Annons

Annons

Annons

Min mening

Insändare
Våldsutsatta kvinnor i Helsingborg måste erbjudas förtur i bostadskön

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Boverkets senaste rapport visar att enbart var sjätte kommun ger förtur till våldsutsatta kvinnor och Helsingborg är inte en av dem. Det skriver Jenny Ek och Else-Marie Larsen.

Annons

Den farligaste platsen för en kvinna att vistas på är hennes hem – särskilt om hon inte kan lämna det. Och när hon väl har lyckats lämna en våldsam relation så börjar nästa bostadsproblem. Tusentals kvinnor och barn blir varje år hemlösa på grund av mäns våld och många tvingas stanna kvar med förövare på grund av bostadssituationen. Det måste förändras.

Efter att ha lämnat en våldsam relation är behovet stort av att komma vidare, till ett nytt liv fritt från våld. Kommunen är ansvarig att underlätta för kvinnor och barn som utsatts för våld att få en ny bostad, enligt Socialtjänstlagen. Trots detta visar Boverkets senaste rapport att enbart var sjätte kommun ger förtur till våldsutsatta kvinnor och Helsingborg är inte en av dem.

Annons

Detta leder till att kvinnor och barn spenderar mycket mer tid i skyddade boenden än nödvändigt och deras liv fortsätter stå på paus. Många kvinnor hamnar dessutom på andra-, tredje- och fjärdehandsmarknaden där de blir utsatta för sexuella trakasserier, utpressning eller övergrepp, men vågar inte anmäla, eftersom de då riskerar sitt enda möjliga boende.

Annons

Många kvinnor utsätts för ekonomiskt våld av sin partner, exempelvis i form av att han tagit lån i hennes namn eller krävt tillgång till hennes bankid för att handla på kredit. Det ekonomiska våldet glöms ofta bort, men är samtidigt en typ av våld som får väldigt långsiktiga konsekvenser i form av skulder, betalningsanmärkningar och liknande. Om du har varit utsatt för ekonomiskt våld blir din återgång till ett liv fritt från våld svårare, då det bland annat skapas hinder på arbets- och bostadsmarknaden.

Att ha en bostad är en grundläggande mänsklig rättighet som finns instiftat i FN-deklarationen och det slås även fast i Sveriges grundlag att det allmänna särskilt ska trygga rätten till bland annat bostad. Här kan Helsingborg göra stor skillnad för våldsutsatta kvinnor genom att underlätta vägen till en ny, trygg bostad.

Helsingborgs Kvinnojour har i flera decennier varit en stabil aktör som stöttar våldsutsatta kvinnor i Helsingborg. Våra erfarenheter visar att byråkrati idag sätter onödiga hinder för ett liv fritt från våld i Helsingborg och vi hoppas nu att stadens makthavare är villiga att förenkla det. Vi vill att våldsutsatta kvinnor beviljas förtur i bostadskön och att eventuella betalningsanmärkningar och skulder bortses ifrån när kvinnan varit utsatt för ekonomiskt våld.

Annons

Annons

I vår valenkät svarar glädjande nog nästan alla lokala partier att de kommande mandatperiod kommer arbeta för att våldsutsatta kvinnor ska få förtur i bostadskön. De svarar dessutom att de kommer arbeta för att det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor ska intensifieras i samverkan med näringsliv och civilsamhälle. Det låter väldigt lovande och vi ser nu fram emot att ord blir till handling. Det skulle göra enorm skillnad för de kvinnor som tagit sig ur en våldsam relation och nu väntar på att kunna påbörja ett liv fritt från våld.

Jenny Ek

verksamhetschef

Helsingborgs Kvinnojour

Else-Marie Larsen

ordförande

Helsingborgs Kvinnojour

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan