Annons

Annons

Annons

opinionFramtidens elförsörjning

Aktuella frågor
”Sluta politisera elkraften!”

Det finns bara en väg framåt: på kort sikt en mix av vindkraft och vattenkraft. På längre sikt möjligen också kärnkraft, skriver Hans Johansson, som har varit verksam inom kärnkraftindustrin i Sverige och USA i 30 år och är civilingenjör teknisk fysik.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det nya kärnkraftverket Olkiluoto 3 i Finland fungerar fortfarande inte efter tjugo års projektering och byggande, skriver artikelförfattaren. Foto: Robert Henriksson

Annons

Såväl Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson och Carl-Oskar Bohlin, Moderaterna, som Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik och företagare inom energisektorn, hävdar att kärnkraft är lösningen på alla problem med höga elpriser och elbrist i södra Sverige (Aktuella frågor 4/8 och 1/8).

Men det tar lång tid att starta ny kärnkraft. Ett närliggande exempel är det nya kärnkraftverket Olkiluoto 3 i Finland som fortfarande inte fungerar efter tjugo års projektering och byggande.

Annons

Det finns bara en energimix som på kort sikt kan ge mer el och det är utbyggnad av vindkraften i kombination med befintlig vattenkraft och kärnkraft.

Annons

De problem som finns med utbyggnad av vindkraft är ofta politiska.

I moderatstyrda kustnära kommuner som till exempel Kävlinge stoppas utbyggnaden av havsbaserad vindkraft. De bidrar därmed till att hålla kvar de höga elpriserna i södra Sverige.

Både Moderaterna och Jan Blomgren kopplar samman elbrist vid extremkyla med det senaste årets höga elpriser. Men de båda fenomenen behöver inte hänga ihop.

Kärnkraft är en baskraft – inte en kraftkälla som bara används vid sträng kyla och när det är vindstilla, alltså som man kan sätta in vid elbrist. Det är dyrt att bygga kärnkraftverk och de måste gå året runt för att bära investeringskostnaderna.

Maxbehovet av el vintertid i samband med extremkyla och vindstilla väder är i Sverige kortvarigt och måste lösas på billigare sätt än med kärnkraft. Karlshamn är ett gammalt oljekraftverk som finns kvar av just detta skäl. Och kanske kan det framöver drivas mindre miljöfarligt, med biobränsle.

Den avreglering av elmarknaden som skedde i Sverige för 25 år sedan tog bort företagens drivkrafter att hålla i gång kraftkällor som behövs för extremsituationer i Sverige. Flera oljekraftverk i södra Sverige som verken i Stenungsund och Öresundsverket i Malmö lades ner. Det är orsaken till att södra Sverige riskerar elbrist på vintern vid extremkyla och vindstilla väder. Å andra sidan har Sverige numera kablar över Östersjön till Finland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark som kan hjälpa landet i sådana lägen. Det kan då röra sig om fossileldad kraft, från gas, olja eller kol. Men det hade också varit fossileldad kraft om Sverige hade haft kvar Öresundsverket och Stenungsundsverket.

Annons

Annons

Sverige har ett stort elöverskott nästan hela året. Till exempel nu i sommar har Sverige via kablar över Östersjön sålt nästan all el som producerats av kärnkraftverken i Ringhals, Oskarshamn och Forsmark. Det ger svenska staten bra intäkter, men blir dyrt för människor i Sydsverige som betalar samma pris för elen som länderna på andra sidan Östersjön.

Varje år sedan 2015 har Sverige nettoexporterat el, tidigare – när Sverige hade tolv kärnkraftreaktorer – nettoimporterade Sverige ofta el. Den vindkraft som produceras idag gör att Sverige numera har ett elöverskott.

Den el som produceras i Sverige är huvudsakligen fossilfri och kommer från vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. Det gör att Sverige bidrar till att ersätta fossil elkraft på kontinenten. Därför kan svensk elexport också ses som ett bidrag till det globala miljöarbete som pågår.

De höga elpriserna i södra Sverige är tunga att bära för många. Men el från ny kärnkraft kan inte användas på många år. Nu behövs ny vindkraft i kombination med befintlig vattenkraft. De kan regleras så att när det inte blåser kan vattenkraften justeras upp och när det blåser kan den justeras ned och vattnet sparas i dammarna. På sikt kan ny kärnkraft bli aktuell.

Sluta politisera elkraften! Det finns bara en väg framåt: på kort sikt en mix av vindkraft och vattenkraft. På längre sikt möjligen också kärnkraft.

SKRIBENTEN

Hans Johansson, civilingenjör teknisk fysik och har varit verksam inom kärnkraftindustrin i Sverige och USA i 30 år

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan