Annons

Annons

Annons

Annons

Min mening

Insändare
Nej till solcellspark men grönt ljus för gigantiska logistikbyggnader

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Den här marken kan inte återställas för matproduktion när byggnaderna en gång rivs, menar Bert Alfson. Bilden visar Icas lager på Långeberga i Helsingborg. 

Annons

Ibland är det svårt att förstå hur våra myndigheter resonerar och beslutar.

Om vi tar länsstyrelsen till exempel.

Nyligen stoppade länsstyrelsen planerna på att bygga Sveriges största solcellspark vid Svedberga kulle. Anledningen till att man sa nej till planerna angavs vara att parken planerades byggas på en del av vår mest bördiga jordbruksmark. Det kan ju verka som en fullt rimlig anledning för att stoppa planerna.

Annons

Annons

Men samtidigt lämnas tillstånd till att bygga enorma industri- och logistikcentra runt om i Skåne. Något vi ser tydliga exempel på här i Helsingborg. Det kan ju naturligtvis verka rimligt att företag får bygga sina anläggningar. Även om det sker på samma bördiga jordbruksmark. Vi behöver ju arbetstillfällen.

Men. Medan byggandet av industri- och logistikcentra för alltid fördärvar vår bördiga mark så blir inte den mark där solceller placeras fördärvad. Den kan lätt återställas när solcellerna skrotas och inte längre är i bruk. Man kan till och med använda stora delar av marken där solcellerna placeras som odlingsmark eller betesmark även under tiden solcellerna är i drift. Detta till skillnad från den mark där man placerar byggnader. Den marken kan inte återställas för matproduktion när byggnaderna en gång rivs.

Så. Med andra ord tillåter länsstyrelsen fördärvande av jordbruksmark för att bygga industrilokaler medan man inte tillåter miljövänlig energiproduktion för att försörja dessa industrier med den energi de behöver. Trots att denna energiproduktion inte föröder våra värdefulla jordbruksmarker.

I stället ska dessa industrier försörjas med energi som till viss del produceras av fossila bränslen.

Annons

Har länsstyrelsen fastnat i gamla invanda tankemönster där uppförande av byggnader på åkermark alltid varit accepterat. Medan man inte hängt med i utvecklingen när det gäller miljö-vänlig energi som dels kan hjälpa oss att skapa fler arbetstillfällen men som inte fördärvar vår miljö och vårt klimat på samma sätt som vi nu gjort i över 100 år.

Det är dags för länsstyrelsen att vakna upp och kliva in i framtiden.

Bert Alfson

Annons

Annons

Till toppen av sidan