Annons

Annons

Annons

Annons

Min mening

Insändare
Fortsatta löneskillnader mellan män och kvinnor är inte rimligt

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

År 2018 var en kvinnlig sjuksköterskas medelinkomst i Sverige 85,4 procent av en manlig sjuksköterskas. Endast 1 av 10 sjuksköterskor är man men ändå får de 14,6 procent mer i lön. Det skriver Selma Walther.

Annons

Två människor kan få olika mycket i lön för exakt samma arbete, med enda skillnaden att de har olika kön. Detta sker i hela världen, även om det är ett större problem i vissa länder. Det är inte på något sätt rimligt att den här skillnaden ens finns. Vi borde ha kommit längre i dagens samhälle! Jag ser ingen anledning till varför män och kvinnor ska få olika mycket pengar för att göra samma sak. De kan anstränga sig lika mycket och få ett lika bra resultat i arbetet, men ändå är lönen inte densamma. Kvinnor kan göra ett arbete minst lika bra som män och därför tycker inte jag att det är rimligt att det finns en löneskillnad.

I Sverige minskar löneskillnaden för varje år som går. Men den här minskningen är liten och det går inte att undgå att det fortfarande finns en skillnad mellan män och kvinnors löner. Enligt SCB fick kvinnor i genomsnitt 82,6 procent av en mans lön år 2018. Det innebär att kvinnor förlorar ungefär 17,4 procent av den lön som de borde få. Såklart kan skillnaden i allmänhet bero på fler saker än bara att samhället inte är tillräckligt jämställt. Till exempel valet av arbete, om man arbetar heltid eller deltid och sjukfrånvaro. Även fast det finns ursäkter och förklaringar till löneskillnader täcker det inte hela skillnaden. Dessutom finns det anledningar till bland annat att kvinnor oftare arbetar deltid. De tar oftare hand om hemmet och en större andel kvinnor än män har ett annat arbete som de också måste hinna med. Könet borde inte ha någon påverkan på hur mycket lön en människa får.

Annons

Annons

Ett exempel där man tydligt kan se löneskillnaden är inom sjukvården. Sjuksköterskorna i Sverige är i 9 av 10 fall kvinnor, enligt SCB. Det innebär att yrket är kvinnodominerat. På grund av det kan man tänka att kvinnorna inom detta yrke borde få lika mycket i lön som män eftersom de utgör en så stor del av arbetskraften. Det är däremot fel. År 2018 var en kvinnlig sjuksköterskas medelinkomst i Sverige 85,4 procent av en manlig sjuksköterskas. Endast 1 av 10 sjuksköterskor är man men ändå får de 14,6 procent mer i lön. Sjuksköterskorna är en viktig del inom sjukvården, men även i hela vårt samhälle. Kvinnodominerade yrken, såsom sjuksköterskeyrket, är beroende av att kvinnor vill arbeta där och när lönen inte är jämställd blir inte yrket lika lockande. Om majoriteten av alla kvinnor skulle sluta jobba inom kvinnodominerande yrken hade det varit väldigt dåligt för samhället. Exempelvis hade det funnits mycket färre sjuksköterskor. Det här är en av de konsekvenser som löneskillnaden kan leda till.

Löneskillnaden är ett problem som är aktuellt i hela världen och det behöver lösas. Skillnaden minskar som sagt för varje år vilket visar att en jämställd lön är möjlig, men det går långsamt. Den enklaste och rimligaste lösningen skulle vara att alla med samma yrkesposition får lika mycket betalt, oberoende av vilket kön personen har. För att den här förändringen ska kunna ske behöver folk göra sina röster hörda och visa att löneskillnaden måste bort!

Selma Walther

Annons

Annons

Till toppen av sidan