Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinionHelsingborg

Aktuella frågor
"En god uppväxt styrs inte bara av om den sker i ett villaområde eller ej.”

En relevant fråga är hur mycket Helsingborg ska växa. Ska det ses som ett problem att allt fler barnfamiljer väljer att flytta till Helsingborgs kranskommuner där priserna är lägre och möjligheterna är lika goda till en bra boendemiljö? Det undrar Lena Östholm Munkberg (MP).

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kommunstyrelsen i Helsingborg tar sig nu förhoppningsvis en funderare på om fler villor verkligen är en bra lösning på den segregation som finns i Helsingborg och på hur stadens åkermark används på bästa sätt, skriver Lena Östholm Munkberg.

Bild: Privat

Annons

Lars Thunberg (KD), kommunalråd i Helsingborg, anser att de bästa förutsättningarna för familjeliv och barns utveckling finns i lummiga bostadsområden med småhus (Aktuella frågor 11/12).

Självfallet vill alla föräldrar skapa de bästa förutsättningarna för sina barn.

Men en god uppväxt styrs inte bara av om den sker i ett villaområde eller ej. Den styrs av så mycket mer, som att barnen går i en bra skola och att föräldrar är kärleksfulla gentemot sina barn och tillbringar tid med dem. Relevant är också det gamla talesättet som säger att det krävs en hel by för att uppfostra ett barn – vuxna som hjälps åt, tar hand om, sätter gränser och uppmuntrar ett gott beteende.

Annons

Annons

Miljöpartiet vill att alla ska ha nära till grönområden, inte bara barn i villaområden. Ett grönområde bör enligt Boverket ligga inom 300 meter från bostaden eller skolan för att kunna besökas tillräckligt ofta.

Boverket pekar också på att barn som vistas mycket utomhus i gröna miljöer har bättre nattsömn och får färre infektionssjukdomar än de barn som bara är ute någon timme per dag.

Genom att planera för ett samhälle där det är enkelt att vara fysiskt aktiv kan politiker bidra till förutsättningar för en god hälsa och mindre utsläpp av luftföroreningar.

Politiker i Helsingborg behöver lägga kraft på sådant som att skapa säkra och trygga vägar till skolor och se över stadens bil-, gång- och cykelstråk för att skapa stadsdelar med en lugnare och mer stressfri bostadsmiljö utan buller.

Tung trafik eller starkt trafikerade vägar hör inte hemma i bostadsområden, den bör ledas runt dem och runt Helsingborgs centrala delar.

Den kartläggning och nulägesanalys som konsultbolaget Sweco har gjort under året på uppdrag av Helsingborgs stad, visar på en ökande segregation. Rapporten slår fast att när det bara finns vissa bostadstyper i en del områden, till exempel enbart villor eller enbart lägenheter, bidrar det till ökad segregation, men också till att skolsegregationen följer bostadssegregationen, att skillnaderna mellan utrikes och inrikes födda har ökat, samt att Helsingborg saknar mål och ett samlat grepp kring hur segregationen ska minska.

Annons

En relevant fråga är också hur mycket Helsingborg ska växa. Var går en sund gräns för hållbar tillväxt? Ska det ses som ett problem att allt fler barnfamiljer väljer att flytta till Helsingborgs kranskommuner där priserna är lägre och möjligheterna är lika goda till en bra boendemiljö? Det är kanske så att en stad med växtvärk behöver börja med att skapa hållbara stadsdelar, förebygga och motverka segregation och bygga ihop staden.

Annons

Miljöpartiet vill att Helsingborg ska ha fler blandade bostadsformer, villor, hyreslägenheter, bostadsrätter och gärna fler boendeformer som gemensamhetsboenden i samma bostadsområden, med utvecklad samhällsservice både i de centrala delarna av staden och i kransorterna.

Miljöpartiet anser också att den värdefulla åkermark som ryms inom kommunen behövs till så mycket mer än villamattor. Den är en förutsättning för att människor ska få mat på bordet. Idag viker majoriteten av de styrande allianspartierna i Helsingborg ofta åkermarken till annat än gröna näringar som odling eller biogas och etablerar stora logistiklador och köpcentrum på åkermark. Ingen hänsyn tas till att en gång hårdgjorda ytor aldrig mer går att använda till jordbruk.

Vi i Miljöpartiet är glada för att Helsingborgs kommunfullmäktige tidigare i veckan valde att återremittera alliansens förslag att besluta om bygge av i genomsnitt 250 småhus per år mellan 2022 och 2026. Kommunstyrelsen tar sig nu förhoppningsvis en funderare på om fler villor verkligen är en bra lösning på den segregation som finns i Helsingborg och på hur stadens åkermark används på bästa sätt.

SKRIBENTEN

Lena Östholm Munkberg (MP), ersättare i Helsingborgs kommunfullmäktige och ledamot av stadens vård- och omsorgsnämnd

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy