Annons

Annons

Annons

Annons

opinionSäkerhetsläget i Europa

Aktuella frågor
”Det är dags för EU att öppna dörren för Moldavien och Ukraina.”

Ett avslag kunde bidra till ytterligare destabilisering i regionen, skriver Martin Nihlgård och Silvia Apostol på biståndsorganisationen IM, Individuell Människohjälp.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lämnade i april över ett frågeformulär, som hon kallade Ukrainas första steg mot EU-medlemskap, till landets president Volodymyr Zelenskyj. Foto: Adam Schreck

Annons

EU står inför ett unikt tillfälle att fatta ett beslut som kan innebära en väsentlig förändring i den demokratiska utvecklingen, inte bara i Östeuropa utan i stora delar av Europa. I morgon och i övermorgon, 23–24 juni, sammanträder Europeiska rådet och ska då ta beslut kring ländernas slutliga kandidatstatus.

Både Ukraina och Moldavien har lämnat in sin formella ansökan om medlemskap i EU. Ansökningarna stöds av flera medlemsländer, däribland Sverige, och EU-parlamentet, men ett förverkligande kräver att alla EU-länder ställer sig bakom ett lands kandidatstatus. Hittills har de varit oeniga när det gäller Ukraina. Frågan om EU:s utvidgning är känslig.

För länder som Ukraina och Moldavien kan det vara svårt att uppfylla flera av EU:s krav, bland annat fria medier och ett oberoende rättsväsende, fritt från korruption. Men båda länderna har gjort framsteg, enligt den senaste bedömningen av Eastern Partnership Index – en undersökning som görs av Eastern Partnership Civil Society Forum med finansiering av EU.

Annons

Annons

IM har länge arbetat med civilsamhällesorganisationer i Moldavien och Ukraina och ser en stark demokratisk strävan i båda länderna. Våra partner kämpar för mänskliga rättigheter, jämlikhet och antidiskriminering. Medlemskap i EU skulle skynda på den utveckling de arbetar för.

Både före och under det pågående kriget i Ukraina har vi imponerats av våra partners arbete. Organisationer i Ukraina som arbetar mot korruption och för att ungdomar ska delta i demokratisammanhang har under krisen ställt om sin verksamhet. De stöttar nu internflyktingar, inte bara med mat och husrum, utan också med psykosocialt stöd och juridisk hjälp.

Organisationer i Moldavien som arbetar med att stärka utsatta gruppers rättigheter engagerar sig för människor på flykt som har funktionsnedsättningar och som behöver specialanpassade transporter och boenden, hjälpmedel och sjukvård.

Våra partner arbetar också för att påverka myndigheterna och regeringarna och för att stärka de demokratiska institutionerna i de båda länderna.

Givetvis måste EU:s kandidatländer, och för den delen unionens medlemsländer, uppfylla de krav som ställs när det gäller demokrati. Inga undantag ska göras på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Men vi vet att både de nuvarande regeringarna och civilsamhället samt många människor i Moldavien och Ukraina kämpar för demokrati, frihet, jämlikhet och rättsstatens principer. En sådan nivå av samförstånd har inte tidigare funnits i regionen. Att Europeiska rådet ger Moldavien och Ukraina kandidatstatus skulle innebära ett tydligt stöd för dessa krafter. Det kan också vara en avgörande drivkraft för fred i regionen.

Annons

Annons

Medlemskap i EU medför såväl direkt som långsiktig stabilitet och ger tillgång till den europeiska marknaden på ett sätt som stärker ländernas ekonomi och påverkar återhämtningen efter kriget – vilket i sin tur kan ha en positiv inverkan på demokratiseringsprocesserna.

Enligt experter från Eastern Partnership Civil Society Forum medför kandidatstatus ett budskap om att demokratiska värderingar är viktiga och belönas, ett budskap som inte bara är riktat till Moldavien och Ukraina, utan också till de övriga länderna i det östliga partnerskapet – Georgien, Vitryssland, Armenien och Azerbajdzjan. Att två länder i partnerskapet har kandidatstatus innebär en snabbare och mer stabil utvecklingsprocess i hela regionen.

Ett avslag skulle ses som brist på politiskt stöd från EU och kan bidra till ytterligare destabilisering.

Vi uppmanar nu svenska politiker i allmänhet och den svenska regeringen i synnerhet att driva på för att Europeiska rådet ska ge Moldavien och Ukraina kandidatstatus.

SKRIBENTERNA

Martin Nihlgård, generalsekreterare för IM

Silvia Apostol, regionchef för IM Östeuropa

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan