Annons

Annons

Annons

Annons

Min mening

Insändare
Sundets Pärla som en stor glob skulle bli ett fint tillskott för Helsingborg

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Här vid karantäntomten ser Ragnar Löfdal gärna att det byggs en stor glob för olika arrangemang.

Annons

För den gamla ”karantäntomten” i Helsingborg föreslår jag följande omdaning.

Alla byggnader och påbyggnader på tomten rivs för att bereda plats för en ”open-air” musikpaviljong. Sommarstaden Helsingborg saknar verkligen en sådan.

Mitt förslag till musikpaviljong bygger på att densamma ska var byggd på ett okonventionellt sätt invid Öresund. Den ska synas på långt avstånd över hav och strand och utgöra ett landmärke för Helsingborg. Den kommer att locka besökare från när och fjärran samt rätt utformad väcka berättigat intresse.

Musikpaviljongen i sig skall byggas i områdets norra del som en stor sfär/glob likt en skimrande Pärla.

Vid konsert eller annat evenemang öppnas Pärlan genom att det ena, det södra halvklotet, ”hissas upp” så lång som vädret och omständigheterna tillåter. Där innanför finns ett stort däck rymmande en hel symfoniorkester Tänk er ett rymdobservatorium som öppnar sitt tak inför stjärnenatten.

Annons

Annons

Genom att halva Pärlan är fast ges vind- och regnskydd för orkestern. Samtidigt befrämjar det stationära halvklotet akustiken. Är vädret tillfällig ogynnsamt reses den öppningsbara klothalvan endast så långt som erfordras för orkestern ska kunna spela, höras och synas av publiken.

Vid tjänlig väderlek ska halvklotet hissas helt upp så att orkestern tillsammans med publiken ska kunna njuta av himlens färger och Sundets vågor även som kvällssolen och all fartygstrafik.

Publiken ska sitta – förhoppningsvis i solen – på bänkrader som svagt sluttar från den bakre, sydliga, delen ner mot orkestern ”i norr”, ungefär som i ett konserthus.

För att orkesterplanet inte ska hamna, så att säga för högt upp, ska Sundets Pärla vara nedsänkt i sand, som omger hela konstruktionen.

På detta sätt kan den nedsänkta delen av Pärlan användas för teknik och liknande. Kanske ska en transportväg anläggas för leveranser av olika slag.

Jag tänker mig Sundets Pärla som en stor glob, 20–30 meter hög, helt sfärisk. Den ska byggas i en konstruktion och material som ger illusionen av en pärla. Mitt Pärlförslag ska vara lätt genomskinlig så att den under den mörka delen av dagen inifrån skimrar med ett svagt vitt ljus likt en pärla. Eventuellt kan den även vara belyst utifrån. Globen får inte förses med attiraljer på utsidan, förutom en åskledare i vit färg högst upp dragen och isolerad på insidan av sfären.

Placeringen av Sundets Pärla, på sätt som jag föreslår, ger möjlighet till en stor publik. På innerplan – mot entréavgift – bör hundratals platser kunna erbjudas. Därutöver kan åskådare på vägen i väster och på vågbrytaren räknas i hundratal liksom på gräsmattan på Gröningen. Detta kan utveckla sig till folkfester.

Annons

Annons

För att skydda den sittande publiken mot väder och vind föreslår jag att vindskydd i form av stora snäckskal i glas uppsätts, i synnerhet mot Öresund, men kanske också mot Gröningen och mot syd för att mota eventuella vindar. Dessa bör vara höj- och sänkbara, allt efter väder och vind.

I förlängningen till förestående ser jag framför mig att Helsingborgs stad på sommarmånaderna inbjuder inte blott Helsingborgs Symfoniorkester, HSO, utan även andra symfoniska orkestrar världen över att göra gästspel i Helsingborg. Tänk om Helsingborg kunde bli ett resmål för världens kända och okända symfoniorkestrar? Staden skulle kunna bjuda på gästrum, (dubbelrum för medtagande av livspartner), på våra olika hotell och förse deltagarna med en dagpeng, traktamente. Med andra ord betald semester för en stor liten musikinsats.

Närheten till havet, naturen, Skåne, Helsingör och Köpenhamn skulle säkert få många orkestrar att vilja komma och spela för Helsingborgs invånare och besökare.

Inte endast symfoniorkestrar och liknande skulle kunna spela i Sundets Pärla. Alla typer av musik ska vara välkomna. Scenen kan kanske också utnyttjas för scenkonst av annat slag. Här ska inte finnas några begränsningar.

Möjligen ska möjligheten till parkeringsgarage under hela anläggningen övervägas. Det skulle ha den fördelen att tillresande åhörare kunde garanteras parkeringsplats (genom sitt biljettköp) samtidigt som svala parkeringsplatser kunde erbjudas badande under dagtid. Nattetid skulle kanske betald boendeparkering kunna inrättas.

Vinner mitt förslag allmänt gillande föreslår jag att Helsingborgs stad utlyser en arkitekttävling att närmare utforma förslaget.

Ragnar Löfdal

Helsingborgare

Annons

Annons

Till toppen av sidan