Annons

Annons

Annons

Min mening

Insändare
Behovet av en trygg graviditet och förlossning tar inte semester i juli

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det måste finnas tillräcklig bemanning när allra flest ska föda. Ge barnmorskor bättre förutsättningar för att arbeta heltid och vilja stanna kvar på arbetsplatsen. Det görs genom fler kollegor, bättre arbetsvillkor och schemaläggning. Det skriver Malin Tillgren och Titti Lundquist.

Annons

Nyligen var det internationella barnmorskedagen och Vårdförbundet, där majoriteten av Sveriges organiserade barnmorskor finns, vill lyfta vikten av barnmorskor och rätt förutsättningar. En förutsättning är att höja grundbemanningen. Från att ha varit mars har nu juli blivit den månad som flest födslar sker, ändå ser vi förlossningsrum stängas och tillgängligheten begränsas. Barnmorskorna är för få sommar efter sommar. Detta måste få ett stopp.

Att dra ner på verksamheten under några kritiska veckor under sommaren blir allt vanligare på våra skånska förlossningskliniker. Att flytta barnmorskor från öppenvården till förlossningsvården är ingen lösning, då det förbyggande arbetet är helt grundläggande för att behålla den låga mödra- och spädbarnsdödligheten vi har i Sverige. Också i öppenvården dras tillgängligheten ner på sommaren med bland annat framflyttade efterkontroller, inställda föräldrautbildningar och stängda mottagningar för förlossningsrädda. Men behoven är lika stora även på sommaren.

Annons

Annons

I höstas kunde vi läsa om kriser i förlossningsvården från norr till söder. Nu inför sommaren är det upp till bevis om något har förändrats. Ett bra första steg vore att ställa sig bakom vårt mål om en barnmorska – en födande. Sveriges kommuner och regioner, SKR, stödjer redan detta och ekonomiska medel finns.

Barnmorsketätheten här i Region Skåne är enligt Socialstyrelsens senaste siffror tredje sämst av landets alla 21 regioner.

Dock redovisar Socialstyrelsen att Sveriges samtliga 21 regioner har brist på barnmorskor, vilket innebär att bristen är större än tidigare år. Regionerna ger själva förklaringen till Socialstyrelsen; ökade vårdbehov, för få utbildar sig, fler komplicerade förlossningar kräver en tätare bemanning, fler födslar under sommarhalvåret vilket sammanfaller med semesterperioden och därmed ökar behovet av högre grundbemanning.

Alltför många barnmorskor väljer att gå ned i arbetstid för att orka. Enligt Vårdförbundets arbetsmiljörapport anger nästan 60 procent att de arbetar deltid och många anger villkor och arbetsbelastning som orsak.

Här finns en stor möjlighet för arbetsgivare att ställa om så att stressen i arbetet minskar. Om alla barnmorskor skulle arbeta heltid skulle det motsvara 790 helårsarbetare till. Det är alltså egentligen inte en brist på barnmorskor, det är brist på goda arbetsvillkor.

Annons

Gör om och gör rätt. Istället för att dra ner på verksamheternas tillgänglighet och låta barnmorskor arbeta på högvarv under årets barntätaste månad så genomför följande:

Annons

Organisera om kvinnovården med fler vårdalternativ och vårdmodeller så som en barnmorska – en födande och enheter där barnmorskor leder och utvecklar verksamheten.

Anställ fler barnmorskor och se till att lönen speglar barnmorskans akademiska utbildning, kompetens och svårighetsgraden i yrket.

Se över arbetstidsförläggningen och ge förutsättningar till heltidsarbete, fredat privatliv, tillräcklig vila och återhämtning.

Det finns allt att vinna på att Region Skåne genomför detta. Både för barnmorskorna men också för alla framtida föräldrar här i Skåne.

Malin Tillgren

Ordförande Vårdförbundet avd Skåne

Titti Lundquist

Barnmorska och huvudskyddsombud på förvaltning SUS för Vårdförbundet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan