Annons

Annons

Annons

Parkeringar i Landskrona

Boendeparkering på gång – Kvarntorget föreslås bli pilotprojekt

Boende som får snurra runt länge med bilen, felparkeringar och problem för utryckningsfordon att komma fram. Klagomålen på parkeringssituationen i bostadsområden har varit många. Nu tas första steget mot en tänkbar lösning.

Text

Området kring Kvarntorget, Plorren, föreslås bli först ut i ett test med boendeparkering. Här är det svårt att få p-plats.

Bild: Björn Lilja

Annons

På onsdag ska politikerna i teknik- och fritidsnämnden ta ställning till ett förslag från tjänstemännen på förvaltningen: Ska kommunen dra igång ett pilotprojekt med boendeparkering?

Bakgrunden är att kommunen under lång tid fått in en strid ström av klagomål på parkeringssituationen i ett antal bostadsområden. Det handlar om felparkeringar och om boende som inte hittar någonstans att ställa sin bil utan istället får köra runt, runt.

– Vi har även fått klagomål från myndigheter om att det är svårt att komma till, säger Berne Johansson, handläggare på teknik- och fritidsförvaltningen.

Problem som även lyfts politiskt.

Annons

Det handlar främst om äldre bostadsområden runt stadskärnan.

Annons

– Förr, när man byggde dessa områdena, hade man inte den här biltätheten man har idag. Det gör att det finns ont om parkeringsplatser, säger Berne Johansson.

Boendeparkering som en lösning på problemet har pekats ut i tidigare utredningar, och nu finns alltså ett färdigt förslag att testa det. Pilotprojektet förslås bli kvarteren runt Kvarntorget, det som kallas Plorren.

– Det är ett väl avgränsat område. Vi vet att där finns en lång historik med ont om parkeringsplatser. Det är ett representativt område för staden att göra en pilotstudie, säger Berne Johansson.

Mätningar har också visat att det står många bilar som inte hör hemma i området, där det i dag är gratis att parkera.

Plorren omfattar runt 200 hushåll. Alla kommer enligt förslaget att kunna ansöka om boendeparkering. I utgångsläget kan varje hushåll bara få ett tillstånd, och det gäller att uppfylla de uppsatta kriterierna (se faktaruta).

För de som får tillstånd för boendeparkering föreslås kostnaden bli 10 kronor per dygn, och man kommer att kunna stå upp till sju dygn i sträck på samma ställe. Som det är idag får man stå max 24 timmar, och i kvarteren finns också en hel del datumparkeringar.

Man kommer även fortsättningsvis att kunna parkera utan boendeparkeringstillstånd. Men det blir inte längre gratis. Om politikerna säger ja till förslaget kommer en p-avgift på en krona i timmen att införas, dygnet runt.

Vad är det som talar för att de som idag parkerar gratis inte kan tänka sig att betala en krona i timmen och att problemet med överbeläggningar då kvarstår?

Annons

– Vi är beredda på det. Målet är inte att införa en hög avgift utan vi har tänkt börja på en krona i timmen. Om det inte funkar så ökar vi till två kronor, säger Berne Johansson.

Annons

Enligt honom är två kronor den nivå som Malmö ligger på idag i motsvarande områden och som Helsingborg har som förslag att lägga på ett par av sina bostadsområden.

Förhoppningen är att den nya modellen ska leda till att de som idag parkerar sina firmabilar i kvarteren ska hitta andra parkeringsplatser för dessa. Enligt Berne Johansson finns det fastighetsägare i stan som skulle kunna hyra ut garage eller göra om en del av sin tomt till p-platser. Men hittills har det inte varit så lönt – om det finns gratis parkeringar på gatumark blir det svårt att konkurrera med avgiftsbelagda p-platser, förklarar Berne Johansson.

– Genom att ta en avgift på gatan får man även incitament att få in fler fordon på kvartersmark, säger han.

Om pilotprojektet genomförs och slår väl ut är planen att successivt utöka boendeparkering till fler områden. Men det finns ingen tidplan för det.

För att kunna införa boendeparkering krävs att man gör en utredning och visar på ett behov. Annars får man inte genom det hos länsstyrelsen, berättar Berne Johansson.

– Man kan inte på förhand bestämma att ett gigantiskt område där man ska ha boendeparkering.

Det är inte heller bara att dra igång pilotprojektet på Kvarntorget när politikerna säger ja. Först måste man synka allt det praktiska med en rad andra samhällsfunktioner, som sophämtning och gatusopning.

Annons

– Om politikerna tar beslutet att man vill prova boendeparkering då har vi ett antal utredningar att göra innan vi kommer igång, säger Berne Johansson.

Målbilden är dock att kunna införa modellen under första kvartalet nästa år.

Fakta

Förlaget om boendeparkering

Enligt förslaget ska man kunna ansöka om och få ett tillstånd för boendeparkering per hushåll. Bilen måste vara skriven på en person som är folkbokförd i aktuellt område. Man kan även få tillstånd om man kan visa avtal att det är ens tjänste- eller leasingbil.

Det blir även möjligt att ansöka för motorcykel och A-traktor.

Ett boendeparkeringstillstånd föreslås kosta 200 kronor per år och 10-20 kronor per dygn. P-avgift för övriga blir till en början en krona i timmen, dygnet runt, men kan höjas till två.

De områden som i underlaget pekas ut som aktuella för framtida boendeparkering är Citadellstaden, Egna hem, Hyllingelyckan, Sandvången, Väster och Öster.

Området Plorren, kring Kvarntorget, föreslås bli pilotprojekt.

Den 15 december tar politikerna i teknik- och fritidsnämnden ställning till förslaget.

Annons

LÄS MER: Färre gratis p-platser – då kan boendeparkering införas

LÄS MER: Parkering: ”Ett bra pris för tre dagar”

LÄS MER: Parkering: ”Man följer regelverket, men i praktiken blir det fel”

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan