Annons

Annons

Annons

Politik i Klippan

Här är partiernas viktigaste frågor i valet

Partierna i Klippans kommunfullmäktige berättar om sina viktigaste frågor inför kommunvalet 11 september – och om hur deras förslag ska bli verklighet.

Text

Fler elever med godkända betyg, förstärkning av äldreomsorgen och utbyggnad av idrottshallar är områden som lyfts av Klippans politiska partier. Foto: Anders Malmberg, Johan Persson och Niklas Gustavsson.

Annons

Inbäddat innehåll

Vilka är era tre viktigaste lokala valfrågor?

Trygghet.

Skola.

Balanserad tillväxt.

Välj den viktigaste av de tre frågorna och beskriv kort vilka konkreta förslag ni har i just den frågan.

Vi vill öka tryggheten i vår kommun.

På våra gator, i våra skolor eller vid eventuell omsorg. Alla ska känna sig trygga i hela vår kommun.  

Därför vill vi ha ansvarskontrakt i skolan, gratis trygghetslarm till våra äldre, språkkrav inom äldreomsorgen och skolan, trygghetsbelysning, kameror och ordningsvakter vid otrygga platser. Trygghet är en rättighet som gäller alla, ung som gammal, kvinna som man.

Annons

Annons

Inbäddat innehåll

Vilka är era tre viktigaste lokala valfrågor?

Trygghet i skolan med satsning på elevhälsan och Aktivitet förebygger.

Ökad kvalitet inom äldreomsorgen, med bättre kontinuitet i hemtjänsten och mer tid hos de äldre.

• Fortsatt satsning på kultur- och fritidsområdet.

Välj den viktigaste av de tre frågorna och beskriv kort vilka konkreta förslag ni har i just den frågan.

Vi satsar stort på kultur- och fritidsområdet i kommunen. Föreningshuset Sågen med ett 40-tal föreningar är en unik satsning.

Vi har och fortsätter satsa på friluftsbaden i Östra Ljungby och Ljungbyhed samt Klippans badhus.

Vi vill bygga ut antalet idrottshallar med läktarkapacitet:

Bygga ut Idrottshallen i Klippan till en fullmåttshall och bygga en fullmåttshall i Östra Ljungby.

Inbäddat innehåll

Vilka är era tre viktigaste lokala valfrågor?

100 procent godkända elever i grundskolan.

Vård och omsorg med hög kvalitet och på de boendes villkor.

Bra företagsklimat ger fler jobb i kommunen.

Välj den viktigaste av de tre frågorna och beskriv kort vilka konkreta förslag ni har i just den frågan.

Målet måste vara att alla elever ska bli godkända i grundskolan. Att planera för att några inte kommer att bli godkända är inte en seriös skolpolitik.

Annons

Genom särskilda insatser ska alla elever kunna välja en gymnasieutbildning som passar sitt eget behov och intresse.

Annons

Samtidigt måste högpresterande elever motiveras med särskilda utmaningar. För en bra start i livet krävs en ökad individualisering av utbildningen i en skola där alla elever blir sedda och utmanade efter sina egna förutsättningar.

Inbäddat innehåll

Vilka är era tre viktigaste lokala valfrågor?

Ge barn och unga samt äldrevården riktade medel motsvarande 150 miljoner kronor.

Tillse att medborgarens röst och insikt i demokratiska processerna ökar.

Ett fungerande system och rimliga handläggningstider för alla som är i behov av samhällets hjälp.

Välj den viktigaste av de tre frågorna och beskriv kort vilka konkreta förslag ni har i just den frågan.

Vi måste se till att barn och unga, samt äldrevården, ges betydligt mer resurser än idag. Vår lösning är att vi avyttrar 49 procent av vårt bostadsbolag. På så sätt frigörs medel för att under en sexårsperiod ge ett riktat bidrag på 150 miljoner kronor till dessa verksamheter.

Inbäddat innehåll

Vilka är era tre viktigaste lokala valfrågor?

En stabil ekonomi med hållbara, ansvarsfulla och medvetna beslut i syfte att nå en stabil ekonomi i ett långtidsperspektiv.

Annons

Hela kommunen ska leva – alla ska erbjudas en likvärdig kommunal service i samtliga kommundelar.

Utveckla det lokala näringslivet .

Välj den viktigaste av de tre frågorna och beskriv kort vilka konkreta förslag ni har i just den frågan.

Annons

Stödja och underlätta det lokala näringslivets och företagandets förutsättningar för fortsatt utveckling, exempelvis erbjuda närodlad mat inom kommunens verksamheter.

Inbäddat innehåll

Vilka är era tre viktigaste lokala valfrågor?

• Vi vill satsa på skolan, alla barn som går i kommunal skola ska ha likvärdig skolmiljö. Vi vill bygga ny Idrottshall i Östra Ljungby under denna valperiod.

• Minska antalet omsorgshänder i hemtjänster och göra personalen mer delaktig.

• Alla barn och familjer ska få insatser i tid och på ett samordnat sätt.

Välj den viktigaste av de tre frågorna och beskriv kort vilka konkreta förslag ni har i just den frågan.

För att nå våra mål med skolan kommer vi att arbeta enligt nedan:

1: Samråd med berörda verksamheter.

2: Lyfta fram uppdraget i investeringsbudgeten.

3: Arbeta för nödvändiga beslut angående detta samt att de verkställes inom kommande mandatperiod.

Inbäddat innehåll

Vilka är era tre viktigaste lokala valfrågor?

Annons

• Klimatneutral kommun.

• Närproducerade och ekologiska livsmedel.

• Stärka hållbarhetsstrategin.

Välj den viktigaste av de tre frågorna och beskriv kort vilka konkreta förslag ni har i just den frågan.

MP Klippan vill arbeta för mer närproducerat utan att göra avkall på ekologiskt. Dessa båda står inte i motsatsförhållande till varandra.

Inbäddat innehåll

Annons

Vilka är era tre viktigaste lokala valfrågor?

• Klippans kommun ska vara en fin boendeort för alla – där barn, ungdomar och seniorer ska få kosta.

• Förskolor och skolor ska ha hög kvalitet och arbetsro.

• Våra seniorer ska ha guldkant i vardagen och en kvalitativ vård och omsorg.

Välj den viktigaste av de tre frågorna och beskriv kort vilka konkreta förslag ni har i just den frågan.

Det ska finnas framtidstro i skolan och utgångspunkten är att varje elev kan nå sina mål och drömmar. Elever ska tillförsäkras en likvärdig skola med bra undervisning och arbetsro. Personaltäthet ska motsvara elevernas behov och alla elever ska ha tillgång till uppdaterade skolböcker.

Alla utbildningar på gymnasiet ska kombineras med internationellt utbyte och entreprenörskap.

Elever ska ges möjlighet till körkortsutbildning inom ramen för gymnasieskolan.

Inbäddat innehåll

Vilka är era tre viktigaste lokala valfrågor?

Annons

• Miljö och Landsbygdssolidaritet.

• Kvalitet i vård och omsorg.

• Skola.

Välj den viktigaste av de tre frågorna och beskriv kort vilka konkreta förslag ni har i just den frågan.

I en omställning till ett fossilfritt samhälle ska människor i kommunen ha möjlighet till kollektiva transporter med buss eller tåg då kostnaden för elbilar fortfarande överstiger många människors plånböcker. Vänsterpartiet Klippan kommer att lägga förslag till kommunfullmäktige där transport med eldriven minibuss på givna tider vid anrop ska göras möjlig.

Parallellt med kollektiv utveckling med eldrivna minibussar ska nät av cykelbanor anläggas.

|| Fotnot: Partierna presenteras efter storleksordningen i dagens kommunfullmäktige.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan