Annons

Annons

Annons

Annons

Min mening

Insändare
Stora ord och deltagande i Pridetåg följs oftast upp av absolut ingenting

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vår motion om att införa regnbågsflaggan i Helsingborgs flaggpolicy, fick bifall av alla kommunfullmäktiges partier utom Sverigedemokraterna. Övriga förslag har bemötts med lovvärda ord om inkludering, men ingen verklig handling. Det skriver Sofia Kamlund och Lena Östholm Munkberg.

Annons

Unga HBTQI-personer mår fortfarande sämre än unga heterocispersoner (en cisperson är en person vars biologiska kön överensstämmer med dess juridiska, sociala och upplevda kön). Det har återigen konstaterats i MUCFs rapport ”Jag är inte ensam, det finns andra som jag” (2022) om unga hbtqi-personers levnadsvillkor. Ungefär var femte ung HBTQI-person har enligt rapporten någon gång övervägt att ta sitt liv och endast en tredjedel av unga HBTQI-personer anser sig ha en bra psykisk hälsa. Det är siffror som borde få varje vuxen, men särskilt varje politiker som säger sig värna om allas lika rätt, att inte bara reagera utan även att agera. Tyvärr lyser aktionen ofta med sin frånvaro. Stora ord och engagerat deltagande i Pridetåg följs oftast upp av absolut ingenting.

Annons

I Helsingborg och i Region Skåne har Miljöpartiet under senaste mandatperioden både lämnat in motioner och på andra sätt lyft frågor som skulle kunna lägga grunden för en förbättrad inkludering av HBTQI-personer. Vi har kämpat för satsningar på psykisk hälsa och för bättre bemötande av HBTQI-personer inom vården. Tidigare höll RFSL utbildningar i normkritik och HBTQI-personers livsvillkor för skånsk vårdpersonal, men för två år sedan avvecklade Alliansen utbildningen. Sedan dess har vi kämpat för att regionen ska ta tillbaka utbildningen. Vår motion om att införa regnbågsflaggan i Helsingborgs flaggpolicy, fick bifall av alla kommunfullmäktiges partier utom Sverigedemokraterna. Övriga förslag har bemötts med lovvärda ord om inkludering, men ingen verklig handling.

Annons

Trots vittnesmål om skolpersonal i Helsingborg som blundar för diskriminering och i värsta fall medverkar i diskrimineringen av HBTQI-personer så ska ingen övergripande utbildning tas in för att utbilda personalen. Trots att det i både MUCFs rapport och i RFSL:s rapport ”Trans & idrott - ingen ska lämnas utanför”, lyfts fram att transpersoner har en särskild utsatthet vid till exempel idrottslektioner eller idrottande, så blir det inget beslut om könsneutrala omklädningsutrymmen i Helsingborg.

Fastighetsnämnden, ledd av Centerpartiet, säger att förslaget är dyrt. Det kommer från samma nämnd som hade tillräckligt mycket pengar över för att bygga en icke-permanent träbyggnad vid Kungstrappan för 13,5 miljoner som ska användas under H22:s 35 dagar.

Annons

För en transperson är ett av de stora orosmomenten att behöva försvara sin könsidentitet. Av självklara anledningar sker detta ofta i anslutning till omklädningsrum, där personer kan ifrågasätta om en är i rätt rum. Med könsneutrala omklädningsutrymmen, som ett komplement till dagens herr- och damomklädningsrum, kan denna situation helt undvikas och transpersoner kan med färre hinder delta i idrott- och fritidsaktiviteter.

I de intervjuer som MUCF gjort i sin senaste rapport så framkommer det att ”en del unga HBTQI-personer, framför allt transpersoner, har låg tilltro till samhället. Den låga tilltron gäller myndigheter, politiker och nyhetsmedier. De unga beskriver att de upplever att makthavare och myndigheter inte agerar för att säkerställa transpersoners rättigheter och att de dessutom direkt motarbetar dem”. Det verkar tyvärr som att den tilltron kommer förbli låg i Helsingborg, om inte mer konkret handling kommer till.

Sofia Kamlund (MP)

Toppkandidat till Helsingborgs kommunfullmäktige

Lena Östholm Munkberg (MP)

Toppkandidat till regionfullmäktige för nordväst kretsen

Annons

Annons

Till toppen av sidan