Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Fler infrastruktursatsningar behövs för Skånes bästa. Regeringen måste lyssna.”

Skåne har stora behov när det gäller infrastruktur. Det gäller transportleder på vatten, på väg och på järnväg. Men det är inte rimligt att regeringen konsekvent missgynnar Skåne när medel ska tilldelas, skriver sex skånska regionkandidater för C – sex förstanamn i sex valkretsar i regionvalet i Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Centern i Skåne kräver att regeringen börjar lyssna på vad som utvecklar Skåne.

Bild: Tom Wall

Annons

Är det rimligt att regeringen konsekvent missgynnar Skåne när det gäller infrastruktur – det vill säga skånska vägar, järnvägar, cykelvägar och hamnar?

Nyligen fastställde regeringen tilldelningen för den nya nationella infrastrukturplanen. I den behandlas viktiga frågor så som vilka stora trafiksatsningar som ska göras under de närmsta åren runt om i Sverige. Både när det gäller helt ny infrastruktur, utbyggnad av befintlig eller enbart underhåll av befintlig.

Skåne har stora behov av såväl en utbyggd som förbättrad infrastruktur. Att ha fungerande vägar och järnvägar som är anpassade utifrån det faktiska behovet är oerhört viktigt för att vi ska kunna utveckla hela Skåne. En av Centerpartiets viktigaste frågor är att hela Skåne ska leva och utvecklas.

Annons

Investeringar i skånsk infrastruktur är en investering för hela landet. Detta eftersom vi är en inkörsport för en otroligt stor andel av alla varor som kommer till eller åker från Sverige. Oavsett om det är via vatten, väg eller järnväg. Investeringar här är därför nödvändiga för att vi ska kunna fortsätta se till att Sverige får de varor och produkter som importeras och våra svenska företag fortsätta exportera.

Annons

Vi reagerade därför när vi läste den rapport som tagits fram av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. I den visas svart på vitt att Skåne under minst tre planperioder varit missgynnade när det kommer till infrastruktursatsningar. I den senaste perioden för 2018 – 2029 som beslutades 2018 tilldelas Skåne enbart 8 procent av den totala investeringsbudgeten. Trots att vi är en region som har 13 procent av den svenska befolkningen. Jämfört med Stockholm och Västra Götaland ligger investeringsnivån på ungefär hälften. Till och med jämfört med rikssnittet ligger Skåne avsevärt lägre per invånare i investeringsnivåer.

Man skulle kunna tro att det bara är i den innevarande perioden som Skåne varit missgynnat, något som rapporten tydligt slår hål på. Under de tre planeringsuppdateringar som skett sedan 2010 har Stockholm och Västra Götaland fått 73 respektive 55 miljarder kronor i genomsnitt. Det motsvarar ungefär 60 procent av de totala investeringarna i Sverige och kan jämföras med genomsnittet som tilldelats Skåne under samma period, 5,9 miljarder. Investeringar behövs säkert i andra regioner men det är inte rimligt att vi planperiod efter planperiod får en mindre tilldelning, inte minst utifrån vårt geografiska läge.

I förslaget från Trafikverket, som utgör grunden till regeringens beslut och som regionerna fått yttra sig över, skulle Skåne tilldelas 28,9 miljarder. Motsvarande siffra för Stockholm var över 100 miljarder och Västra Götaland nästan 60 miljarder.

Annons

Annons

När sedan regeringen fattat sitt beslut blev det inte bättre. Obalanserna består. Än mer än i Trafikverkets förslag. Trots att man utöver det som Trafikverket föreslagit tillför 100 miljoner kronor ytterligare till att fullfölja dubbelspårsutbyggnaden hela vägen till Helsingborg C. En satsning som däremot inte alls tidsätts i regeringens beslut.

Ska vi kunna utveckla hela Skåne och skapa förutsättningar för en livskraftig region är det inte nog. Satsningarna i Skåne måste bli större och behoven är stora. Inte bara vad gäller utbyggnad utan även underhåll av befintlig infrastruktur.

Vi kräver därför att regeringen börjar lyssna på vilka infrastrukturinvesteringar som Skåne anser behöver göras istället för att tro vad Skåne behöver.

När det kommer till infrastruktursatsningar ser vi från Centerpartiet att följande är extra viktiga för Skåne:

Dubbelspår på den mest trafikerade sträckan med enkelspår i hela Sverige, mellan Kristianstad och Hässleholm, på Skånebanan. Dessutom behöver det säkerställas att åtgärder som skulle varit gjorda på sträckan mellan Helsingborg och Hässleholm blir utförda i syfte att öka hastigheten och robustheten.

Även om dubbelspår börjat byggas mellan Ängelholm och Maria station på västkustbanan är det viktigt att det säkerställs att dubbelspår också byggs på sträckan mellan Maria station och Helsingborg C för att ge banan sin fulla kapacitet och ta bort flaskhalsar.

För att kunna öka kapaciteten och inte minst kunna ha tågavgångar hela vägen till Simrishamn med halvtimmestrafik är det viktigt att kapaciteten dels på Ystadbanan mellan Malmö och Ystad ökas, dels att åtgärder görs på Österlenbanan mellan Ystad och Simrishamn för att öka kapaciteten även där. Åtgärderna är beroende av varandra för att skapa möjligheterna till halvtimmestrafiken.

Annons

Annons

Även satsningar på de skånska vägarna är nödvändiga, inte minst de skånska riksvägarna för att stärka deras kapacitet och säkerhet så att inte fler sträckor drabbas av hastighetssänkningar av Trafikverket.

Självfallet finns det fler infrastrukturprojekt som är viktiga för Skånes utveckling, men dessa är några vi anser allra viktigast.

Vi behöver utveckling. I hela Skåne. För Skånes bästa.

SKRIBENTERNA

Annette Linander (C), Lund

Birte Sandberg (C), Tomelilla

Charlotte Bossen (C), Malmö

Linus Hannedahl (C), Helsingborg

Niklas Larsson (C), Osby

Patrik Holmberg (C), Trelleborg

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan