AnnonsKraftringen

Mångmiljoninvestering framtidssäkrar elnätet i Klippan

Omställningen från fossila bränslen kräver enorma investeringar i elnätet. I Klippan satsar Kraftringen 47 miljoner kronor på att bygga ut det befintliga elnätet, byta ut kabelskåp och installera så kallade ljusbågsvakter som minimerar risken för skador på anläggningar och människor.

Totalt 3,5 miljarder kronor satsas i Kraftringens nät de kommande åren för att möta framtidens behov av en ökande elförbrukning. I takt med att fossila bränslen fasas ut och ersätts av ren el, ökar trycket på det befintliga elnätet. Antalet elbilar kommer att mångdubblas inom ett antal år, vilket innebär att fler laddstolpar måste byggas men också ett högre effektuttag hos de kunder som väljer att ladda hemma.

– Med en fördubblad elanvändning till 2040 och en ökad elektrifiering av vårt samhälle så krävs det omfattande investeringar i Klippans elnät, säger Erik Häggsgård som är chef för teknik och planering på Kraftringen.

Parallellt med utbyggnaden av elnätet utför Kraftringen löpande underhåll av ledningar, stationer och annan infrastruktur. Varje år grävs omkring 15 mil ledning ner för att elförsörjningen ska stå bättre rustad mot de skånska höststormarna. De luftburna ledningarna inspekteras årligen för att hitta eventuella fel, och i skog och mark röjs ledningsgator med hänsyn till djur- och växtliv. Utöver det finns 29 000 stolpar, 2 500 stationer och drygt 9 000 kilometer ledning som kräver underhåll året om.

Erik Häggsgård, chef för teknik och planering på Kraftringen.

I Klippans kommun grävs många av de luftburna ledningarna ner i marken för att säkerställa ett mer pålitligt elnät. För att öka andelen av förnyelsebar energi i sitt nät, investerar Kraftringen även i solcellsanläggningar i kommunen.

Men den riktigt stora utmaningen är dock elektrifieringen av industri och transporter där eldrift kommer att ersätta fossila bränslen, säger Åsa Svensson som är affärsområdeschef för nät på Kraftringen:

– Nu fortsätter vi vårt arbete med att utveckla och framtidssäkra elnätet för alla Klippanbor. Omställningen som vi står inför kräver rejäla investeringar och vår uppgift är att se till att fylla det behovet.

Läs mer om Kraftringens elnätsinvesteringar här

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av HDs redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan