Annons

Annons

Annons

Örkelljunga

Förslag: tillfälligt stöd ska ej räknas som inkomst

Regeringens tillfälligt utökade bostadsbidrag kan leda till minskning av försörjningsstöd. Det vill S och MP i Örkelljunga förhindra i sitt förslag till socialnämnden.

Text

Eftersom det på många områden skett stora kostnadsökningar har regeringen beslutat att införa ett tillfälligt utökat bostadsbidrag till familjer med låg inkomst. Beslutet trädde i kraft den 1 juli i år och gäller fram till årsskiftet.

Det extra bidraget ska motsvara 25 procent av det ordinarie bostadsbidraget, dock högst 1325 kronor per månad.

Problemet är, enligt ett till kommunen inlämnat initiativ, att familjer med bostadsbidrag ibland även har försörjningsstöd.

Annons

Annons

På olika håll i landet har flera av de som får båda typerna av stöd nu fått sitt försörjningsstöd minskat. Detta då man i kommunerna där de bor räknar det nya, extra bostadsbidraget som en inkomst.

Det inlämnade initiativet är undertecknat av S och MP:s ledamöter och ersättare i Örkelljungas socialnämnd. Där föreslår de att socialnämnden på sitt kommande möte ska ta beslut att det utökade bostadsbidraget inte ska bedömas på samma sätt i Örkelljunga.

– Vi vill värna om de som är mest utsatta ekonomiskt. Regeringen ger extrastödet för att kompensera för dessa människor. Skulle kommunerna sedan reducera försörjningsstödet så går det inte ihop med grundtanken, säger Gunilla Danielsson (S).

Hon är en av personerna bakom initiativet. Förhoppningen är att socialnämnden ska kunna besluta i frågan utan någon utredning.

– Det är för att man ska få sina pengar så fort som möjligt. Utredningar har ju en tendens att dra ut på tiden, och detta är ingen fråga som det finns anledning att vara oense i, säger hon.

Det finns enligt förslagsställarna redan kommuner som tagit liknande beslut. Som exempel nämns Timrå i Medelpad där socialnämnden fastslagit att det tillfälliga tilläggsbidraget inte skulle räknas som en inkomst vid prövning.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan