Annons

Annons

Annons

Annons

opinionFörlossningskrisen

Aktuella frågor
”Politiker verkar inte tycka att att kvinnors livskvalitet är viktig.”

Hade det handlat om män hade inte dagens extrema situation inom förlossningsvården existerat. Det skriver Katharina Berggren, Eva Borg och Marie Andersson, medlemmar i Birth Rights Sweden och i organisationens fokusgrupp i Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Demonstration på Möllevångstorget i Malmö. Den svenska förlossningsvården har marginaliserat kvinnors urkraft, en kraft som med god kontakt med en barnmorska på plats skulle göra många förlossningar betydligt tryggare och minska risken för skador, skriver artikelförfattarna.

Bild: Patrick Persson

Annons

Vi får dagligen rapporter om hur kvinnor inte får det stöd de behöver och om skador som blir följden av en ofullkomlig förlossningsvård. Kvinnor känner sig inte trygga vare sig före, under eller efter förlossning.

Barnmorskor mår inte heller bra. De har inte tid eller ork att utföra sina arbeten – och lämnar därför ett yrke som de egentligen älskar.

Enligt Socialstyrelsen drabbas 8 av 10 kvinnor av en förlossningsbristning. Om vårdpersonal inte har behandlat dem eller om de läker på ett inkorrekt sätt efter förlossningen definieras de som en kvarstående förlossningsskada.

Många av de kvinnor som drabbas lever med funktionsnedsättningar, till exempel kronisk smärta.

I början av maj saknade Region Skåne 40 procent av de barnmorskor som behövs för att bemanna förlossningsvården i Malmö i sommar. Vad gör ansvariga politiker och tjänstemän för att få ned den siffran?

Annons

Annons

Varför har kvinnors förlossningsskador blivit normaliserade? Många kvinnor får än idag efter en förlossning höra av vårdpersonal att lite skador är något de ska räkna med.

Den svenska förlossningsvården har marginaliserat kvinnors urkraft, en kraft som med god kontakt med en barnmorska på plats skulle göra många förlossningar betydligt tryggare och minska risken för skador.

Om en barnmorska lämnar rummet under en förlossning kan den födande kvinnan bli orolig, något som gör att värkarna stannar av.

Som det är nu blir också de kvinnor som ska föda medikaliserade, behandlade som medicinska problem, och skyndas på utan att de har möjlighet att vara delaktiga i den pågående förlossningen.

En av oss som är barnmorska får många samtal av kvinnor som säger att de är rädda för att föda på sjukhus och därför vill föda hemma även om det inte är deras ursprungliga önskan.

Att arbetsmiljön för dem som jobbar inom kvinnosjukvården har allvarliga brister drabbar i förlängningen födande kvinnor och deras familjer.

I hela Sverige har barnmorskor och läkare på förlossningsavdelningar och i eftervården slagit larm om att de inte har tid eller möjlighet att arbeta som de önskar eller att hjälpa och stödja födande kvinnor på det sätt de skulle vilja.

Varför tar inte politiker och högre tjänstemän de anställda på allvar när de larmar om sin situation?

Det är svårt att förstå politikernas agerande på annat sätt än att de inte tycker att kvinnors livskvalitet är viktig.

Kvinnor som skadats vid sin förlossning blir isolerade hemma. Risken att läcka och lukta bajs eller kiss är så stor att de inte vågar träffa andra människor.

Annons

Vad har politiker och förvaltningschefer inom vården för svar till de kvinnor som har daglig smärta, som inte kan delta i sitt ”vanliga” liv, göra saker med vänner på en promenad, gå ut och fika eller äta en middag tillsammans med andra?

Annons

Ansvariga politiker talar om att projekt och arbetsmiljöer behöver utredas, men det tar en tid som inte finns för kvinnor som ska föda. De behöver omedelbar förändring. Barnmorskor som försöker hålla huvudet över ytan och inte gå under av stress och känslan av att inte räcka till, kan inte heller vänta längre.

Vad händer om det inte finns barnmorskor som vill arbeta inom förlossningsvården?

Lundaforskarna Cecilia Häggsgård och Christine Rubertsson, som studerat barnmorskans närvaro vid förlossningar påpekar att oro hos födande kvinnor kan leda till smärta och mer rädsla.

SVT har visat att det finns stora regionala skillnader i risken för allvarlig bristning vid förlossning. Socialstyrelsen har också understrukit att sjukvården måste vara rädd om sina barnmorskor så att de stannar kvar.

Nu behövs nationella riktlinjer, och lika vård oavsett var i landet kvinnor som ska förlösas bor.

Att utsätta födande kvinnor för risken att bli lämnade utan barnmorska vid förlossningen kan innebära en förödande framtid för både mor och barn. Att istället ge trygghet och självtillit genom ett team av barnmorskor som känner kvinnan och hennes partner minskar risken för skador. Det medför på sikt också lägre samhällskostnader. Trygga, friska kvinnor kostar inte samhället något, de bidrar till samhället. Hade det handlat om män hade inte dagens extrema situation inom förlossningsvården existerat.

Annons

Mycket behöver göras som får effekt längre fram. Men här är fem förslag som snabbt skulle förbättra dagens situation:

• Svensk kvinnosjukvård bör göra födande kvinnor delaktiga i sina egna förlossning genom att låta dem påverka och vara aktiva under förlossningen.

• Chefer inom förlossningsvården bör lyssna på personalen och tillsammans med den skapa förändringar som gagnar både de anställda och de födande kvinnorna.

Annons

• Cheferna måste våga prova att förändra scheman och arbetstider så att det gagnar de anställdas möjlighet att förena arbete och privatliv.

• Cheferna behöver ge nyanställda en ordentlig introduktion, ha erfaren personal som mentorer och satsa på teamkänsla och delaktighet, uppmuntran och stöd.

• Landets regioner måste sträva efter en löneutveckling som gör att erfaren personal stannar kvar.

Det finns mycket kunskap hos barnmorskor, kvinnor, läkare, doulor och sakkunniga. Ingen behöver ödsla tid på att utreda sådant som redan är känt.

Vi i Fokusgrupp Birth Rights Sweden Skåne bjuder nu in politiker och tjänstemän till ett möte där vi kan samverka för en bättre förlossningsvård i Skåne.

SKRIBENTERNA

Katharina Berggren, Eva Borg och Marie Andersson, medlemmar i Birth Rights Sweden och ingår i organisationens fokusgrupp i Skåne. Organisationen verkar för ökad valfrihet, tillgänglighet och trygghet i vården.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan