Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Min mening

Insändare
Tidiga insatser i skolan krävs för att stoppa kriminaliteten i Helsingborg

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Faktorer som visat sig vara helt avgörande för att bryta en kriminell bana eller motverka ett utanförskap är tidiga insatser. Det menar insändarskribenterna. Bilden visar polisens bombtekniker på plats vid ett sprängdåd på Kopparmöllegatan på Slottshöjden i Helsingborg förra året.

Annons

Vi i Lärarnas Riksförbund i Helsingborg ser oroade på den samhällsutveckling som skett den senaste tiden med antalet dödligt skjutvapenvåld och detonationer av sprängningar i Helsingborg med omnejd. Faktorer som visat sig vara helt avgörande för att bryta en kriminell bana eller motverka ett utanförskap är tidiga insatser.

Skolan som samhällsbärande institution har inte tillräckligt med resurser för att anpassa och systematisera undervisningen för den enskilda eleven, i syfte att öka behörigheten till gymnasiet samt att få en studentexamen. Skolan behöver också förstärka elevhälsan och anställa personer med annan yrkesbakgrund som kan arbeta med sociala frågor i skolan.

Annons

I Helsingborg har polisen identifierat Söder, Dalhem/Drottninghög/Fredriksdal som riskområden. I dessa områden kämpar skolorna med dåliga skolresultat. Anneroskolan (före detta Dalhemsskolan) står på Skolinspektionens lista över skolor med särskilt låg andel som får behörighet till gymnasiet. Skolinspektionen har i sin senaste rapport identifierat att dessa skolor inte får stöd av huvudmannen för att arbeta systematiskt med riktade insatser.

Annons

Dessa skolor dras ofta också med ett budgetunderskott eller hög omsättning på lärare och rektorer (Skolinspektionen, Långvarigt låga skolresultat, 2021). Anneroskolan är inte på något sätt unik i att ha den här typen av problem. På flera skolor i Helsingborgs stad, ser verkligheten likadan ut. Huvudmannen, det vill säga Helsingborgs Stad, delegerar ansvaret till rektor och skolans budget ska vara i balans vid årets slut. Resultatet blir en skola i en negativ, nedåtgående spiral, med dåliga elevresultat, upplevd otrygghet och dålig studiero.

Maria Winberg Nordström (L) barn-och utbildningsnämndens ordförande varnar för att budgetprognosen 2022 ser mörk ut. Ytterligare neddragningar inom skolan är att vänta. Lärartätheten riskerar att minska, vilket i praktiken innebär att lärarna får fler elever att undervisa än i dagsläget (HD 22 april 2021). Redan idag märks åtstramningar inom skolan genom att rektorer undviker att sätta in vikarier utifrån, istället får lärarna på skolan lösa vikariesituationen inom arbetslaget.

En nationell undersökning visar att av cirka 100 000 elever som börjar på gymnasiet, lämnar en fjärdedel gymnasiet i förtid eller med ofullständiga betyg. Av dem hamnar ungefär varannan elev eller cirka 13 000 i utanförskap. Enligt nationalekonomen Ingvar Nilsson kostar varje årskull i en kommun i storlek med Helsingborg 2,5 miljarder. Ingvar Nilsson menar vidare i samma artikel, att även om mycket pengar läggs på barns skolgång, behövs riktade insatser för att pengarna ska ge effekt (Skolvärlden 11 juni 2014).

Annons

Annons

Problemen som vi har tagit upp i hittills är inte lätta att lösa. Ett förslag från Lärarnas Riksförbund är att tillsätta fler resurser till skolan så att rektorer kan anställa eller utöka antalet behöriga lärare, förstärka elevhälsan, anställa socialpedagoger och rastvärdar. Ett stort behov finns även av SVA-lärare (svenska som andraspråk), speciallärare, förberedelseklasser för nyanlända, specialskolor för utåtagerande elever. Idag skickas nyanlända elever, efter en kortare kartläggning, ut i vanliga klasser. Det är då upp till varje enskild lärare att tillgodose den elevens behov av språkinlärning, samtidigt som läraren ska lära ut ett ämnesinnehåll till övriga klassen.

Helsingborgs stad valde att lägga ner resursskolan på Maria Park och istället placera eleverna i samverkansklasser. Effekten har blivit dålig för alla inblandande. Istället för att elevernas behov från resursskolan blir tillgodosedda gör sammanblandningen av elever att skolmiljön upplevs som otrygg och eleverna riskerar att inte nå målen.

Som politiker och ansvariga tjänstemän är det nu dags att ta ert ansvar för skolorna i Helsingborg. Som politiker kanske du inte ser förändringen under din mandatperiod men istället för att jaga röster till nästa val, måste du ta ditt samhällsansvar och ge skolor ordentliga förutsättningar för att kunna bedriva en kvalitativ, trygg och progressiv skola.

Annars riskerar vi att få ett samhälle där kriminaliteten och sociala problemen eskalerar i än värre takt än vad vi sett hittills. Vi i Lärarnas Riksförbund är för en statlig skola, då vi inte anser att kommunen som huvudman har visat sig kapabel att garantera en likvärdig skola för alla.

Lärarnas Riksförbund

förening i Helsingborg

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan
Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy