Annons

Annons

Annons

opinionSmuggelhundar

Aktuella frågor
”Det är dags att stoppa importen av illegala hundar.”

Dagens regelverk har stora brister när det kommer till ekonomisk kontroll av den som vill bedriva tillståndspliktig handel med hundar. Det skriver Sverigedemokraternas djurskyddspolitiska talesperson Yasmine Eriksson.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Efterfrågan på sällskapshundar har ökat kraftigt sedan pandemin bröt ut. Det har medfört att den legala, men även den illegala, införseln av hundar till Sverige har ökat, skriver Yasmine Eriksson (SD). FOTO: Polisen

Annons

Att smuggla in och sälja hundar utan att redovisa det till Skatteverket är en mycket lukrativ affär, på djurens bekostnad. Inte sällan kommer valparna från så kallade valpfabriker, med hemska förhållanden för hundarna. Sverigedemokraterna vill att veterinärer ska kunna upprätta en anmälan vid misstanke om illegal införsel för att stoppa importen av sällskapsdjur, som en del i arbetet för att få bukt med den kriminella handeln.

Efterfrågan på sällskapshundar har ökat kraftigt sedan pandemin bröt ut. Utbudet hos svenska uppfödare har inte motsvarat efterfrågan. Det har medfört att den legala, men även den illegala, införseln av hundar till Sverige har ökat.

De som för in hundar från utlandet, såväl lagligt som olagligt, är alltifrån aktörer inom den organiserade brottsligheten till ideella föreningar och enskilda personer.

Dagens regelverk har stora brister när det kommer till ekonomisk kontroll av den som vill bedriva tillståndspliktig handel med hundar. 
Idag är det möjligt att ha tillstånd för att bedriva omfattande handel med hundar utan att vara registrerad för näringsverksamhet, något som framgår av den av Ekobrottsmyndigheten, Tullverket och Skatteverket nyligen presenterade rapporten ”Oredovisad försäljning och smuggling av hundar”.

Annons

Annons

Rapporten föreslår ett antal centrala åtgärder, för att kunna förebygga och bekämpa illegal införsel och oredovisad försäljning av hundar. Till exempel att en översyn av kraven för tillstånd för försäljning med hundar sker och en ökad samverkan mellan Tullverket, Jordbruksverket och länsstyrelserna. Sverigedemokraterna har drivit dessa förslag under en längre tid.

Vi vill att regeringen gör en översyn av de krav som finns för tillstånd för verksamhet med hundar. Även kontroll hos Skatteverket bör ingå. Endast seriösa verksamheter ska få tillstånd och när det behövs vara registrerade hos och redovisa sin omsättning till Skatteverket. Det bör även krävas tillstånd för förmedling av hundar. Risken för att djur som tas in illegalt, gömda eller med falska dokument, ska ha med sig sjukdomar oroar både veterinärer och Jordbruksverket.

En sjukdom som hundarna kan föra in är rabies, som är 100 procent dödlig. Varje år dör närmare 60 000 människor av rabies runt om i världen, omkring hälften är barn under 15 år. Hundar är den absolut vanligaste smittkällan. Än så länge är Sverige fritt från rabies.

Att landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) bara har förklarat att hon ”följer utvecklingen noga” visar att hon lider brist på engagemang i frågan.

Sverigedemokraterna var med och riktade ett tillkännagivande till regeringen om att möjliggöra för veterinärer att kunna upprätta en anmälan vid misstanke om illegal införsel, något de är hindrade att göra idag.

Annons

När jag hade en debatt med ministern i riksdagen om ämnet sade ministern att hon skulle titta över riksdagens tillkännagivanden. Ett par månader senare ställde jag den konkreta frågan till Sätherberg: ”När och hur avser statsrådet att möjliggöra för veterinärer att kunna upprätta en anmälan vid misstanke om illegal införsel?” Svaret jag fick var allt annat än uttömmande. Ministerns ”noteringar” och ”följer utvecklingen noga” visar brist på engagemang i frågan.

Annons

Sverige kan inte fortsätta ha en ordning där veterinärer saknar möjlighet att göra anmälningar när de misstänker smuggelbrott. Framför allt inte när riksdagen har visat sin goda vilja och riktat en uppmaning till regeringen att lösa de problem som gör att Sverige inte kan få stopp på hundsmugglingen. Nu måste landsbygdsministern agera. Det duger inte att bara ”notera”. Det är dags att stoppa importen av illegala hundar.

SKRIBENTEN

Yasmine Eriksson (SD) är djurskyddspolitisk talesperson.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan