Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinionLandskrona

Aktuella frågor
”Att Karlslund tagits bort från Polisens lista över särskilt utsatta områden är ett kvitto.”

Vårt arbete med att förändra utbudet av bostäder, stärka tryggheten och införa annorlunda arbetssätt i skolan har gett resultat, skriver Torkild Strandberg (L), ordförande i Landskronas kommunstyrelse, och Kenneth Håkansson, styrelseordförande i Landskronahem.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

De problem som låg till grund för vårt arbete finns i många svenska städer. Statistik från 2010 visade att förvärvsfrekvensen var låg – 32,5 procent i Koppargården, som är en del av Karlslund, skriver artikelförfattarna.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Att Karlslundsområdet i Landskrona har tagits bort från polisens lista över särskilt utsatta områden i Sverige är ett kvitto på att det arbete som vi satte i gång för drygt två år sedan ger resultat.

Karlslund ska präglas av trygghet, egenförsörjning och framtidstro. Vår ambition är att göra Karlslund till ett nationellt föredöme för hur man vänder ett utanförskapsområde.

De problem som låg till grund för vårt arbete finns i många svenska städer. Statistik från 2010 visade att förvärvsfrekvensen var låg - 32,5 procent i Koppargården, som är en del av Karlslund, och 46 procent för Karlslund som helhet. Skolresultaten var lägst i Landskrona. Endast 24 procent av sjätteklassarna på den lokala Pilängskolan hade godkänt i alla betyg 2014. Otryggheten var stor – 2016 kände sig nästan hälften av invånarna i Karlslund otrygga ute en sen kväll. Under en lång rad av år hade insatser gjorts utan att de fått bestående effekter. I omdaningen av Karlslund fokuserar vi på tre punkter:

Annons

Annons

• Bostadsutbudet ändras. Karlslund byggdes som ett traditionellt miljonprogramområde, med ensidig arkitektur, sluten struktur och bara hyresrätter. Området har nu öppnats upp och är inte längre en ”ändstation” där inga vägar leder vidare. År 2020 färdigställdes de första 57 bostadsrätterna i stadsdelen. Nya invånare flyttar till Karlslund. Fler bostadsrätter är på gång och tre av Landskronahems egna fastigheter byggs om. Det innebär att fler människor som kan försörja sig själva och har jobb bor i området.

I Karlslund tillämpar Landskronahem en policy som innebär att hyran som mest får motsvara en tredjedel av ett hushålls bruttoinkomst. Utgör hyran mer får man inte flytta in. I kombination med att fler i området arbetar och bidragsberoendet minskar gör det att andelen hushåll som uppfyller uthyrningspolicyn på två år har ökat från 26,6 procent till 52,0 procent.

•Tryggheten stärks. När Polisen gör sin årliga trygghetsmätning brukar Karlslund vara ett av de områden i Landskrona där otryggheten är som störst. Så är det fortfarande, men glädjande är att i årets mätning sjunker otryggheten snabbast i Karlslund.

Andelen som känner sig otrygga utomhus en sen kväll har sjunkit till 36 procent. Skälen är flera: Landskronahem har bedrivit ett intensivt säkerhets- och trygghetsarbete. Genom att ta kontroll över alla lokaler, förråd och gemensamhetslokaler samt ett nära samarbete med polisen görs det svårare för kriminella att verka i området. Vid de kontroller som genomförs regelbundet hittas numera sällan olagliga föremål eller tecken på att utrymmen används som tillhåll för kriminella. Det är ett tecken på att arbetssättet ger resultat. I det ingår också insatser mot otillåtna andrahandsuthyrningar. Polisen har också ökat sin närvaro i Karlslund, något som har gjort att området är det i Landskrona där invånarna tydligast känner att polisen bryr sig om de problem som finns. Övervakningskameror har installerats och bidrar sannolikt till att brott både förebyggs och klaras upp.

Annons

Annons

Mängdbrott, som skadegörelse, klotter och stölder, där Landskronahem är målsägande, har minskat med över 50 procent mellan 2020 och 2021.

• Utbildning. Ett fungerande, attraktivt område kräver en bra skola. Pilängskolan har under senare år förändrats och är på många sätt en förebild för hur undervisning kan bedrivas i ett utanförskapsområde. Sedan år 2017 har Pilängskolan valt att ge betyg från årskurs 4. Skolan är den enda skolan belägen i ett utanförskapsområde i Sverige som valt att göra så. Detta och de förändrade arbetssätt som det medför, ger resultat. Våren 2021 var Pilängskolan en av de skolor som hade högst måluppfyllelse i Landskrona bland eleverna i årskurs 6.

Polisen räknar visserligen fortfarande Karlslund som ett så kallat riskområde, men genom att Landskrona stad och Landskronahem vidtar strukturella åtgärder när det gäller boende, egenförsörjning, trygghet och utbildning kommer Karlslund att bli en fullt ut integrerad del av Landskrona. Alternativet har vi provat. En stadsdel som inte är en del av staden, där bidragskulturen dominerar och ingen tar ansvar. Mycket ska vi göra i Karlslund, men vi ska inte tillbaka till det gamla!

SKRIBENTERNA

Torkild Strandberg (L), är ordförande för kommunstyrelsen i Landskrona.

Kenneth Håkansson, ordförande i styrelsen för det kommunala bostadsbolaget Landskronahem.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy