Annons

Annons

Annons

Annons

opinionÄngelholm

Aktuella frågor
”Anmärkningsvärt att Socialdemokraterna i Ängelholm går emot regeringen.”

Den S-ledda regeringen och Socialstyrelsen var tydliga med att statsbidraget till förstärkt äldreomsorg även ska komma privata utförare till del, skriver företrädare för det blågröna politiska styret i Ängelholm.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi i de blågröna partierna tycker att det är bra att Ängelholms invånare kan välja mellan olika aktörer inom skola, vård och omsorg. När staten skjuter till pengar för att höja kvaliteten ska de komma alla till del, skriver artikelförfattarna.

Bild: Pixabay

Annons

Ängelholm är en attraktiv kommun som människor väljer att flytta till, driva företag i och besöka. Från januari i år och fram till och med oktober har Ängelholm kommun vuxit med 627 invånare.

Under 2022 kommer kommunen fortsätta att växa, fler hus och lägenheter blir klara för inflyttning.

Fler invånare som jobbar och betalar skatt innebär ökade skatteintäkter för kommunen. I Ängelholm är det ordning och reda i ekonomin, nämnder och verksamheter håller sina budgetar och jobbar offensivt för att ha koll på kostnaderna. Sammantaget innebär det att kommunens ekonomi står stark. När pandemin lättar finns det utrymme att både satsa på välfärden, främst på skolan och äldreomsorgen, och sänka skatten.

Annons

Regeringen har under pandemin gett kommunerna omfattande statsbidrag. De hjälper förvisso kommunerna att göra satsningar som annars kanske inte hade blivit av, men redan nu ser vi att flera statsbidrag fasas ut i takt med att pandemin lättar. Att som det socialdemokratiska oppositionsrådet i Ängelholm, Lars Nyander, påstå att statsbidragen har möjliggjort den skattesänkning som vi inför efter årsskiftet och att effekterna av statsbidragen försvinner stämmer inte (Aktuella frågor 24/11). Vi ställer oss också undrande till varför det parti som Nyander företräder, Socialdemokraterna, själva hade med en skattesänkning i sitt budgetförslag.

Annons

Nyander oroar sig för att privata aktörer inom välfärden har blivit fler. Socialdemokraterna valde i sitt budgetförslag för Ängelholm att inte tilldela privata aktörer någon del av det statsbidrag som går till förstärkt äldreomsorg. Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna i Ängelholm går emot den då S-ledda regeringen och Socialstyrelsen som varit tydliga med att statsbidraget även ska komma privata utförare till del.

Vi i de blågröna partierna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, tycker att det är bra att Ängelholms invånare kan välja mellan olika aktörer inom skola, vård och omsorg. När staten skjuter till pengar för att höja kvaliteten ska de komma alla till del. Att Socialdemokraterna i Ängelholm har en ideologisk låsning i detta fall är kontraproduktivt.

Annons

Nyander påpekar att Socialdemokraterna också säger nej till Klippanvägens förlängning som skulle innebära att trafik flyttas från Ängelholms stadskärna till ytterkanten av centrum. Men det är inget nytt. Frågan är vilken som är partiets lösning för att trafiken inne i Ängelholm ska kunna ske på ett bättre sätt.

När Socialdemokraterna styrde i Ängelholm och Nyander var kommunalråd utreddes ett alternativ till Klippanvägens förlängning, ringvägen Västra länken grundligt och sedan skedde inget mer.

Våra beräkningar visar att Västra länken skulle ta fem gånger mer grönska i anspråk än Klippanvägens förlängning samtidigt som de positiva effekterna på trafiken är små. Klippanvägens förlängning är det enda seriösa förslaget som visar på en tydlig förflyttning av biltrafiken från stadskärnan till ytterkanten av centrum och därigenom gör det möjligt att skapa en trivsam stadskärna med fokus på människor och möten.

Annons

SKRIBENTERNA

Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm

Liss Böcker (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande i Ängelholm

Charlotte Engblom Carlsson (L), gruppledare i Ängelholms kommunfullmäktige

Linda Persson (KD), ledamot i Ängelholms kommunstyrelse

Karl-Otto Rosenqvist (MP), ledamot i Ängelholms kommunstyrelse

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan