Annons

Annons

Annons

Annons

opinionSjukvård i Skåne

Aktuella frågor
”Varför måste människor i Skåne vänta längre på vård än andra?”

Det finns anledning att misstänka att Skåne är inne i en nedåtgående spiral, skriver Henrik Fritzon (S), oppositionsledare i Region Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Demonstration för bättre villkor i förlossningsvården.

Bild: Patrick Persson

Annons

Den som bor i Skåne och diagnostiseras med prostatacancer får i genomsnitt vänta 95 dagar på behandling. För den som bor på andra sidan gränsen till Blekinge är väntetiden fyra veckor kortare. Den som föder vaginalt i Skåne löper väsentligt större risk för allvarliga bristningar än den som gör det i Halland. Dödligheten vid bröstcancer är större i Skåne än i grannregionerna. Det är bara ett axplock av resultaten i en granskning som SVT har gjort.

Människor i Skåne verkar ha en god bild av läget, enligt SVT. Endast i tre Norrlandsregioner är förtroendet för sjukvården i sin helhet lägre än i Skåne.

Men Skåne ligger inte dåligt till inom alla områden. När det gäller dödlighet på grund av höftfraktur har Skåne den nionde lägsta av landets 21 regioner. På några områden är Skåne världsledande, det gäller till exempel den ledplastikkirurgi som bedrivs på Hässleholms sjukhus och hjärt-lung-sjukvården på Skånes universitetssjukhus.

Annons

Annons

Men det är allvarligt att det är så svårt att få vård i Skåne och att den positiva trend som fanns under förra mandatperioden har brutits.

SVT:s granskning visar att Skåne under 2016–2018 steg i rankningen från plats 11 till plats 9 när det gäller tillgänglighet. Under den perioden styrde Socialdemokraterna Region Skåne, efter att ha fått ta över styret i en omfattande vårdkris.

Under alliansstyret efter valet 2018 har Skåne åter fallit i rankning och låg år 2020 på plats 13 av landets regioner.

Under pandemiåret 2021 ökade köerna till operation i Skåne dubbelt så mycket som i riket i genomsnitt. Det finns alltså anledning att misstänka att Skåne är inne i en nedåtgående spiral.

Bakom alla siffror och jämförelser mellan landets regioner finns vanliga människor i Skåne som inte får den vård de har rätt till.

Människor går dag efter dag, månad efter månad med smärta från en höft eller ett knä. Föräldrar väntar i evighetslånga köer på att deras barn ska få vård. På vårdcentraler är det svårt att komma fram i telefon och trots att alla ska ha rätt till en läkarbedömning inom tre dagar får många vänta mycket längre än så.

Larmen kommer nu tätt från yrkesgrupper som jobbar inom sjukvården. Läkare på akutmottagningen i Helsingborg varnar för att patientsäkerheten är hotad. Sjuksköterskor säger upp sig på Centralsjukhuset i Kristianstad. Barnmorskor gör likaledes på BB i Malmö. Cancerläkarna på SUS uppger att patienter i vissa fall får vänta så länge att deras liv inte går att rädda.

Annons

Allt är det effekter av hur alliansen styr Region Skåne. Under hela pandemin har alliansen börjat varje år med att lägga ut nästan en miljard kronor i sparbeting i sjukvården. Det är klart att det får konsekvenser för arbetsmiljön, stressen, möjligheten att operera och förmågan att ta emot patienter inom utsatt tid.

Annons

Dagens situation kan inte få fortsätta. Socialdemokraterna i Skåne har gjort klart att valet till regionen den 11 september handlar om en sak – vårdköerna – och har lovat att Skåne ska bli den första region i landet som uppfyller Sveriges lagstadgade vårdgaranti till 100 procent. Det betyder att alla ska kunna komma i kontakt med sin vårdcentral samma dag och få medicinsk bedömning inom tre dagar. Alla ska efter beslut få operation eller åtgärd eller besök på sjukhus inom 90 dagar. Det ska jämföras med idag när endast drygt varannan patient får operation eller åtgärd inom 90 dagar.

Socialdemokraterna har identifierat fem särskilt viktiga åtgärder för att Region Skåne ska uppfylla vårdgarantin:

• Stopp för alla besparingar i sjukvården.

• Anställ fler i den skånska sjukvården.

• Utbilda fler. Av Region Skånes anställda ska fler få möjlighet att utbilda sig till specialister, och alla verksamheter inom vården ska uppmuntras till att prioritera utbildning av medarbetare. Överenskommelse ska sökas med staten om att utöka grundutbildningarna av sjuksköterskor och läkare.

• Bättre villkor och arbetsmiljö för sjukvårdens medarbetare.

Annons

• Ett nytt synsätt. Först när vårdgarantin är uppfylld till 100 procent ska de politiker som styr Region Skåne kunna vara nöjda.

Om Socialdemokraterna vinner regionvalet ska Skåne bli bäst i landet när det gäller tillgänglighet och uppfylla vårdgarantin för varenda patient.

SKRIBENTEN

Henrik Fritzon (S), oppositionsledare i Region Skåne

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Till toppen av sidan