Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinionHelsingborg

Aktuella frågor
”Helsingborgs stad kunde ha gjort mer för att förebygga brottsligheten.”

Tidiga insatser ger bäst effekt, skriver Liberalernas kommunfullmäktigegrupp i Helsingborg.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Om Helsingborg på riktigt hade satsat på förebyggande insatser hade Helsingborg troligtvis inte haft den otrygghet som människor upplever idag, skriver artikelförfattarna.

Bild: Sven-Erik Svensson

Annons

Vi lämnar nu bakom oss år 2021, då kriminaliteten stått i fokus. I Helsingborg har ungdomsrån och utsatta företag och invånare på Söder uppmärksammats. De lösningar som en del politiker och andra opinionsbildare presenterar handlar om fler poliser och hårdare straff.

Det är bra att antalet poliser ökar. Den som dömts för grova brott ska sitta i fängelse. Men Helsingborgs stad kunde ha gjort mer för att förebygga den brottslighet som förekommer.

Här är fem områden där vi vill att staden gör mer:

1. Öka skolans resurser. Allt börjar med barnen. Barn i förskolan tränas i svenska språket och andra förmågor som behövs inför skolstart. Att klara skolan är den viktigaste faktorn för att skapa sig ett gott liv som vuxen. Att inte klara skolan innebär ökad risk för att söka sig till miljöer som präglas av brott, hot och våld. Tillhörighet är ett grundläggande och djupt mänskligt behov. Därför måste det i förskola och skola finnas tillräckligt med vuxna som stärker banden till samhället. Liberalerna har efter flera års kamp ökat resurserna till skolan i Helsingborg. Tyvärr vände det efter valet 2018. Skolpengen urholkades med cirka 100 miljoner kronor och lärartätheten försämrades kraftigt. Högre lärartäthet och mindre klasser har positiv inverkan på elevers resultat. Vi vill att 2022 blir det år då insikten om skolans betydelse även visar sig i mer resurser till skolan.

Annons

Annons

2. Stärk socialtjänsten. Tidiga insatser ger bäst effekt. Det behövs mer resurser för att långsiktigt arbeta med familjer. Med ömsesidigt förtroende kan vårdnadshavare ta emot hjälp och stöd i att vägleda och sätta gränser för barnen. Socialtjänsten är en viktig aktör för att stärka barns och ungas känsla av tillhörighet och vara del av samhället. Lika viktigt är ingripanden för att vända utvecklingen för unga på glid. Vi vill att 2022 blir det år då unga på glid får både kramar och ramar, både omsorg och gränser.

3. Stärk kampen mot hederskultur. Hederskultur hör inte hemma i Sverige. Liberalerna i Helsingborg såg tidigt behov av att ta krafttag mot hederskulturen. Vi menade att det krävdes både kunskap och praktiska insatser för att ge flickor och pojkar frihet att göra egna livsval. När vi lade fram vårt förslag i Helsingborgs dåvarande blågröna styre blev det nej. Först efter ytterligare argumentation fick uppdraget klartecken. Vi vill att 2022 blir det år då arbetet för flickors och kvinnors frihet tar fart.

4. Ge kvinnojouren bättre stöd. Helsingborgs kvinnojour erbjuder kvinnor som utsatts för våld och deras barn sådant som stödsamtal och skyddat boende. Det är ett arbete som kommuen måste värdera betydligt högre än idag. Istället har bidraget till kvinnojouren försämrats. Numera måste utsatta kvinnor som bor i Helsingborg och behöver skyddat boende flytta till en annan stad för att kommunen ska bevilja skyddat boende. Effekten blir att kvinnor och barn blir kvar i destruktiva relationer. Vi vill att 2022 blir det år då Helsingborg uppvärderar kvinnojourens arbete.

Annons

Annons

5. Ge våldsutsatta kvinnor med barn bostad genom stadens bostadssociala program. Det skulle innebära att barnen får en fast och trygg punkt i sina liv. Vi vill att 2022 blir det år då kvinnor med barn som bor på kvinnojouren kan få en permanent bostad genom stadens bostadssociala program.

I Helsingborg finns mycket att vara stolt över. Men på ett antal områden vill vi mer. Om Helsingborg på riktigt hade satsat på skolan och socialtjänsten, tidigare startat kampen mot hederskultur, gett kvinnojouren tillräckligt stöd samt erbjudit våldsutsatta kvinnor med barn bostad så hade Helsingborg troligtvis inte haft den otrygghet som människor upplever idag.

Vi vill att 2022 blir det år då Helsingborgs stad satsar på förebyggande arbete.

SKRIBENTERNA

Mats Werne

Margareta Fagerhov

Christina Palmkvist Wester

Christina Freij

Maria Winberg Nordström

Liberalernas kommunfullmäktigegrupp i Helsingborg

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy