Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Ingen ska behöva vara rädd för att åldras. Vi vill att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att åldras i.”

Med politiska reformer för mer trygghet och gemenskap, en starkare välfärd och ökad valfrihet skapas grunden för ett samhälle som ger varje människa kraft – gammal som ung. Det skriver Centerns partiledare Annie Lööf och Kent Ivarsson, ordförande i partiets nationella seniornätverk.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Under den kommande mandatperioden vill vi fortsätta arbetet med att förbättra villkoren för äldre, bland annat genom krafttag mot åldersdiskriminering, skriver artikelförfattarna.

Bild: Hasse Holmberg/TT

Annons

En stor och växande andel av befolkningen är seniorer. Det är en fantastisk utveckling, men det ställer också krav på en starkare välfärd och att Sverige blir bättre på att inkludera äldre i såväl arbetslivet som samhället i stort.

Centerpartiet har under denna mandatperiod varit med och drivit igenom en rad viktiga reformer som förbättrar. Vi har säkrat införandet av en primärvårdsreform och rätten till fast läkarkontakt, verkat för ökade resurser och stärkta kvalitetskrav i vård och omsorg och drivit igenom en reform för att ge anställda bättre möjligheter att kompetensutvecklas och vidareutbilda sig längre fram i livet.

Centerpartiet antog nyligen ett seniormanifest. Under den kommande mandatperioden vill vi fortsätta arbetet med att förbättra villkoren för äldre, bland annat genom:

Annons

Annons

• Krafttag mot åldersdiskriminering för att fler äldre ska vara kvar i arbetslivet. 

Centerpartiet vill verka för ett samhälle som i högre grad ser äldre arbetskraft som en tillgång och tar tillvara all den kunskap och kompetens äldre har. Den åldersdiskriminering som finns på arbetsmarknaden är oacceptabel och leder till att äldres kompetens inte tas tillvara. Vi vill se åtgärder för att äldre ska kunna arbeta längre, till exempel genom lägre arbetsgivaravgifter för äldre och ett flexibelt arbetsliv.

• Ekonomisk trygghet. De ekonomiska villkoren bland Sveriges pensionärer varierar. Många pensionärer har det förhållandevis gott ställt, medan andra lever med små ekonomiska marginaler.

Centerpartiet värnar principerna i det nuvarande pensionssystemet och verkar inom det för långsiktigt höjda och trygga pensioner. Vi kommer särskilt lyfta fram arbetet med hur grupper med låga pensioner kan få bättre villkor.

• Bekämpande av vardagsbrottsligheten mot äldre. Vi vill skärpa arbetet mot vardagsbrottslighet - systematiska stölder ska straffas hårt och straffrabatten ska ses över.

Satsningarna på polisen och förstärkningar av rättskedjan, det vill säga polis, åklagarmyndighet, domstolsväsende och kriminalvård, måste fortsätta för att säkerställa att brott mot äldre förebyggs och utreds effektivt i hela landet.

• Tryggare sjukvård. Den svenska sjukvården håller hög kvalitet, men präglas av långa köer och dålig tillgänglighet. En situation som har förvärrats av den pågående pandemin. Dessutom råder stor brist på utbildad personal. 

Annons

Många äldre är ofrivilligt ensamma, något som kan orsaka psykisk ohälsa. 

Annons

Vi vill korta vårdköerna genom att införa fritt sjukhusval och stärkt patientmakt, samt göra det enklare för läkare att driva små mottagningar.

Vi vill också införa en rätt till fortbildning för personal i vård och omsorg. 

Vi vill verka för att screeningprogram för de vanligaste cancerformerna inte automatiskt upphör vid en viss ålder och utveckla tandvårdsstödet så att resurserna i högre grad riktas till dem som har störst behov. Ofrivillig ensamhet måste uppmärksammas mer och förebyggas i vården och i samhället i stort.

 • Högre kvalitet inom äldreomsorgen. Kraven på äldreomsorgen ökar och behovet av undersköterskor är stort. Idag anställs medarbetare i äldreomsorgen utan rätt utbildning.

Vi vill att utbildning för omsorg och omvårdnad ska krävas för anställning i äldreomsorgen.

Vi vill också sätta ett långsiktigt mål om maximalt tio medarbetare per hemtjänsttagare, att det ska finnas fasta sjuksköterskor knutna till särskilda boenden liksom tillgång till fast läkarkontakt.

• Digitalisering även för äldre. Corona har inneburit ett tekniksprång när det gäller digital användning, men för många äldre också ett utanförskap.

Beslutsfattare på alla nivåer måste säkerställa att även äldre kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen innebär att vården och omsorgen kan bli mer tillgänglig, effektiv och säker – inte minst för äldre. Men den digitala utvecklingen hindras av föråldrade lagar och olika journalsystem. Därför vill vi se över lagstiftningen, verka för ett likvärdigt journalsystem i hela landet och införa ett system med e-hälsokonton för alla medborgare.

Annons

Vi vill också att nätläkare ska ingå i samma ersättningssystem som resten av vården och bli en ekonomiskt hållbar vårdform.

Annons

Med politiska reformer för mer trygghet och gemenskap, en starkare välfärd och ökad valfrihet skapas grunden för ett samhälle som ger varje människa kraft – gammal som ung. Ingen ska behöva vara rädd för att åldras. Vi vill att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att åldras i.

SKRIBENTERNA

Annie Lööf (C), partiledare.

Kent Ivarsson (C), ordförande i Centerpartiets nationella seniornätverk.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy