Annons

Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Det stämmer inte att batonger och pepparspray har använts.”

På Svedalavägen 159 utför våra medarbetare ett fantastiskt arbete. Pedagogik, kompetens och professionellt bemötande är lösningen på de problem som uppstår, skriver Jon Klüft och Åsa Qvarsebo, enhetschef respektive avdelningschef för LSS-bostäder i Malmö stad.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

På LSS-boendet Svedalavägen 159, tidigare Dalhem, har personskydd satts in som en akut åtgärd, skriver artikelförfattarna.

Bild: Patrik Renmark

Annons

Malmö stad arbetar dagligen för att personer med funktionsnedsättning själva ska få bestämma vad de ska göra med sin dag, sin vecka, sitt liv. Vi arbetar för att de ska vara deltagande samhällsmedborgare utifrån sina behov och önskemål och för att de ska ha rätt till integritet i alla lägen.

Ett fåtal av de personer som funktionsstödsförvaltningen bistår ställer extra höga krav både när det gäller att säkerställa att deras rättigheter blir tillgodosedda och att säkerställa att de inte orsakar sig själva eller någon annan allvarlig skada.

Gemensamt för alla LSS-boenden i Malmö är att personalen varje dag gör sitt yttersta för att skapa en fungerande vardag för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Gemensamt är också att det finns många utmaningar. En av dessa handlar om utagerande och till och med våldsamt beteende.

På LSS-boendet Svedalavägen 159, tidigare Dalhem, har personskydd satts in som en akut, tillfällig åtgärd. Det innebär att civilklädda väktare har funnits i personalens och de boendes omedelbara närhet för att hjälpa dem att ta sig ur hotfulla situationer. Vid ett tillfälle har en sådan situation uppstått och löstes då genom dialog. Det stämmer alltså inte, som Navid Ghannad, ordförande i Autism- och Aspergerföreningen Skåne hävdar, att batonger och pepparspray har använts (Aktuella frågor 18/12).

Annons

Annons

För att möta såväl krav som behov hos dem som finns på LSS-boenden arbetar funktionstödsförvaltningen med lågaffektivt bemötande, med tecken som alternativ kommunikation (TAKK) och tydliga handlingsplaner i utmanande situationer. Vår avdelning, LSS-bostäder, arbetar systematiskt med ett verksamhetsprogram och en kompetenstrappa för att alla medarbetare ska få förutsättningar att ge ett gott, kvalitativt stöd. Vi har en uppsättning metoder som ger medarbetare vägledning i de etiska överväganden som arbetet ofta innebär.

Att sätta in personskydd för att säkra arbetsmiljön på ett LSS-boende är ett svårt beslut för ansvarig chef att fatta. Vi förstår att Navid Ghannad är orolig och håller med honom om att personskyddsväktare inte är lösningen på problemen, utan just det han tar upp: pedagogik, kompetens och professionellt bemötande. Goda levnadsförhållanden för de boende och goda arbetsförhållanden för personalen är vad vi alltid strävar efter. Väktarskyddet var en tillfällig akut åtgärd.

Sedan den 17 december är personskyddet på LSS-boendet Svedalavägen 159 borttaget. Beslutet att avveckla det fattades tillsammans med huvudskyddsombudet, efter att en rad åtgärder vidtagits för att trygga personalens arbetsmiljö.

På Svedalavägen 159 utför våra medarbetare ett fantastiskt arbete. De gör sitt yttersta för att ge bästa möjliga stöd till de boende. Att antyda att vi har kapitulerat till att låta beväpnade väktare göra jobbet är helt fel.

SKRIBENTERNA

Jon Klüft, enhetschef för LSS-bostäder i Malmö stad

Åsa Qvarsebo, avdelningschef för LSS-bostäder i Malmö stad

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan