Annons

Annons

Annons

Perstorp

Mindre bråk när sjundeklassare utbildas till förebilder

Våld, genus, normer och värdegrund – det är några av ledorden för klass 7A på Centralskolan i Perstorp. Skolan är en av två i Skåne som beviljats pengar för att kunna utbilda lärare och elever i tankesätt som ska motverka våld och kränkningar.

Text

Ida Lilja, studie- och yrkesvägledare, tillsammans med eleverna Lova Nilsson, Alice Edenfur och Felix Eriksson känner av en bättre stämning i klassen.

Bild: Niklas Gustavsson

Annons

– Vissa dagar är det bra i skolan, andra inte. Det är jättebra om alla klasser börjar med detta direkt i sjuan, säger Alice Edenfur som är en av eleverna i klassen.

Carola Frohm är kurator på skolan och en av tre i personalen som är utbildad MVP-ledare. MVP står för mentorer i våldsprevention och är ett utbildningsprogram för högstadiet och gymnasiet, där elever och personal arbetar förebyggande mot kränkningar, våld och trakasserier.

Skolan beviljades 170 000 kronor från SKR, Sveriges kommuner och landsting, för att utbilda MVP-ledare.

Centralskolans kurator Carola Frohm tycker det är bra att man till hösten valt att alla sjundeklassare på Centralskolan ska få MVP-utbildning.

Bild: Niklas Gustavsson

Annons

– På grund av pandemin har vi inte kunnat starta i en klass förrän nu, men vi kommer att ha MVP-lektioner med alla nya sjuor som börjar till hösten, säger Carola Frohm.

Annons

Tillsammans med Ida Lilja, studie- och yrkesvägledare, och Sofie Yngvesson, fritidsledare, håller hon i de 14 lektioner som utbildningen omfattar.

Ida Lilja, studie- och yrkesvägledare, Sofie Yngevesson, fritidsledare och kurator Carola Frohm är Centralskolans tre MVP-ledare.

Bild: Niklas Gustavsson

Programmet inspirerar unga till att våga stå upp mot våld och kränkningar i skolan och vardagen, och säga ifrån mot sexism, rasism och homofobi. Då visar man både ledarskap och blir en positiv förebild för andra.

Vilken sorts åskådare man är på skolgården diskuteras också.

Vi märkte redan i början stor skillnad i klassen och eleverna blev uppmärksamma på sina egna rättigheter och skyldigheter, säger Carola Frohm.

Felix Eriksson går i klassen som snart gjort alla sina lektioner.

– Vår klass var stökig men nu märker man små förändringar. Alla hjälper till mer också, säger Felix.

Felix Eriksson märker förändringar i klassen som gör skolan och dagen tryggare.

Bild: Niklas Gustavsson

Han och hans klasskamrater Alice Edenfur och Lova Nilsson är alla eniga om att det är bra att vara en del av MVP. Mindre bråk och bättre klimat är några av resultaten som de redan märker av i klassen.

Annons

Annons

– Efter varje lektion fyller vi i våra egna loggböcker. Där kan vi uttrycka oss och ställa frågor till mentorerna, säger Alice Edenfur.

– Visst kan det vara lite trams på lektionerna ibland, men sen när vi läser loggböckerna upptäcker vi ändå att det finns en hel del tankar kring det vi diskuterat, säger Sofie Yngvesson, fritidsledare.

Fritidsassistent Sofie Yngvesson är också med och leder projektet på Centralskolan.

Bild: Niklas Gustavsson

Läs mer:

Så ska Klippan jobba mot våld

Fakta

Detta är MVP

Mentorer i våldsprevention, MVP, används idag i skolor i ett 40-tal kommuner i Sverige.

Det ägs och drivs i Sverige av organisationen MÄN som jobbar för ett jämställdhetsfrämjande arbetet med män och pojkar.

I utbildningen är hela klasser med, både pojkar och flickor.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan