Annons

Annons

Annons

Annons

opinionHelsingborg

Aktuella frågor
”I Helsingborg har stadsutvecklingen på många sätt gått fel väg.”

Politiker och tjänstemän behöver bli bättre på att bevara gamla karakteristiska detaljer i gatumiljön istället för att riva och bygga nytt, skriver Hans Nelson, Liberalernas toppkandidat till Helsingborgs kommunfullmäktige.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Liberalerna lovar invånarna i Helsingborg ett klart och tydligt besked – inte en enda tegelsten till ska få skymma den vackra och unika utsikt från Landborgspromenaden, skriver artikelförfattaren.

Bild: Emil Langvad

Annons

Arrangörernas förhoppning är att H22 ska attrahera många besökare från olika delar av Sverige och världen. Tanken är att den pågående mässan i Helsingborg ska fokusera på stadsutveckling och vad som kan göras för att stärka den.

Det är i sig glädjande att betydelsen av stadsutveckling uppmärksammas. Men dessvärre klingar det inte helt rätt i Helsingborg där stadsutvecklingen på många sätt har gått i fel riktning.

Ett alltför tydligt exempel är Landborgspromenaden där stora delar av utsikten har byggts för. Det har skett utan dialog eller förankring med helsingborgarna, något som minst sagt är beklagligt.

Helsingborgs historia och unika läge bör beaktas även när nya byggen ska ske. Då kan Helsingborg vara en modern och attraktiv stad.

Annons

Ett återkommande mantra som funnits de senaste åren i Helsingborg när det gäller stadens utveckling har varit att förtäta och bygga högt. Det är varken klokt eller optimalt för Helsingborgs bästa. Givetvis måste stadens politiker och tjänstemän möta den befolkningsökning som trots allt kommer att ske i Helsingborg, till år 2035 beräknas Helsingborg växa från dagens 150 000 invånare till nästan 170 000.

Annons

Det kan ske genom att politikerna godkänner att det byggs högre på vissa platser och på andra platser håller nere höjden för att på så sätt inte påverka Helsingborgs unika stadsbild.

Attraktiva stadsmiljöer i Helsingborg hänger inte bara ihop med hur höga husen är eller hur många hus som finns. Det handlar också om sådant som utsikter och mötesplatser.

Liberalerna vill att både politiker och tjänstemän blir betydligt mer lyhörda och visar mer respekt för de olika miljöer, särarter och kvalitéer som tillsammans utgör Helsingborg och dess omgivning. 

Politiker och tjänstemän behöver dessutom bli bättre på att bevara gamla karakteristiska detaljer i gatumiljön istället för att riva och bygga nytt.

De bör även ändra vissa kompakta kvarter så att de kan uppfattas som flera hus, istället för en gigantisk kloss.

Viktigt är också att beakta H22:s föregångare H99. Genom att flytta den stora H99-paviljongen, som idag står på soptippen över Nordvästra Skånes renhållnings kontor, och göra den till en saluhall kan ett av stadens tomma torg förvandlas till en folkrik mötesplats. Gustav Adolfs torg skulle vara en ypperlig plats. Resultatet skulle kunna bli en variant av Torvehallarna i Köpenhamn.

Annons

Liberalerna vill utveckla nya sätt att tänka när det gäller arkitektur och stadsmiljö. Det gäller inte bara de centrala delarna av Helsingborg, utan även de yttre stadsdelarna och orterna utanför staden som till exempel Mörarp, Hasslarp, Påarp och Ödåkra.

Annons

Det allra viktigaste är att det behövs totalstopp för byggprojekt som utmynnar i en begränsad utsikt från Landborgspromenaden över Öresund. Liberalerna lovar att bli en kanal för alla som vill se ett vackrare Helsingborg.

Liberalerna lovar också stadens invånare ett klart och tydligt besked – inte en enda tegelsten till ska få skymma den vackra och unika utsikten från Landborgspromenaden. Frågan är om de andra partierna i Helsingborgs kommunfullmäktige är villiga att lova samma sak.

SKRIBENTEN

Hans Nelson, Liberalernas toppkandidat till Helsingborgs kommunfullmäktige

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Till toppen av sidan