Annons

Annons

Annons

Annons

opinionLång väntetid på bup

Aktuella frågor
”Rädda Barnen kräver att Skånes regionpolitiker redogör för hur köerna till bup ska minska.”

Barn som lider av psykisk ohälsa måste få adekvat hjälp, skriver Bertil Åhnberg, distriktsordförande för Rädda Barnen i Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Hur ska barnens rätt till utveckling och skolgång säkerställas om deras liv delvis pausas långa perioder i väntan på hjälp, skriver Bertil Åhnberg.

Bild: Pixabay

Annons

Att vara nära anhörig till ett barn som lider av psykisk ohälsa kan medföra stor stress och en utmaning.

Att inte kunna vara säker på att barnet kan få den hjälp eller det stöd hen har rätt till skapar ännu mer press i ett redan ansträngt läge.

Under flera år har Rädda Barnen kunnat följa föräldrars och bup-personals oro över att barn tvingas vänta i åratal på tid till barnpsykiatrin och när de väl kommer dit väntar utredningar som inte garanterar behandlingsinsatser ens efter att barnet har fått en diagnos.

Annons

Annons

Personalen går på knäna och vakanser gapar tomma. Vem kan jobba i en organisation som inte kan ge patienterna det stöd de behöver?

Hur ska föräldrar och skola kunna möta barnens behov utan tillgång till rätt stödinsatser?

Och, framför allt, hur ska barnens rätt till utveckling och skolgång säkerställas om deras liv delvis pausas långa perioder i väntan på hjälp?

Det rådande osäkra läget i Europa gör att fler och fler familjer och ensamma barn på flykt kommer till Sverige från Ukraina.

Sverige står inför flyktingströmmar som inte skådats i Europa sedan andra världskriget.

Ännu vet ingen hur och när den pågående humanitära katastrofen slutar, men med stor sannolikhet kommer ännu fler barn inom en snar framtid att vara i behov av barnpsykiatriska insatser och specialiserad vård.

Rädda Barnen distrikt Skåne uppmanar Region Skånes politiker: Ta ansvar för barnen och gör det nu. Vem av er har realistiska lösningar?

Att säkerställa alla barns rätt till bedömning och behandling i linje med den nationella vårdgarantin borde vara en självklarhet.

Allt annat är att frångå barnkonventionen, men framför allt innebär det ett stort svek mot de barn som är i störst behov av samhällets stöd.

Rädda Barnen distrikt Skåne kräver att Skånes regionpolitiker redogör för hur köerna till barn- och ungdomspsykiatrin ska minska en gång för alla.

Annons

Barn som lider av psykisk ohälsa måste få adekvat hjälp.

Annons

SKRIBENTEN

Bertil Åhnberg, distriktsordförande för Rädda Barnen i Skåne.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan