Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Inför obligatoriskt syntest vid körkortsförnyelse.”

De allra flesta förare med otillräcklig syn kan med rätt hjälpmedel korrigera sin syn så att den blir tillräckligt god för att köra bil, skriver Andreas Myhrman, vd för Bilprovningen, och Roland Olsson, vd för Synoptik.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Olycksstatistik från Transportstyrelsen visar att de åtgärder som hittills skett inte är tillräckliga, skriver artikelförfattarna.

Bild: Arkivbild

Annons

Att se bra är en grundförutsättning för att kunna framföra ett fordon på ett säkert sätt. Under 2020 publicerades en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, om synskärpans påverkan av bilkörning. Studien visade bland annat att personer med nedsatt synskärpa såg fotgängare eller fordon senare än vad de med bättre synskärpa gjorde. Att det är så resulterar i ett riskfyllt körbeteende. Förarna reagerade, det vill säga bromsade eller stannade, senare eller höll högre hastighet än vad som var lämpligt.

Vikten av tillräckligt god syn i trafiken är något som riksdagens trafikutskott har betonat, men ännu inte agerat för.

För yrkeschaufförer ställs idag – med rätta – krav på synkontroll när de förnyar sina körkort. Yrkesförare behöver genomgå en synundersökning vart femte år för att säkerställa tillräcklig syn för att utföra sitt arbete. Några liknande krav ställs inte på övriga trafikanter.

Annons

Annons

2021 års resultat av Synoptiks och Bilprovningens årliga undersökning Synbesiktningen visar liksom tidigare undersökningar att 10 procent av Sveriges förare till följd av en gradvis försämring har otillräcklig syn utifrån de krav som ställs när man ansöker om lämplighetsintyg för B-körkort. De motsvarar över 670 000 bilister.

Synbesiktningen visar också att synskärpans förändringar bör följas upp. Det sker i de flesta EU-länder, men i Sverige behöver bara yrkesförare testa sin syn regelbundet.

Det räcker inte att alla yrkesförare har bra syn, privatbilister med dålig syn utgör en stor risk för alla och det är en fara som riksdagen som lagstiftare behöver göra något åt.

De allra flesta förare med otillräcklig syn kan med rätt hjälpmedel korrigera sin syn så att den blir tillräckligt god för att köra bil. Vi anser därför att alla trafikanter – inte bara yrkeschaufförer – ska ha godkänd syn för att få sätta sig bakom ratten. Det kan förefalla vara en självklarhet men tyvärr behöver privatbilister efter ansökan om körkortstillstånd aldrig mer testa sin syn.

God syn är alltid viktig och borde gälla alla som kör i trafiken. Det är dessutom något som privatbilister själva håller med om. En Kantar Sifo-undersökning från maj förra året där drygt 2 722 personer deltog gav tydliga svar. Drygt åtta av tio, 81 procent, ansåg att det borde vara obligatoriskt med synkontroll i samband med körkortsförnyelse senare i livet. Det bekräftas också av utfallet i Synbesiktningen där motsvarande andel många år i rad varit nio av tio.

Annons

Det har skett många framsteg i Sverige när det gäller trafiksäkerhet, bättre vägar, teknisk utveckling med säkrare bilar och förändrade trafikregler. Allt har det skett som led i strävan efter att uppnå Sveriges nollvision om ingen ska behöva dö i trafiken.

Annons

Olycksstatistik från Transportstyrelsen visar att de åtgärder som hittills skett inte är tillräckliga. Vi vädjar nu till riksdag och regering att även införa synkontroller vid körkortsförnyelse.

Ett syntest från 45 års ålder, likt den som görs vid ansökan om körkortstillstånd och i samband med den körkortsförnyelse som sker vart tionde år, vore en mycket enkel åtgärd.

Riksdagens trafikutskott har betonat vikten av att ha god syn i trafiken, men än så länge inte satt ner foten och krävt en statlig utredning kring återkommande synkontroller vid körkortsförnyelse. Frågan har under en tid beretts i utskottet. Nu är det dags att gå från ord till handling. Inför obligatorisk syntest i samband med körkortsförnyelse.

SKRIBENTERNA

Andreas Myhrman, vd för Bilprovningen

Roland Olsson, vd för Synoptik

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Till toppen av sidan