Annons

Annons

Annons

Politik i Bjuv

Här är partiernas viktigaste frågor i valet

De sju partierna i Bjuvs fullmäktige berättar om sina viktigaste frågor inför valet. Partierna utvecklar också en valfråga med några konkreta förslag.

Text: 

Förtidsröstningen har börjat och valdagen närmar sig. I Bjuv lyfter de lokala partierna bland annat äldreomsorgen och skolan.

Bild: Emil Langvad, Anders Malmberg

Inbäddat innehåll

Vilka är era tre viktigaste frågor inför valet?

Inte en enda unge ska lämnas utanför, varken i skolan eller på fritiden.

Vi vill att möjligheten för 65+ att äta lunch tillsammans ska finnas i Bjuv, Billesholm och Ekeby.

Vi vill genomföra en särskild lönesatsning.

Annons

Välj en och utveckla era konkreta förslag ni har i just den frågan.

Annons

Vi vill fråga varenda unge vad de ser behöver göras i kommunen, både inom skola och fritid.

Vi vill anställa minst fyra fältsekreterare.

Vi vill ge ungdomar från 13 år till sista året i gymnasiet ungdomsbiljett inom kollektivtrafiken.

Inbäddat innehåll

Vilka är era tre viktigaste frågor inför valet?

Bra arbetsmiljö i skolan

Bygg nya vårdhem och trygghetsboende och renovera de befintliga. Utred nytt seniorboende i Ekeby.

Satsa ännu mer på trygghetsarbetet.

Välj en och utveckla era konkreta förslag ni har i just den frågan.

Det är i tiden att satsa ännu hårdare på trygghetsfrågorna i Bjuvs kommun. Vi kommer redan under hösten börja med att sätta upp kameror vid våra stationer i Bjuv och Billesholm. Vi kommer utvärdera kameraövervakningen på Ekeby skola, men som känsla är nu kommer vi fortsätta sätta upp kameror på våra skolor för att förebygga skadegörelsen.

Trygghetsvärdarna gör ett fantastiskt jobb, men vi vill komplettera gruppen med en fältsekreterare som kan ta det mer sociala med ungdomarna. Invånarna ska känna sig trygga i Bjuvs kommun.

Inbäddat innehåll

Vilka är era tre viktigaste frågor inför valet?

Ordning och reda i ekonomin med hög nytta för skattepengarna.

Annons

Välfärden

Rena och välskötta utemiljöer, oftare med externa företag som utförare.

Annons

Välj en och utveckla era konkreta förslag ni har i just den frågan.

Ordning och reda inom alla kommunens ansvarsområden kommer fortsätta vara i fokus för oss. Vi måste ta ansvar för de tillgångar som vi äger tillsammans. Det innebär allt från att ha fungerande underhållsplaner till att göra ordentliga och tydliga upphandlingar när vi till exempel ska bygga nytt.

Revisionen, kommunens viktiga instrument och garant för att det kommunala arbetet, har avlämnat punkter som visar på avsaknad av grundläggande och viktiga processer i vår kommun. Detta ska vi få ordning på.

Inbäddat innehåll

Vilka är era tre viktigaste frågor inför valet?

Öka inköpen av svenskproducerad mat i kommunen.

Bygga trygghetsboende i Bjuv och Ekeby.

Aktivt stötta både gamla och nya företag i kommunen.

Välj en och utveckla era konkreta förslag ni har i just den frågan.

Centerpartiet i Bjuv vill aktivt arbeta för att främja både små och stora företag inom kommunen, gärna sådana som anknyter till livsmedelsproduktionen. För oss i Centern är det en självklarhet att så många som möjligt av kommunens invånare kan arbeta i sin kommun och slippa lägga värdefull livstid och stora delar av sin inkomst på att pendla mellan hemort och försörjning. Centerpartiet i Bjuv vill som exempel stötta en småföretagare genom att gå kommunens invånare till mötes och bevara Sibylla i centrum.

Annons

Inbäddat innehåll

Annons

Vilka är era tre viktigaste frågor inför valet?

Utveckla företagsklimatet, genom god kommunal service för att få fler jobb i kommunen.

Bevara våra parker och grönområden för innevånarnas hälsa och välbefinnande.

Skapa en trygg och värdig äldreomsorg.

Välj en och utveckla era konkreta förslag ni har i just den frågan.

Skapa en trygg och värdig äldreomsorg genom att ett trygghetsboende byggs, satsningar på åtgärder för minskad ensamhet och starta en äldrecentral. För att uppnå trygg och värdig äldreomsorg  är personalen den viktigaste resursen. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning som kräver, och löses, med god personalpolitik.

Inbäddat innehåll

Vilka är era tre viktigaste frågor inför valet?

Skolan, skolan är starten på allt.

Kulturhus, vi vill gå vidare med de planer som fanns på ett kulturhus innan nuvarande styre stoppade det.

Trygghet, alla ska kunna känna sig trygga.

Välj en och utveckla era konkreta förslag ni har i just den frågan.

Vår viktigaste valfråga är Skolan först!

Det är viktigt att vi ökar andelen behöriga lärare och andelen elever som går ut nian med godkända betyg måste öka i kommunen. Vi behöver klättra i skolrankingen för elevernas skull – inte bara för att göra Bjuv till en attraktiv boendekommun.

Annons

En utbildning är det absolut viktigaste för att våra unga ska kunna ska kunna bli en bidragande del av befolkningen och för att inte hamna i utanförskap och kriminalitet.

Inbäddat innehåll

Annons

Vilka är era tre viktigaste frågor inför valet?

Målet i Bjuvs kommun är framförallt skola, vård och omsorg.

Våra barn är vår framtid och vi behöver en fungerande skola som kan möta barnen där de är, med utbildad personal och en fungerande elevhälsa.

Vi önskar inga vinster i vår välfärd och inga privatiseringar förutom de som sätter tillbaka sitt överskott in i verksamheten igen.

Vi har tydliga visioner om hur vi vill att vår kommun ska vara och den trygghet vi behöver, för alla som bor i vår kommun.

Välj en och utveckla era konkreta förslag ni har i just den frågan.

Vänsterpartiet går till val på att skapa ett tryggare Sverige. Efter många år av marknadslösningar och privatiseringar måste politiken ta tillbaka kontrollen över välfärden och göra livet bättre för vanligt folk.

|| Fotnot: Svaren är ordnade efter partiernas resultat i förra valet.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan