Annons

Annons

Annons

opinionFramtidens elförsörjning

Aktuella frågor
”Socialdemokraternas vurm för ännu mer vindkraft andas desperation.”

Vi lovar att ta Sverige och Skåne tillbaka till ett fungerande energisystem med tillgång till el alla timmar om dygnet året om och till rimliga priser, skriver tre företrädare för Sverigedemokraterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Mer förnybar elproduktion kräver större land- och havsareal, och vattenkraftens körmönster skulle då förändras kraftigt med stor lokal miljöpåverkan som följd, skriver Mattias Bäckström Johansson, Patrik Ohlsson och Christian Johansson

Annons

Skåne behöver också vindkraft, hävdar Niklas Karlsson, riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Skåne, och Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö (Aktuella frågor 31/8). Deras vurm för ännu mer vindkraft andas desperation.

Socialdemokraterna har under årtionden monterat ned ett av världens mest effektiva, välfungerande och fossilfria energisystem, kärnkraften. Det har skett i utbyte mot att få inneha regeringsmakten och den åtråvärda utnämningsmakten, alltså att få tillsätta till exempel chefer för olika myndigheter.

Sveriges elproduktion var i fjol 166 terawattimmar. Det är en siffra som måste öka kraftigt för att möta framtidens elektrifiering av samhället.

Annons

Annons

Svenskt Näringsliv har uppdaterat sin långsiktiga analys för att undersöka hur ett kostnadseffektivt elsystem med kapacitet att leverera 240 terawattimmar el år 2045 kan se ut. Den tidigare analysen visade att Sveriges energipolitiska mål om 100 procent förnybart driver mot ett minst 40 procent dyrare elsystem än om målet varit fossilfritt. Den nya analysen förstärker slutsatsen men visar också att dagens energipolitiska vägval innebär stora utmaningar.

Mer förnybar elproduktion kräver större land- och havsareal, och vattenkraftens körmönster skulle då förändras kraftigt med stor lokal miljöpåverkan som följd. Lägg därtill alla de komplikationer som det innebär i ett komplext elsystem och de kostnader som det medför för elkonsumenterna.

Enligt SCB, Statistiska centralbyrån, har typhushållet i villa en normal energiförbrukning på cirka 20 000 kWh/år. Totalkostnaden för el per kWh var för elområde 4, södra Sverige, 190,32 öre/kWh i juni, en siffra som är ännu högre idag. Moms och årsavgifter ingår inte priset. Den totala elkostnaden per år är med dessa förutsättningar cirka 63 440 kr/år, vilket är en femdubbling av kostnaderna på knappt två år. Under 2022 riskerar priset bli väsentligt högre med dagens politik. Samma hushåll skulle enligt Svenskt Näringsliv antas få en ytterligare ökad årlig elkostnad på cirka 25 400 kronor i ett renodlat förnybart energisystem.

Annons

Det förnybara vägvalet är inte bara dyrare för enskilda hushåll. Det driver också på inflationen. Sverige har idag en skenande inflation som ligger på historiskt höga nivåer runt 8 procent.

Annons

Under 2021 förbrukade det oljedrivna Karlshamnsverket, som Carl Berglöf, expert inom kärnkraft och kraftsystem på Energiföretagen, beskriver som den sista livlinan i det svenska kraftsystemet, 28 000 ton olja. Under 2021, efter stängningen av Ringhals, startades Karlshamnsverket 63 gånger och var i drift mer än under hela tioårsperioden 2011-2020. När reservkraften inte räcker till är det roterande bortkoppling av elkunder som gäller, något som inte går att utesluta om den kommande vintern blir kall.

Således bidrar Socialdemokraternas energipolitik med fokus på ett renodlat förnybart energisystem till en kraftförsörjning som är allt annat än tillförlitlig och som dessutom ökar utsläppen av koldioxid i Sverige.

Sveriges socialdemokratiska energipolitik måste få ett slut. Vi lovar att ta Sverige och Skåne tillbaka till ett fungerande energisystem med tillgång till el alla timmar om dygnet året om och till rimliga priser.

SKRIBENTERNA

Mattias Bäckström Johansson (SD), energipolitisk talesperson

Patrik Ohlsson (SD), gruppledare i Ängelholm

Christian Johansson (SD), gruppledare i Höganäs

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan