Annons

Annons

Annons

Annons

Min mening

Insändare
Ryska folket borde kunna nås för att ges rätt information om kriget

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Trots bomber som detonerar nära den ukrainska regeringens väggar i Kiev, så kan landets president tala till hela världen utan avbrott i den digitala överföringen. När det går, så borde det väl också gå att sända från hela det intakta västlandet till hela Ryssland? Det skriver Bo Karlberg. Bilden visar Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i tal till det danska folketinget.

Annons

Det är märkligt att medierna och många experter enbart stirrar på dagens krigsläge i Ukraina. Ingen tycks ha intresse för eller föreställning om vad som kan hända efter att nuvarande krigssituation har upphört. Kremls propaganda till det ryska folket kan troligen innebära en solid rysk majoritet som stödjer hat och förakt mot både Ukraina och resten av västvärlden.

Annons

En sådan mental folklig kraft påminner om nazisternas folkliga stöd för de storskaliga angreppen på hela Europa. Även om Ryssland i år blir skadeskjutet militärt och ekonomiskt, så kan lusten till revansch förmå en regim och dess förledda folk att satsa stort på en gigantisk upprustning under några få år.

Annons

Sett i ett europeiskt säkerhetsperspektiv finns det dessutom risker med en viss centraleuropeisk trojansk häst, som gärna vill gnägga i takt med Ryssland. Därtill har vi osäkerheten med hur USA:s administration om ett par år ser på försvaret av Europa. Vi har också mycket starka skäl att i god tid förhålla oss adekvat till Kinas positionering.

Vi i västvärlden har redan gjort ett tragiskt och mångårigt misstag, när vi inte tillräckligt kraftfullt har stöttat det ryska folket i dess splittrade kamp för demokratins många uttryck och institutioner.

Nu ser vi facit av vår bristande insikt och förmåga. Samtidigt väcker den nyvakna insikten frågan, hur vi vill och kan motverka den nedbrytande propagandan som pågår i Ryssland. Finns det verkligen inte, med vår tids fantastiska och subtila kommunikationsteknik, möjligheter att effektivt nå ut med massinformation till ryska folket om anfallskrigets verklighet?

Trots bomber som detonerar nära den ukrainska regeringens väggar i Kyev, så kan landets president tala till hela världen utan avbrott i den digitala överföringen. När det går, så borde det väl också gå att sända från hela det intakta västlandet till hela Ryssland?

Annons

Det vore rimligt att alla stater som generöst bidrar med olika slags stöd till Ukraina, också inser vikten att bidra till att vinna freden och säkerheten på sikt. Alltså bland annat i form av en massiv upplysningskampanj i nutid, riktad till Rysslands folk.

Bo Karlberg

i familjen Hbg

Annons

Annons

Till toppen av sidan