Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Barn och unga behöver vara med och planera sexualundervisningen.”

Många elever vill att en större del av sexualundervisningen ska röra relationer och identitetsfrågor. Sexualiteten blir då också mer inlemmad i allmän livskunskap, etiska frågor, sociala och psykologiska aspekter. Det skriver lärare, fackboksförfattare och föreläsare som är engagerade i frågor kring sexualundervisning.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Studier från WHO visar att undervisning i sexualitet och relationer leder till en minskning av sexuellt överförbara infektioner, färre sexuella övergrepp och minskad homofobi, skriver artikelförfattarna.

Bild: Karin Malmhav

Annons

Sexualitet, samtycke och relationer lyfts fram av Skolverket i de reviderade läroplaner som börjar gälla den 1 juli, från förskola till vuxenutbildning.

Den sex- och samlevnadsundervisning som hittills getts i olika skolformer har inte varit likvärdig och beroende av initiativ från eldsjälar. Ofta har undervisningen reducerats till att handla om biologiska funktioner och preventivmedel. Detta behöver även framöver vara en väsentlig del av undervisningen. Men mer måste till för att barn, tonåringar och unga vuxna ska få en trygg och sund sexualitet och bra relationer.

Vuxna behöver förhålla sig till att barn och unga ser pornografi på internet med inslag av våld och förnedring. Utnyttjande av barn och unga för sexuella och kommersiella syften har ökat – till exempel sugardejtingsajter, en förskönande form av prostitution.

Annons

Annons

Många unga, huvudsakligen tjejer och hbtqi-personer, lever i otrygga förhållanden och tvekar ofta att vända sig till en vuxen för stöd eller att anmäla brott. Hot om att lägga ut bilder eller nedvärderande kommentarer i sociala medier är en form av mobbning som ofta förekommer.

Regeringen har nyligen beslutat om ett nationellt våldsförebyggande program för mäns våld mot kvinnor och förklarat att den nu satsar på ett brett förebyggande arbete. Kommuner kan jobba förebyggande med till exempel föräldraskapsstöd. Nu behövs konkreta resultat, åtgärder och skarpa nationella riktlinjer för hur de ska arbeta.

I ett förebyggande arbete för ungas psykiska och fysiska välbefinnande är skolans roll och undervisning i sexualitet, samtycke och relationer en grundbult. Det är genom att samtala och vrida och vända på frågor och värderingar som barn och unga kan få gehör för tankar och känslor kopplade till detta. Att barn känner till sina rättigheter är viktigt, liksom att undervisningen ligger i linje med regeringens mål att eliminera mäns våld mot kvinnor.

Studier från WHO visar att undervisning i sexualitet och relationer leder till en minskning av sexuellt överförbara infektioner, färre sexuella övergrepp och minskad homofobi. Studierna pekar även på att undervisningen leder till ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett mer kritiskt förhållningssätt hos unga.

Det är avgörande att skolledningar och kollegier tar sitt ansvar och planerar för en långsiktig, allsidig och systematisk undervisning i sexualitet. Fortbildning av personal behöver få utrymme och planeras efter olika behov och undervisningen ska kopplas ihop med skolans värdegrund.

Annons

Annons

Många frivilligorganisationer erbjuder fortbildning för personal och utbildning till elever. Det finns ny litteratur riktad till lärare och andra inom skolan. Samarbete mellan människor med olika kompetens underlättar undervisningen. De nationella riktlinjerna för kommunernas arbete bör omfatta förslag på fortbildning av god kvalitet.

Eftersom det är barnen, de unga och studenter på vuxenutbildningen som ska få nytta av undervisningen, behöver de vara med och planera den. Många elever vill att en större del ska röra relationer och identitetsfrågor. Sexualiteten blir då också mer inlemmad i allmän livskunskap, etiska frågor, sociala och psykologiska aspekter.

Vi föreslår att skolorna utser elevråd som i sina scheman får tid till att sålla fram viktiga frågeställningar och inriktning för sex- och relationsundervisningen och att de blir vägledande för lektionernas utformning.

Skolans huvudmän, kommuner och fristående aktörer, behöver nu tillsammans med rektorer ta ett nydanande grepp kring denna undervisning. Genom förebyggande arbete och tid till relations- och värderingsfrågor kan en stabil grund för tillitsfulla relationer byggas.

SKRIBENTERNA

Gunilla Zuleta, gymnasielärare i svenska och samhällskunskap och huvudförfattare till boken Vill du? Får jag? Ska vi? Undervisning, i sexualitet, samtycke och relationer

Malin Roux Johansson, generalsekreterare för Realstars.eu med mångårig erfarenhet av arbete mot sexuell exploatering och Fair sex i skolor

Annons

Sofia Palomaa, fil. mag i sociologi och medförfattare till boken Vill du? Får jag? Ska vi? Undervisning i sexualitet, samtycke och relationer

Inti Chavez Perez, föreläsare och författare till flera böcker om unga och sexualitet

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan