Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Klimatalliansen gör att klimatfrågorna får en svagare röst i riksdagen.”

På ett försåtligt och ohederligt sätt klumpar företrädare för Klimatalliansen ihop Miljöpartiet med andra partier och osynliggör därmed Miljöpartiets långvariga och tålmodiga arbete i miljöfrågor, skriver Karin Rodhe, medlem i Gröna Seniorer, Miljöpartiets seniororganisation.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det kan till och med bli så att Klimatalliansen bidrar till att Miljöpartiet hamnar utanför riksdagen och själv inte kommer in, skriver Karin Rodhe.

Annons

Tre talespersoner och riksdagskandidater från Klimatalliansen, Pontus Bergendahl, William Grönlund och Gudrun Schyman, påpekar att ”vi på allvar måste lyfta frågorna att stärka demokratin hand i hand med klimatets katastrof” och frågar retoriskt: Vem vågar prata klimat? (Aktuella frågor 19/7).

Mitt svar som medlem i Miljöpartiets seniororganisation, Gröna Seniorer, är att vi alltid vågar prata klimat.

Företrädarna för Klimatalliansen påstår att riksdagspartiernas lösningar i klimatfrågor ”lyser med sin frånvaro”.

Men den egentliga frågan bör väl snarast vara: Vilka lösningar presenterar Klimatalliansen? Företrädarna tar upp två förslag: En nationell folkbildningskampanj och tillsättande av medborgarråd.

Annons

Annons

På ett försåtligt och ohederligt sätt klumpar Pontus Bergendahl, William Grönlund och Gudrun Schyman ihop Miljöpartiet med andra partier och osynliggör därmed Miljöpartiets långvariga och tålmodiga arbete i miljöfrågor.

De tre talespersonerna citerar Miljöpartiets språkrör Per Bolunds kommentar i Almedalen – att det är svårt att vinna röster på klimatfrågan – men väljer att bortse från hans poäng. Han sade det med humor och lite självironi i sin inledning - och ägnade sedan hela talet till en genomgång av vad Miljöpartiet tidigare åstadkommit och vill göra i fortsättningen, just i klimatfrågor.

Företrädarna för Klimatalliansen refererar till opinionsundersökningar som visar att ”uppemot 40 procent är oroliga för klimatet och tycker att alltför lite görs”. Jag undrar vilken källan till den uppgiften är.

Tror sig Klimatalliansen ha mandat att tala för uppemot 40 procent av dem som är röstberättigade i höstens riksdagsval?

Finns det något stöd för att de som i en enkät svarar att de är oroliga för klimatet verkligen är beredda att i ett val stödja konkreta förslag på nödvändiga förändringar – politiska såväl som individuella?

Förutom en folkbildningskampanj förordar de tre talespersonerna för Klimatalliansen införande av ”medborgarråd” - utan förklaring till hur det ska gå till, vilka som är tänkta att delta, hur de ska utses och vilka deras befogenheter ska vara. De klimatpolitiska råd som idag finns både på riksplan och i flera kommuner och är påtryckare i klimatfrågor nämns inte. Därmed osynliggör Klimatalliansen en mängd människors tålmodiga insatser.

Annons

Annons

Pontus Bergendahl, William Grönlund och Gudrun Schyman ställer en provocerande fråga: ”Vem vågar prata om klimat?” Mitt svar är: Miljöpartiet gör och har gjort det i åratal – och får för det utstå hat, hot och hån.

Klimatalliansen har nu registrerat sig som ett politiskt parti med ambition att komma in riksdagen. Det sker genom att ge intryck att vara det enda parti som ”vågar prata om klimatet” och som har de bästa lösningarna.

Att Klimatalliansen ställer upp i höstens val gör att klimatfrågorna får en svagare röst i riksdagen. Orsaken är att Klimatalliansen troligen kommer att hämta många av sina röster från otåliga miljöpartister som tycker att utvecklingen går för långsamt. Det kan till och med bli så att Klimatalliansen bidrar till att Miljöpartiet hamnar utanför riksdagen och själv inte kommer in.

En av medgrundarna till Klimatalliansen och den mest kunnige, Anders Wijkman, valde att lämna alliansen när medlemmarna beslöt att bilda ett parti. Hans motivering var att han inte ville splittra miljörösterna. Jag hoppas att många lyssnar på honom och gör som han.

SKRIBENTEN

Karin Rodhe, medlem i Gröna Seniorer, Miljöpartiets seniororganisation

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan