Annons

Annons

Annons

Min mening

Insändare
Det uppdrivna elpriset beror inte på att Sverige stängt ned kärnkraftverk

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

I Finland som satsat på kärnkraft är elpriset tre gånger högre i Helsingfors än i Stockholm, och dyrare än i Tyskland som avvecklat kärnkraften. Dyrast är elen i Frankrike som har mest kärnkraft i EU. Det skriver Birgitta Hallberg. Bilden är från Ringhals.

Annons

Vindkraften har verkligen en förmåga att reta upp många, vilka likt bland andra den flitiga Einar Fjellman och nu senast Ingvar Åkesson på Min mening, levererar en mängd skäl för att detta energislag bör avvecklas till förmån för den påstått säkra och billiga kärnkraften.

Vindkraften är ju enligt motståndarna behäftad med en mängd nackdelar (omöjlig att balansera, bullrande, dödar djur, kort livslängd, plastnedskräpning i naturen och så vidare). Man undviker dock nogsamt att på motsvarande sätt beskriva de storskaliga och förödande konsekvenserna för människor, djur och natur i de berörda områdena där man utvinner uran, kol, olja och gas.

Inte minst beskyller man den successiva avvecklingen av kärnkraften i Sverige och satsningarna på förnybar energi för att ligga bakom de höga elpriserna i vårt land, vilket naturligtvis då är regeringens fel – det kan ju inte handla om att energibolaget har insett att detta energislag inte skulle vara lönsamt om inte skattebetalarna skulle stå för en stor del av kostnaderna och garantierna vid eventuella olyckor.

Annons

Annons

Själv är jag verkligen ingen expert, men jag försöker återkommande ta del av vad som publiceras av sådana. Ett exempel är professor Tomas Kåberger, forskare inom energiområdet kopplad till bland annat Chalmers. Det uppdrivna elpriset beror i nuläget på den strypta ryska exporten, men priset i Sverige är, enligt Tomas Kåberger, fortfarande lägst i Europa. I Finland som satsat på kärnkraft är elpriset tre gånger högre i Helsingfors än i Stockholm, och dyrare än i Tyskland som avvecklat kärnkraften. Dyrast är elen i Frankrike som har mest kärnkraft i EU.

I Kina vill man inte längre vara beroende av fossil energi, där installerade man förra året, enligt Tomas Kåberger, mer havsbaserad vindkraft än resten av världen gjort på fem år, och mer solel än EU och USA tillsammans. Man låter sig inte styras av Putins försök att stoppa övergången till förnybar energi.

EU-kommissionen är medveten om det långsiktiga hotet om stoppade leveranser av uran, kol olja och gas från Ryssland. Man har nu därför, enligt Tomas Kåberger, antagit en plan, kallad REPowerEU, där man beskriver en snabb övergång till förnybar energi och energieffektivisering. Detta kommer med dagens elpriser att vara lönsamt om inte okunnighet, lobbying från fossilbranschen eller ren ovilja skulle sätta stopp.

Annons

Förnybar energi har nu blivit desamma som säkerhetspolitik, och definieras tillsammans med energilagring som ett överordnat samhällsintresse. De nackdelar som är kopplade till vindkraften måste naturligtvis hanteras på ett så rimligt sätt som möjligt för berörda. Men det är samtidigt helt nödvändigt att komma bort från beroendet av ryskt uran och ryska fossila bränslen, alldeles oavsett den stora klimatnyttan med det förnybara, inklusive den för vissa så förhatliga vindkraften.

Birgitta Hallberg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan