Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Låt oss vara tydliga. Renovräkningar finns inte på svensk hyresmarknad.”

Det som behövs på svensk hyresmarknad är inte fler regleringar för att skapa hinder för välbehövliga renoveringar, skriver Anders Holmestig och Susanne Rikardsson, vd för Fastighetsägarna Sverige respektive Fastighetsägarna syd.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

De som är bäst lämpade att göra långsiktiga bedömningar för att skapa attraktiva områden där människor vill bo och trivs är fastighetsägarna, skriver Anders Holmestig och Susanne Rikardsson
.

Bild: Hasse Holmberg/TT

Annons

Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder och regionordförande för norra Skåne, Liz Jönsson, gör en märklig analys när de beskyller hyresvärdar för att renovera för lite och samtidigt alldeles för mycket (Aktuella frågor 14/6).

Det är allt annat än hållbart att i alla lägen hålla nere hyreskostnaden istället för att genomföra de renoveringar som krävs och många hyresgäster önskar.

Däremot är vi helt överens med Marie Linder och Liz Jönsson om att det behövs ett helhetstänk för att skapa hållbara bostadsområden. Det handlar om hållbarhet ur tre perspektiv – ekonomiska, miljömässiga och sociala.

Annons

De som är bäst lämpade att göra långsiktiga bedömningar för att skapa attraktiva områden där människor vill bo och trivs är fastighetsägare som står för investeringarna och som renoverar både för dagens och kommande hyresgästers behov, med ett perspektiv på 50 upp till 100 år.

Annons

Många hyresvärdar ger sina hyresgäster möjlighet att göra olika val vid renoveringar, för att de som kunder till fastighetsföretaget, i likhet med hur andra kundrelationer fungerar, ska kunna göra egna val och påverka hyreskostnaden. Det är en bra och fungerande modell för hur hyresgästers inflytande vid renoveringar kan se ut.

Efterfrågan på moderna hyresrätter med god standard är hög. De allra flesta hyresgäster godkänner renoveringar. Om en renovering tas till prövning i hyresnämnden godkänns den i 99 fall av 100 av hyresnämnden, eftersom fastighetsägarens åtgärder är motiverade för att upprätthålla byggnadens livslängd och skapa en god standard.

Hyresgästföreningen försöker skrämmas genom att använda begreppet renovräkning – att lägenheter som renoveras blir omöjliga att bo kvar i därför att hyran höjts kraftigt.

Låt oss vara tydliga. Fastighetsägare renoverar för att det finns ett behov av upprustning, renovräkningar finns inte på svensk hyresmarknad. Hyresgäster har ett starkt besittningsskydd enligt lag, det gäller även vid renoveringar.

De som flyttar vid renovering gör det i fler än nio fall av tio av andra skäl än för att hyran stiger. Det har både Boverket och Chalmers slagit fast i kartläggningar.

Det som behövs på svensk hyresmarknad är inte fler regleringar för att skapa hinder för välbehövliga renoveringar. Förvärvslagen, enligt vilken kommuner kunde begära att hyresnämnden prövade personer som ville köpa ett hyreshus, avskaffades 2010 för att den inte fyllde något syfte. Förvärvslagen var ineffektiv, byråkratisk och lätt att kringgå. Den tillämpades dessutom mycket olika av landets kommuner. Det finns ingen anledning att utreda om en modernare variant av förvärvslagen ska införas.

Annons

Annons

Så sent som 2021 utökades möjligheterna för hyresnämnderna och kommunerna att ingripa mot oseriösa fastighetsägare, ett beslut som vi på Fastighetsägarna välkomnade eftersom ett litet antal oseriösa fastighetsägare förstör för en hel bransch.

I ett läge med stigande finansieringskostnader, höjda materialkostnader och stigande drift- och underhållskostnader behöver alla aktörer på bostadsmarknaden fokusera på hur byggtakten kan upprätthållas och välbehövliga renoveringar genomföras. Det sker bäst genom långsiktighet som främjar ökade investeringar och förvaltning av fastigheter.

SKRIBENTERNA

Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna Sverige.

Susanne Rikardsson, vd för Fastighetsägarna syd.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan