Annons

Annons

Annons

Perstorp

Rester av bekämpningsmedel hittades i Perstorps råvatten

Efter att NSVA gjort en mer omfattande provtagning på råvattnet i Perstorps kommun har rester av bekämpningsmedel konstaterats i brunnar kopplade till Perstorps vattenverk. Dricksvattnet kan fortsatt användas till mat och dryck.

Det är för att kunna planera för framtida reningsbehov som Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) gjort en mer omfattande undersökning av råvattnet i Perstorp än tidigare.

– Vi letade efter fler typer av bekämpningsmedelsrester än vad som är vanligt att analysera, säger Jonas Håkansson, avdelningschef dricksvatten NSVA.

Undersökningen visade på rester av bekämpningsmedel i en del av de råvattenbrunnar som är kopplade till Perstorps vattenverk, alltså i vatten som ännu inte renats.

Annons

Annons

Närmare bestämt är det ämnet dimethylsulfamide (DMS) som påträffats i halter på 0,22 mikrogram per liter. Det kan jämföras med gällande gränsvärde på 0,1 mikrogram per liter.

Livsmedelsverket har gjort en riskvärdering som visar att de uppmätta halterna inte utgör någon akut eller kronisk risk för konsumenter. NSVA och Söderåsens miljöförbund bedömer därför att vattnet som kommer från Perstorp vattenverk kan användas som vanligt.

DMS ingår i tolylfluanid, ett numera förbjudet medel som tidigare användes vid bekämpning av till exempel svamppåväxt eller i träskyddsmedel.

– Det är sannolikt att bekämpningsmedlet har används tidigare inom odling. Att man inte har uppmärksammat DMS förrän nu beror på att man inte tidigare analyserat ämnet, säger Ola Öberg, tillförordnad miljöchef på Söderåsens miljöförbund.

NSVA kommer nu att utreda och följa upp resultaten i samråd med Söderåsens miljöförbund i Perstorps kommun. Ett åtgärdsprogram för att få ner halterna till under gällande gränsvärden ska tas fram.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan