Annons

Annons

Annons

Annons

Min mening

Insändare
Ansvarigas felbeslut är många och till stor nackdel för skattebetalarna

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Lasarettsbygget i Helsingborg är bara ett av flera felbeslut som stått skattebetalarna dyrt, menar insändarskribenten. Bilden visar i förgrunden de påbörjade och nu stoppade byggena vid lasarettet.

Annons

Aldrig har regionpolitikerna tagit så många felbeslut utan mervärde för oss skattebetalare. Inför kommande val till Regionen vore det på sin plats att partierna redovisar vilka konsekvenser detta får för de ansvariga personerna.

Det kan vara ”management”-problem, men tjänstemannaledningen utses av och svarar inför politiken. Politiken ska ange mål och pengar och inte minst, följa upp och korrigera.

Ett urval av dessa felbeslut följer nedan och dess merkostnader utan värde för skattebetalarna och i vissa fall – som avtalet med kommunerna – är till stor nackdel för patienterna.

2016 års hälso- och sjukvårdsavtal med kommunerna. Incitamentet med betalningsansvar för färdigbehandlade skrevs i praktiken bort. Det medför exempelvis att lasarettet i Helsingborg länge har haft 35–40 medicinskt färdigbehandlade kvar på lasarettet. Senaste mätningen för en månad sedan – 38 patienter. Av någon anledning precis under betalningsgränsen. Det vill säga att kommunerna använder lasarettets vårdplatser som sina sviktplatser.

Annons

Annons

Det innebär att patienter från akuten inte får plats, utan övernattar där – 20–30 patienter i korridorerna dagligen. Dessutom ger det en svår arbetsmiljö, personalen flyr. Allt detta är varken etiskt, mänskligt eller enligt gällande prioriteringsordning. Över sundet i Danmark finns en rutin att kommunerna ska hjälpa sjukhusen, när sjukhusen är överbelastade. Denna diskussion saknas helt i Sverige, märkligt.

Stoppad ombyggnad i halvtid av lasarettet i Helsingborg. Merkostnad cirka 10 miljarder innan det är klart. Samtidigt med försämrad arbetsmiljö och lägre produktion under dubbel byggtid.

Nytt journalsystem upphandlades. Ett system från USA av äldre modell. Försenat 5 år utan garantier för att något användbart någonsin kommer fram. Merkostnad cirka 5 miljarder och att Region Skåne ligger efter i den nationella utvecklingen.

Minskad produktion och högre kostnader i sjukvården!

Avgifterna till Folktandvården och Skånetrafiken höjs.

Region Skåne har anlitat konsultfirman McKinsey för att lägga förslag om hur den skånska sjukvården ska bli effektivare och billigare. Priset för besparingskonsulternas arbete med ”Region Skånes förändringsresa” blev 27 miljoner kronor. Inget förslag är genomfört.

Annons

Mot hela denna bakgrund är det märkligt att utlova mer personal i sjukvården då det råder en nationell stor brist på nyckelgrupperna.

Efter valet kommer antalet politiker i Region Skåne att öka, och alla sjukhusstyrelser blir kvar. Fem av åtta regionpartier har kommit överens om det redan nu, men enigheten bryts av L, V och MP.

En skattebetalare som kräver bättre beslutskompetens i Regionen

Annons

Annons

Till toppen av sidan