Annons

Annons

Annons

Min mening

Insändare
2022 är solceller, biologisk mångfald, hållbarhet och naturreservat trendigt

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Solcellernas livslängd är kanske 25 år, alltså ändlig, med en fallande effektivitet över tid. Det skriver Ingemar Göthberg.

Annons

Elproduktion på betesmark i Klippan. Det initiativet läste jag om i HD:s nätupplaga 8/5. Vinsterna är flera, djur och biologisk mångfald samsas på samma yta som solcellerna producerar.

Beräknad årsproduktion motsvarar hushållsel till 600 villor.

Om man backar några år så bestämdes att ta elproduktion ur drift i Rönne å genom Klippan. Orsakerna var flera, fiskdöd, biologisk mångfald skulle gynnas och fisketurismen var viktig. Anläggningarna var äldre och renoveringsbehovet ganska stort sades det. Kommer också ihåg att dåvarande elproduktion räckte till lika många hushåll, cirka 600, som nu planerad solcellspark.

Denna bakgrund sätter igång en mängd tankar och frågor. Som jag tidigare påpekat har inte ansvariga för elproduktion, Skånska Energi, i Rönne å på allvar försökt att göra vandringsvägar för fisken. Man har konstaterat hög dödlighet för fisken och stannat där. Som om det vore olösligt och väldigt dyrt. Andra kraftverksägare har lyckats bättre med detta. Jag hörde inget då från Kraftringen.

Annons

Annons

Men nu 2022 är solceller, biologisk mångfald, hållbarhet och naturreservat trendiga ledord i många sammanhang. Kraftringen är snabbt delfinansiär i solcells projektet i Klippan, påhejade av Svea Solar. Miljonerna flödar in till fiskens fromma i Rönne å från olika organisationer och kommuner, biologisk mångfald är hett värre men jag tror att livet som helhet är viktigare för oss människor. Att fiskar dör är inte värre än för fåglar och djur som dör i trafiken eller pga. andra orsaker. Tro inte att jag struntar i fiskar och djurens liv.

Till hållbarhet. Att producera, transportera, montera, installera och återvinna solceller har jag i jämförelse med vattenproducerad el inga siffror på men i min värld rinner vattnet till kraftverket utan större ingrepp, livslängden är oändlig med normalt underhåll och är min vinnare.

Solcellerna livslängd är kanske 25 år, alltså ändlig, med en fallande effektivitet över tid. Många är övertygade om att vindkraften är vår räddning, det tycker inte fåglar och småkryp som dör där i vingarna, eller skogsägare som tvingas avverka för nya verk. Det hjälper knappast biologiska mångfalden. Ej heller hållbart om man ser till livscykeln för vindkraftverk, alltså ändlig resurs.

Till sist, hoppas jag att den unga familjen lyckas och att fåren mår fint i miljön utan biverkningar från solcellerna, men med en växande befolkning och ökande elbehov finns det smartare lösningar än den Klippan med flera medverkat till. Trots alla bidrag till osäkra projekt i Rönne å är Kraftringens solcellssatsning endast ett nollsummespel för att producera el, den produktionen fanns även om den var liten, och det har kostat ofantligt mycket.

Ingemar Göthberg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan