Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Inför rätt till sex timmars arbetsdag för gravida.”

Min tro är att stödet är stort bland väljare för att med en riktad arbetstidsförkortning öka välbefinnandet och hälsan för gravida och ge nyfödda en bättre och mer jämlik start på livet. Det skriver Sten Axelsson Fisk, som är ST-läkare, doktor i socialepidemiologi och medlem i Vänsterpartiet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Graviditeten är en fysiskt och psykiskt omvälvande period, skriver artikelförfattaren.

Annons

För mig som läkare inom mödravården ingår att stötta kvinnor till en hälsosam livsstil under graviditeten. Allt för att minska risken för komplikationer.

Många kvinnor med arbetaryrken har dåliga förutsättningar att följa rekommendationerna, bland annat på grund av tidsbrist. Därför bör gravida få rätt att gå ner till sex timmars arbetsdag, med bibehållen lön.

Det nationella målet för Sveriges folkhälsopolitik är att ”sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Graviditeten och småbarnsåren listas av Folkhälsomyndigheten som ett strategiskt viktigt område för att uppnå det.

Graviditeten är en fysiskt och psykiskt omvälvande period som ställer stora krav på den gravida. Samhällets förväntningar på en hälsosam livsstil för sin egen och fostrets skull är stora, men förutsättningarna ser olika ut beroende på samhällsklass.

Annons

Annons

Inkomster och förmögenhet påverkar hälsan på flera sätt. Det avgör tillgång till bostad med träningsmöjligheter i eller i närheten av hemmet, förutsättningar för att köpa hälsosam mat och ekonomiskt utrymme att gå ned i tjänst.

Med rut- och rotavdrag kan rika betala andra för städning och barnpassning, något som frigör tid för motion och avkoppling. Stress och psykisk ohälsa är vanligare bland personer med lägre inkomster.

Arbetsvillkoren skiljer sig också åt mellan samhällsklasserna. Medan arbetsdagen för arbetare präglas av mer kontroll och mindre frihet, kan högt uppsatta tjänstemän och företagsledare styra sin arbetsdag i större utsträckning.

Gravida rekommenderas 150 minuters pulshöjande fysisk aktivitet av måttlig intensitet och två pass muskelstärkande aktivitet per vecka enligt Folkhälsomyndighetens riktlinje för fysisk aktivitet.

En svensk studie från 2016 visar att gravida med högre utbildning är mer fysiskt aktiva än gravida med lägre utbildning. Graviditetsdiabetes, fetma och högt blodtryck är tre vanliga komplikationer inom mödravården som oftare drabbar kvinnor med lägre social position. Sex timmars arbetsdag skulle ge fler kvinnor möjlighet att förebygga sådana komplikationer.

Tidsbrist på grund av långa arbetsdagar är det främsta hindret för gravidas motion, enligt en studie från USA 2009 av Kelly R Evenson med flera, där de gravida föreslog motion under arbetstid som en önskvärd rättighet. Det huvudsakliga problemet är inte att gravida inte vet att motion och en allsidig kost är bra för hälsan. Problemet är skillnader i tillgång till resurser och att samhället inte värderar gravida löntagares hälsa och välmående tillräckligt högt.

Annons

Annons

För att minska komplikationer i samband med graviditet införde Sydkorea för sex år sedan sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i tidig och sen graviditet. Det kan tjäna som modell för hur Sverige kan genomföra en reform. Utöver de medicinska vinsterna finns starka rättviseskäl.

Människans fortlevnad är beroende av att kvinnor utsätter sina kroppar för det reproduktiva arbete och de risker som en graviditet innebär. Föräldraförsäkringen utgör ett samhälleligt erkännande av det arbete som föräldraskap för små barn innebär. Motsvarande värdering av det reproduktiva arbete som graviditet innebär saknas.

Gravida som inte har råd att gå ned i tjänst eller ta ut föräldradagar tidigt får arbeta heltid fram till slutet av graviditeten, om de inte blir sjukskrivna.

Åtta timmars arbetsdag har varit norm i Sverige sedan 1973, så tiden är mogen för en generell arbetstidsförkortning. Bland riksdagspartierna är det främst Vänsterpartiet som driver sex timmars arbetsdag som en valfråga. Min tro är att stödet är stort bland väljare för att med en riktad arbetstidsförkortning öka välbefinnandet och hälsan för gravida och ge nyfödda en bättre och mer jämlik start på livet.

SKRIBENTEN

Sten Axelsson Fisk, ST-läkare i gynekologi och obstetrik, doktor i socialepidemiologi och medlem i Vänsterpartiet Ystad.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan