Annons

Annons

Annons

Annons

Opinion

”Liberalerna i Helsingborg har stått bakom allt som lett till förstörda utsikter.”

Inte heller har Liberalerna velat att helsingborgarna ska få göra sina röster hörda, skriver Rickard Persson, företrädare för Miljöpartiet.

Oceanhamnens bebyggelse med höga och kompakta kvarter har Liberalerna tillsammans med övriga partier i kommunfullmäktige bejakat, skriver artikelförfattaren.

Bild: Sven-Erik Svensson

Annons

Så ansluter sig ännu en företrädare för ett parti genom Hans Nelson, Liberalernas toppkandidat till Helsingborgs kommunfullmäktige, till tanken att det byggts för högt i Helsingborg och att utblicken över Öresund blivit förstörd (Aktuella frågor 16/6).

Liberalerna i Helsingborg har tillsammans med både allians- och oppositionspartier i årtionden verkat för att gynna de få på de mångas bekostnad när det gäller stadsmiljön.

Liberalerna var för byggandet av de så kallade Saltkristallerna, höghus som skulle förstöra utsikten från Landborgen i centrala staden. Det var först när Miljöpartiet initierade en folkomröstning om saken och Socialdemokraterna ändrade sig som planerna skrotades och Ångfärjestationen bevarades. Liberalerna stod fast vid det ursprungliga förslaget.

Annons

Annons

När Miljöpartiet ville minska höjden på bostadshusen vid Fria bad med två tre våningar för att rädda utsikten från Landborgen mot Sundet och Kronborgs slott gynnade Liberalerna tillsammans med övriga partier i kommunfullmäktige byggherrarnas intresse och helsingborgarna fick utsikten därifrån förstörd. Gladeligen ställde Liberalerna upp på att bygga högt och stort på helsingborgarnas havsnära rekreationsområde, Gröningen. Men en folklig opinion satte stopp för det.

Oceanhamnens bebyggelse med höga och kompakta kvarter har Liberalerna också tillsammans med övriga partier i kommunfullmäktige bejakat.

Precis allt som lett till ett mindre vackert Helsingborg och förstörda utsikter mot och över Sundet har Liberalerna stått bakom.

Inte heller har Liberalerna velat att helsingborgarna ska få göra sina röster hörda. Liberalerna har kraftigt varit emot lokala folkomröstningar och hävdat att det är för svårt och komplext för väljarna att förstå och ta ställning till de frågor som berör dem. Det får den representativa demokratin ta hand om, har Liberalerna sagt. Partiet har till och med uppmanat människor att inte nyttja sin demokratiska rätt att rösta.

Resultatet av folkomröstningen om utförsäljningen av Öresundskraft visade att Liberalerna och alliansen inte alls representerade Helsingborgs invånare. 96,4 procent av de röstande satte stopp för Liberalernas och alliansens förslag om utförsäljning.

Annons

Det är att notera att Liberalerna har en presidiepost i Helsingborgs stadsbyggnadsnämnd och har haft stort inflytande de frågor nämnden behandlar. Jag hoppas att det inte blir så igen. Många av Liberalernas företrädare och medlemmar, inklusive Hans Nelson, har oreserverat verkat för allt som beskrivits ovan. Det är svårt att tro att de alla har ändrat ståndpunkt.

Miljöpartiet har hela tiden stått upp för en modern, socialt hållbar och klimatsmart stadsutveckling som tar tillvara stadens befintliga värden. Det lovar vi att fortsätta med.

SKRIBENTEN

Rickard Persson (MP), ersättare i Helsingborgs kommunfullmäktige och ledamot i miljönämnden

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan