Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Vi accepterar inte att barn förlorar år av sin skoltid och uppväxt i väntan på att få hjälp mot psykisk ohälsa.”

Psykisk ohälsa och sjukdom är ett växande problem som skapar ett stort lidande. Den negativa utvecklingen måste brytas så att människor kan få rätt vård i rätt tid och på rätt plats, skriver företrädare för alliansen i Region Skånes psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Utseendefixering och kraven på det perfekta livet kan skapa oro och prestationsångest och leda till en känsla av att vara misslyckad, skriver artikelförfattarna.

Bild: Julia Lindemalm

Annons

Coronapandemin har ställt psykiatrin i Region Skåne inför stora utmaningar. Människor mår allt sämre psykiskt till följd av en lång tids isolering och oro. Dessutom har de ofta väntat för länge med att söka vård, något som leder till att deras problem blivit värre och att allt fler söker hjälp.

Särskilt unga och äldre verkar ha farit illa av pandemins framfart. Det totala antalet remisser till barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne ökade under första halvåret i år med nästan 30 procent jämfört med samma period 2020. Ätstörningsproblematik som kräver stora resurser är en av de diagnoser som ökar.

Barn och unga har under pandemin fått anpassa sig till en ny situation med mer hemmasittande och begränsad kontakt med kompisar och anhöriga. Samtal ansikte mot ansikte har fått ge vika för internet och sociala medier som ofta visar upp en tillrättalagd bild av verkligheten. Utseendefixering och kraven på det perfekta livet kan skapa oro och prestationsångest och leda till en känsla av att vara misslyckad.

Annons

Annons

Att många barn och unga mår dåligt märks även i ett ökat tryck på flera Mariamottagningar i Skåne och beroendevården dit unga söker vård för problem kopplade till alkohol- eller drogberoende. Enligt siffror från Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne har antalet besök av unga patienter med huvuddiagnos beroende ökat med 85 procent i Lund/Eslöv sedan 2019 och i Malmö/Trelleborg med 50 procent från 2020 till 2021.

Psykiatrin i Region Skåne behöver ha goda förutsättningar att möta de ökade behoven. Därför var det extra glädjande för oss i allians för Skåne att regionens psykiatri- habilitering- och hjälpmedelsnämnd nyligen kunde fördela 118 nya miljoner till verksamheten. I summan ingår en satsning på beroendevården för att förstärka Mariamottagningarna, som drivs i samverkan mellan skånska kommuner och Region Skåne. Beroendecentrum i Malmö sitter på spetskompetens inom beroendevård och beroendeforskning och därför går en del av satsningen till att skapa ett kompetenscentrum som ska vara en resurs för hela Skåne. Beroendeakuten i Malmö förstärks också med mer personal.

Under hela denna mandatperiod har allians för Skåne arbetat hårt för att komma till rätta med köerna till psykiatrisk vård. Vi accepterar inte att barn ska behöva förlora år av sin skoltid och uppväxt i väntan på att få hjälp mot psykisk ohälsa. Därför satsar vi nu 30 miljoner kronor på barn- och ungdomspsykiatrin. Pengar avsätts också för att minska köerna till regionens könsidentitetsmottagning. Offentliga och privata vårdgivare måste hjälpas åt för att arbeta bort köerna till barn- och ungdomspsykiatrin och därför har vi också avsatt pengar för upphandling av neuropsykiatrisk utredning och behandling.

Annons

Annons

Många äldre har haft det svårt under pandemin med många månader av isolering utan att kunna gå på sina vanliga sociala aktiviteter och utan att träffa nära och kära. Alltför många har också mist en nära vän. Den psykiska ohälsan är ett utbrett problem i åldersgruppen 65 och äldre. Så var det redan före pandemin. Nu gör vi en konkret satsning på att bygga ut äldrepsykiatrin i Skåne. Tre nya äldrepsykiatriteam ska startas i Kristianstad/Ystad, Lund och Malmö/Trelleborg, samtidigt som den befintliga äldrepsykiatrin i Helsingborg förstärks.

En ny yrkeskategori, peersupport, har etablerats inom den psykiatriska vården i Region Skåne. Det är personer som själva fått psykiatrisk vård och tagit sig ur sina problem. De ger stöd och framtidshopp åt psykiatrins patienter och har en rådgivande roll gentemot personalen utifrån ett patientperspektiv. Nu tillför vi nya pengar för att ge fler verksamheter tillgång till peersupport.

Psykisk ohälsa och sjukdom är ett växande problem som skapar ett stort lidande. Den negativa utvecklingen måste brytas så att människor i Skåne kan få rätt vård i rätt tid och på rätt plats. Alla skåningar förtjänar att må bra, hela livet, oavsett om det handlar om kroppsliga eller psykiska problem. Vi i allians för Skåne ger oss inte förrän det har blivit verklighet.

SKRIBENTERNA

Per Einarsson (KD), ordförande i Region Skånes psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd

Annons

Charlotte Bossen (C), vice ordförande i Region Skånes psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd

Annsofie Thuresson (M), ledamot i Region Skånes psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd

Susanne Bäckman (L), ledamot i Region Skånes psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy