Annons

Annons

Annons

Öresundsförbindelser

Ett kallt dansk-svenskt tågkrig utkämpas mellan SJ och DSB

Ett kallt tågkrig pågår mellan danska DSB och svenska SJ. De båda statliga järnvägsbolagen strider om tågtrafiken kring Öresund, men också om kontrollen över København H och framtida fjärrtrafik till Hamburg. Det kan gå ut över planerna på en fast HH-förbindelse.

Text

Ett Öresundståg väntar på avgång vid København H. Det finns risk att tågen mot Sverige kan få byta till spår 26 – ett mer perifert läge för den som ska byta tåg eller som ska promenera in till centrum.

Bild: Stig-Åke Jonsson

Annons

I början av 2021 lade svenska Trafikverket och danska Vejdirektoratet fram en rapport om förutsättningarna för en ny fast Öresundsförbindelse via Helsingborg-Helsingör.

Sedan dess har HH-planerna inte framskridit med en enda millimeter. Enligt Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) för han en fortlöpande dialog med Danmarks trafikminister Benny Engelbrecht. Några resultat har inte synts till.

I stället blir tecknen allt fler på att den danska regeringen via Banedanmark och järnvägsbolaget DSB förhalar en HH-förbindelse och begränsar det svensk-danska samarbetet över Öresund – och vad man ser som oblyga svenska försök att ta kontroll över dansk tågtrafik.

Enligt den danske framtidsforskaren Uffe Palludan är DSB ute efter att förstärka sin monopolställning i Danmark.

Bild: Peter Frennesson

Annons

Annons

– Det verkliga målet är att förhindra att DSB förlorar sin monopolställning i Danmark. DSB vill förhindra att SJ tar över DSB:s verksamhet, såväl på Kystbanen som i andra delar av Danmark, säger den danske framtidsforskaren Uffe Palludan.

Han är en frispråkig man som hävdar att SJ och DSB utkämpar något av ett kallt krig på flera fronter. De aktörer inom Skånetrafiken, SJ och Öresundståg AB som fått se hur det svenska inflytandet över brotrafiken minimerats är inte lika pigga på att uttala sig.

I höst har följderna av en svensk-dansk järnvägskonflikt märkts på flera sätt:

• De SJ-opererade Öresundstågen från Sverige måste sedan den 12 december vända redan i Østerport. DSB har numera ensamrätt på att trafikera den lönsamma Kystbanen upp till Helsingør.

• DSB vill i en stor ombyggnad stänga Kystbanen för alltid för svenska tåg – och därmed omöjliggöra tågtrafik via en HH-tunnel till Sverige.

• Banedanmark vill stänga ute SJ från København H – och förhindra att SJ gör huvudstaden till en svenskstyrd nordeuropeisk tåghubb.

– DSB är ett monopolföretag som utsätts för konkurrens. Så här skulle också SJ ha reagerat om järnvägssektorn i Sverige inte anpassat sig till europeisk avreglering och SJ mött konkurrens från ett stort utländskt tågbolag, säger en SJ-källa.

Enligt Lars Gaardshøj, ordförande för Region Hovedstaden, är det viktigt för trafiken över Öresund att det fortsatt går direkttåg från Sverige till København H och att Kastrup inte blir slutdestination för alla svenska tåg. Det anmärkningsvärda är att detta alls behöver sägas.

Ett av SJ:s snabbgående X2000-tåg kör över Pepparholm.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Bakgrunden till den svenska-danska järnvägsstriden finns dels i svunnen tid, dels i framtiden.

Annons

I början av millenniet hade DSB stora planer på att expandera i Sverige. Sedan bolaget tagit över Roslagsbanan i Stockholm var DSB snabbt på väg att bli Skandinaviens största järnvägsbolag.

DSB tog över pendeltågstrafiken i Göteborg, Krösatågen i Småland samt Upptågen i Uppland och tänkte lägga bud på tågtrafiken Stockholm-Göteborg och Köpenhamn-Malmö-Stockholm. I december 2008 tog dansk-skotska DSB First över Öresundstågtrafiken.

Samtidigt hade SJ förlorat nästan all persontrafik i Sydsverige. SJ-chefen Jan Forsberg talade om illojal konkurrens – att DSB ville konkurrera ut SJ med hjälp av danskt statsstöd.

DSB First körde tåg från Göteborg i norr till Kalmar och Karlskrona i öster och Malmö i söder. Men DSB:s svenska äventyr gick med brakförlust. I praktiken subventionerade danska skattebetalare tågtrafiken i Sydsverige.

DSB retirerade från Sverige i december 2015 – och har inte återvänt sedan dess. Idag satsar DSB på att försvara Danmark.

Enligt Lennart Serder slår DSB vakt om sina positioner genom att med subtila medel störa SJ:s verksamhet i Danmark.

Bild: Mats Amnell

Just nu förbereder sig både DSB och SJ för 2029 och invigningen av en fast förbindelse över Fehmarn Bält. Nu är det SJ som vill expandera. Nu är det DSB som drar öronen åt sig.

– DSB slår vakt om sina positioner för att i en framtid kunna konkurrera med SJ, säger järnvägsexperten Lennart Serder med mångårig erfarenhet av tågtrafiken över Öresund.

SJ tillkännagav för tre år sedan att man vill göra Köpenhamn till en nordeuropeisk hubb för snabbtåg när Fehmarn bält-tunneln öppnas.

Annons

– Greater Copenhagen blir Skandinaviens nya mittpunkt, ett trafikmässigt hjärta varifrån vi kan pumpa ut trafik i olika riktningar – mot Göteborg, mot Stockholm, mot Århus, mot Hamburg, sade SJ-chefen Crister Fritzson.

Annons

Samma budskap framförde Fritzson till det danska näringslivet. Entusiasmen blev stor. Men den danska regeringen, DSB och Banedanmark gladde sig inte. De gick i all tysthet till motåtgärder.

Deras skepsis ökade när SJ i december 2020 tog över Öresundstågen. DSB hade dock i förväg sett till att SJ inte fick köra hela vägen till Helsingør genom att tudela Öresundstågtrafiken på dansk sida av Sundet.

Den danska regeringen har även agerat för att en HH-tunnel inte ska bli ett sätt för utländska järnvägsbolag att utnyttja Danmark som transitland för fjärrtåg på väg mellan Sverige och kontinenten. Det finns inte längre ett järnvägsreservat längs Ring 5, en numera övergiven järnvägsled från Helsingör i en västlig båge runt Köpenhamn.

SJ har också avskärmats på andra sätt och blev under en period av med X2000-trafiken på Stockholm-Malmö-Köpenhamn sedan Banedanmark sagt upp alla SJ:s tåglägen.

Nu stärker Danmark skyddet av Kystbanen. Bara DSB får köra Öresundståg till Helsingør. Dessutom vill DSB ändra spänningen på Kystbanen för att förbereda den för regionala S-tåg och stärka dess prägel av danskopererad järnvägssträcka.

– I så fall kan HH-tunneln bara bli en nordlig version av Öresundsmetron, säger Lennart Serder.

Det officiella motivet för ändringarna av Kystbanen är att öka punktligheten, ett motiv som bejakas på svensk sida av Sundet av såväl Skånetrafiken som AB Öresundståg.

Annons

– Det verkliga målet är dock att hindra en annan operatör än DSB från att ta över DSB:s verksamhet på Kystbanen. DSB vill inte släppa taget om Kystbanen eftersom den ger vinst och DSB kontrollerar politiken, säger Uffe Palludan.

Samtidigt vill Banedanmark hänvisa SJ:s framtida fjärrtåg på väg till Hamburg och andra sydländska destinationer till en nybyggd järnvägsstation i Ny Ellebjerg – och inte till centralstationen København H. På så sätt får DSB ensamrätt till fjärrtåg som förbinder centrala Köpenhamn med kontinenten.

Annons

Samtidigt är det just i Ny Ellebjerg – i södra utkanten av Storköpenhamn – som svenska Trafikverket vill att framtida svenska nattåg ska stanna på väg till destinationer som Köln, Bryssel och Paris. De nya nattågen ska köras av SJ och även danska Trafikministeriet vill vara med och bekosta trafiken.

Men inte bara SJ:s fjärrtåg kan utestängas från A-lägen på København H där det råder brist på spår. SJ kan även tvingas flytta Öresundstågen – till spår 26, ett perifert perrongläge i utkanten av København H. Det skulle göra det mer attraktivt för danska resenärer att åka till Kastrup med ett DSB-tåg.

Tågtrafik på Pepparholm. Den brotrafik som en gång startade som ett samarbetsprojekt mellan DSB och SJ är drivs idag i samarbete mellan Skånetrafiken och SJ.

Bild: Rolf Olsson

DSB och Skånetrafiken samarbetar väl kring taxesättning, priser och biljettsamverkan för tågtrafiken över Öresund. Men i fråga om tidtabeller, perronglägen och punktlighet dikterar DSB villkoren.

Det är också på dansk sida av Öresund som villkoren dikteras för en HH-förbindelse och andra typer av fasta förbindelser. Då hjälper det inte att den svenska regeringen, Region Skåne, Malmö stad, Helsingborgs stad, LO och de politiska partierna tagit ställning för en sådan förbindelse.

Annons

Det fick det svenska trafikutskottet erfara när de nyligen var i Danmark för möte med folketingets trafikudvalg.

– Det finns ett engagemang för nya fasta förbindelser på dansk sida, men inte så stort som här i Sverige, säger Jens Holm (V), ordförande för riksdagens trafikutskott.

Anders Hansson (M) från Vellinge är ledamot av utskottet:

– Danmark intresserar sig bara för projekt som gynnar dem. När inte danska staten är med blir kraven på nya förbindelser mer av en svensk önskelista, säger han.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan