Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Ett nytt regemente behöver etableras i Skåne.”

En av statens viktigaste uppgifter är att bygga upp ett starkt försvar. Det skriver Maria Berglund och Sofia Damm, Kristdemokraterna, inför att Försvarsmakten arrangerar Regementets dag i Revinge på söndag, den 24 april.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Regementets dag i Revinge 2019. På söndag är det dags för årets upplaga.

Bild: Patrik Renmark

Annons

Kriget i Ukraina är inte långt från den skånska kusten, Rysslands massaker i staden Lviv är närmare Ystad än den är Åre. Bara Polen ligger mellan Sverige och kriget i Ukraina.

Vi har tvingats inse att säkerhetsläget är kritiskt.

Vi älskar Skåne och dess frihet måste försvaras. Till följd av det oroliga säkerhetsläget är det dags att regeringen och riksdagen gör en etablering av ett nytt regemente i Skåne möjlig. Kristdemokraterna har länge drivit på för att den nyligen återinrättade Södra skånska brigaden i Revingehed ska utvecklas till ett komplett brigadregemente. Inte minst med tanke på kriget i Ukraina och dess konsekvenser är regeringens ointresse beklagligt.

För oss kristdemokrater är försvaret av både Skåne och Sverige av högsta prioritet. Regementets dag har en viktig funktion genom att allmänheten då får en inblick i hur landets försvar fungerar.

Annons

Annons

Men vi kan också konstatera att försvaret av Skåne och Sverige är otillräckligt i relation till det allvarliga säkerhetspolitiska läget som råder i Europa just nu. Sverige måste kunna möta ett väpnat angrepp mot varje del av landet.

Att Skåne har ett starkt försvar innebär också ett starkt försvar av frihet, demokrati och respekt för människovärdet. Kristdemokraterna anser därför att en av statens viktigaste uppgifter är att bygga upp ett starkt försvar.

Säkerhet byggs inte bara med ytterligare regementen i Skåne utan också genom att Sverige samverkar med andra stater.

Sverige kan inte klara sig på egen hand och behöver därför ansöka om medlemskap i Nato.

Genom att som idag stå utanför Nato bidrar Sverige till att skapa ett säkerhetspolitiskt vakuum i Östersjöregionen, något som gynnar Rysslands strategiska intressen. Utan ett fullvärdigt medlemskap finns heller inga garantier för att Nato väljer att stödja Sverige i händelse av en militär konflikt.

Den ökade militära aktiviteten i Östersjön har länge varit omfattande. De upprepade kränkningarna av svenskt luft- och sjöfartsrum visar att Ryssland inte drar sig för att hota Sverige. Det är en medveten strategi för att skrämma bort Sverige från landets naturliga plats nära Nato och väst.

Den säkerhetspolitiska oro som nu råder aktualiserar att Sverige behöver se över landets totalförsvar, där självförsörjning är en viktig faktor. Det enda sättet att ha en rimlig självförsörjning i en kris- eller krigssituation är att i fredstid ha en väl utbyggd livsmedelsproduktion, tillräcklig både för inhemsk konsumtion och för export. Drygt hälften av all mat som produceras i Sverige kommer från Skåne och hälften av den svenska livsmedelsindustrin är skånsk. Det visar hur viktigt Skåne är för att Sverige ska klara av att nå upp till en acceptabel självförsörjningsgrad. Att försvara landet och trygga befolkningens frihet sker genom ett utbyggt försvar och en hög självförsörjningsgrad.

Annons

Annons

Om Försvarsberedningen, det forum där Sveriges regering och de politiska partierna i riksdagen samråder, vill satsa på ett nytt regemente i Skåne kommer vi att göra vad vi kan för att göra en etablering möjlig.

Många människor i Skåne är redo att försvara landets gränser. Det finns lämpliga platser för Försvarsmakten att bygga ett nytt regemente. Hässleholm, Kristianstad, Ystad och Ljungbyhed är fyra orter som tidigare haft viktiga roller i försvaret av Sverige.

SKRIBENTERNA

Maria Berglund, ordförande för Kristdemokraternas Skånedistrikt

Sofia Damm, kristdemokratisk riksdagsledamot från Ystad

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan