Annons

Annons

Annons

Politik i Helsingborg

Mer eller mindre pengar – vem som styr efter valet kommer få stor betydelse för kulturen

Flera partier vill ge barnen billigare kulturupplevelser, men lösningarna är olika. S vill ha gratis kulturskola och KD föreslår ett fritidskort. Moderaterna flaggar för sämre tider och besparingar.

Text: 

Hur ska kulturen se ut i Helsingborg? Så här svarar respektive parti.

Bild: Sonny Thoresen

Annons

Kristdemokraterna vill att kommunen ska utreda möjligheten att ge alla barn mellan årskurserna 2-9 ett så kallat ”fritidskort”.

– Det handlar om en fritidspeng som gör att du som barn har en möjlighet att betala för en avgift, antingen i en idrottsförening eller i en kulturskola. De som har försörjningsstöd får en större summa, säger kulturnämndens ordförande Cecilia Engström, det (KD).

Hur stor budget ska kulturnämnden i Helsingborg ha de kommande fyra åren?

– Vi från KD driver att vi i alla fall ska ha kvar den som den är. Det är svårt att se en ökning utifrån de prioriteringar vi måste göra framöver, svarar hon.

Cecilia Engström (KD) har troligtvis gjort sin sista mandatperiod i kulturnämnden. Efter valet hoppas hon komma in i riksdagen.

Bild: Björn Lilja

Annons

Annons

Moderaterna går till val på ett program som signalerar att allt som inte är kommunal kärnverksamhet ska sållas bort. Men det måste inte betyda besparingar för kulturen, säger Johan Aftonstråle i kulturnämnden.

– Rent krasst går vi mot kärvare tider, det kanske inte är möjligt att växa ännu mer. Det kanske kommer situationer där vi måste skära ner. Men det är inte vår ambitionsnivå, säger han.

Men det finns områden inom kulturen som kan få stå tillbaka. Moderaterna vill i motsats till KD skrota enprocentsmålet för offentligt utsmyckning vid nybyggnationer. Partiet för också fram att vuxna ska betala för sina fritidsintressen.

”Genom att låta kulturen till större del finansiera sig själv ställs högre krav på att erbjuda kulturupplevelser som människor finner intressanta och är villiga att betala för” kan man läsa i M-programmet.

– För barn ska kostnaden hållas så låg som möjligt, säger Johan Aftonstråle.

Det är barns tillgång till kultur i kombination med en geografisk spridning av utbudet som är viktigast för Moderaterna. Men fler områdesbibliotek står inte på agendan.

– Vi tycker att det är en bra balans idag. Det finns inte någon självklar anledning att varken öppna eller stänga något områdesbibliotek, säger Johan Aftonstråle.

Bild: Anders Malmberg

Även Liberalerna pekar på barns tillgång till kultur som en av de viktigaste frågorna. De vill se en uppsökande verksamhet riktad mot barn för att de ska hitta kulturen. Som flera andra partier vill L att nya stadsbiblioteket blir en mötesplats. Men till skillnad mot Moderaterna vill L ha flera nya områdesbibliotek.

Annons

– Mariastaden är givet och Planteringen. Fick jag önska vore det klokt att ha ett bibliotek i Hasslarp också.

Annons

Områdesbiblioteken är en politisk fråga som lyfts under den senaste mandatperioden. Hur framtiden blir för områdesbiblioteken beror helt klart på vilka som styr i Helsingborg efter valet.

Bild: Sara Johari

Centerpartiet går på samma linje som L.

– Vår målsättning är att alla helsingborgare ska ha nära till ett bibliotek, men så vitt jag har förstått saken rätt är biblioteken idag lokaliserade lite på gamla strukturer, säger Ian Karlemark, i kulturnämnden.

I sitt program lyfter C att de vill ”möjliggöra friare och spontanare kultur”.

– Det måste vara enklare om man vill sätta upp en scen lite hastigt och lustigt. Många är duktiga på att driva kultur, men inte att organisera sig i pappersarbete. Det hade varit bra om man kunde göra det enklare, säger Ian Karlemark.

Att kultur ska finnas i hela Helsingborg är den frågan som Miljöpartiet prioriterar som allra högst. Plus att de vill skjuta till mer pengar.

– Kulturbudgeten måste öka. Vi ska inte ta från en kulturell verksamhet och ge till en annan, utan vi behöver en ökad budget, säger Lars Dalesjö MP.

Margareta Liljedahl Eriksson (S).

Bild: Björn Lilja

Socialdemokraterna vill också öka anslagen till kulturen, främst för att kunna bygga områdesbibliotek på Planteringen och Mariastaden och rusta upp de äldre områdesbiblioteken.

– Centralt är det ganska mättat men utanför centrum finns det för lite mötesplatser. Oftast är det enklaste det bästa och de är biblioteket, säger Margareta Liljedahl Eriksson (S), vice ordförande för kulturnämnden.

Annons

Vänsterpartiet har bara insynsplats i kulturnämnden. Trots det har partiet ägnat en hel del åt kulturen i sitt lokala program.

Annons

– Vi vill satsa på både bredd och spets. Det ska finnas möjligheter för både institutionerna och det fria. Sen har vi också biblioteken de är ju ett sorgebarn i Helsingborg, säger Ingrid Mattiasson Saarinen.

I Vänsterpartiets manifest står: ”Det finns i Helsingborg en tendens att premiera ytliga event i samband med exempelvis festivaler. Vi vill som motvikt till detta betona basverksamheternas betydelse... ”

– Man lägger väldigt mycket på Hx, som är under en kort tid, medan biblioteken går på sparlåga. Vi vill inte skippa en festival som Hx, men kanske ge mindre till den och mer till den kontinuerliga kulturen, säger Ingrid Mattiasson Saarinen.

Sverigedemokraterna nämner inte stadens kulturliv med ett ord i sitt valmanifest.

– Valmanifestet ska vara enkelt och översiktligt. Trygghet är viktigare än kulturfrågor, säger kommunalrådet Michael Rosenberg, som får ta intervjun med HD när SD:s ledamot i kulturnämnden, Ingela Gordon, inte vill uttala sig om partiets kulturpolitik.

Han säger att kulturfrågorna finns med i partiets budgetförslag. Lokalt vill han dra in stödet för föreningar som värnar bevarande av andra länders kultur.

Den absolut viktigaste kulturfrågan lokalt för SD är ett museum i stan.

– Vi har en massa samlingar på Fredriksdal, men det är inte där det ska ligga, i synnerhet i Helsingborg som har en så stark sjöfartshistoria.

Inbäddat innehåll

Annons

Fakta

Helsingborgs kultur

208 miljoner kronor, det är så mycket pengar kulturnämnden fick tilldelat efter att kommunfullmäktige fattade beslut om 2022-års budget.

I kulturnämnden sitter alla partier utom Vänsterpartiet . Det är de politikerna som ger direktiv till förvaltningen för hur kulturen i Helsingborg ska bedrivas.

De verksamheter som styrs av kulturförvaltningen är Dunkers kulturhus, kulturskolan, Helsingborgs biblioteken och Helsingborgs museum – där Fredriksdal och Kärnan räknas in.

Kommunen delar även ut olika typer av kulturstöd till såväl föreningar, studieförbund, museer och personer som vill genomföra egna kulturprojekt.

Läs mer:

Valet i Helsingborg

Profilernas krav på politikerna – och en gnutta valångest

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan