Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Sverige bör införa en dansk vårdgaranti och använda privata aktörer för att korta köerna.”

En ny svensk vårdgaranti kan bli en dubbel vinstaffär, skriver Kajsa Dovstad, läkare och välfärdsansvarig vid tankesmedjan Timbro.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Många påtalar att svensk vård egentligen har hög kvalitet och att det bara är väntetiderna som är för långa. Men de extrema köerna är ett kvalitetsproblem, skriver artikelförfattaren.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

I Sverige har köerna till att få vård blivit rekordlånga efter pandemin, men redan innan var väntan alldeles för lång.

Siffror från arbetsgivar- och branschorganisationen Vårdföretagarna och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, visar att vården inte lyckas beta av de köer som finns till operationer.

I Skåne har antalet personer som väntar på ett första besök inom specialistvården ökat från 64 000 i februari till 78 000 i juli, enligt SKR. Antalet som väntar på operation har ökat från 21 000 till 22 000.

I hela landet väntar nära en halv miljon människor på ett första besök inom specialistvården. Av dem har fler än 170 000 väntat längre än de 90 dagar den lagstadgade vårdgarantin utlovar.

Annons

Bakom varje siffra finns en människa som väntar på att prova ut sin hörapparat, få ett nytt knä eller bli av med sin inkontinens.

Annons

För att korta köerna bör Sverige kopiera den danska vårdgarantin. I Danmark är vårdgarantin bara 30 dagar för operation och specialistvård. Efter 30 dagar får patienten välja ett annat sjukhus – i sin region, i någon annan del av landet eller på en privat klinik som har avtal med någon region.

Sveriges 90-dagarsgaranti finns bara på pappret och regionerna straffas inte om de misslyckas. I Danmark får det sjukhus som patienten i fråga tillhör stå för kostnaderna om garantin går ut och patienten vänder sig till en annan vårdgivare. Det skapar starka drivkrafter för regionerna att hålla nere köerna till de ingrepp som är mindre kostsamma i offentlig vård.

För de ingrepp som privata aktörer utför snabbare och till en lägre kostnad skapas en marknad som gör att patienterna inom kortare tid får hjälp. På så vis gagnar vårdgarantin både patienterna och skattebetalarna.

Privata vårdgivare är en bidragande orsak till att Danmark lyckas operera bort landets vårdköer, inte minst nu efter pandemin.

En ny svensk vårdgaranti kan bli en dubbel vinstaffär.

En jämförelse som konsultbolaget Sirona har gjort på uppdrag av Vårdföretagarna konstaterar att medan en höftprotesoperation kostar mellan 71 000 och 86 000 kronor i svensk offentlig vård, är priset endast 56 000 kronor i privat driven vård. För samma kostnad kan alltså fler patienter få hjälp av privat vård. Jämförelsen gäller patienter som är grundfriska eller har mild systemsjukdom, till exempel högt blodtryck. De privata aktörerna i studien har alltså inte bättre resultat på grund av att de väljer ut lättare patienter.

Annons

Annons

En annan vanlig invändning mot privata aktörer är att de inte har ett lika stort utbildningsuppdrag som offentliga. Det stämmer ofta, men långt ifrån alltid. Även om Sveriges system för utbildningsplatser och -tjänster bör ses över är det svårt att tro att det är anledningen till att en höftprotesoperation är upp till 50 procent dyrare i offentlig sjukvård.

Kravet på att leverera gör att privata aktörer drivs att förbättra de processer som krävs för att vården ska vara så effektiv som möjligt. Särskilt effektiv är privat vård när det kommer till ingrepp som genomförs ofta, som till exempel att sätta in höftproteser. Resultaten och kvaliteten på vården har också visat sig vara minst lika bra, i vissa fall bättre, bland annat enligt en utvärdering av protesoperationer i Region Stockholm.

Den avgående socialdemokratiska regeringen har inte tagit tag i det omfattande problem som vårdköerna utgör. Nu står hoppet till att den nya regeringen genomför de reformer som är nödvändiga för att vårdköerna ska kunna kortas.

I våras presenterade Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården förslag på skärpt vårdgaranti, men bara smärre justeringar föreslogs.

Den svenska vårdgarantin har aldrig fungerat. Även Läkarförbundet anser att den bör skärpas med Danmark som förebild. Norge har en liknande vårdgaranti, som dessutom är kortare för dem som har större medicinskt behov.

I Sverige handlar en stor del av den allmänna debatten kring vård om hur privata vårdgivare och nätläkare fakturerar regionerna för vård som kanske inte behövs. Det är en viktig diskussion, men får inte överskuggas av att privata aktörer, rätt använda, kan bidra till att bland annat korta köerna och minska kostnaderna för den offentligt finansierade vården.

Annons

Annons

Många påtalar att svensk vård egentligen har hög kvalitet och att det bara är väntetiderna som är för långa. Men de extrema köerna är ett kvalitetsproblem.

I genomsnitt tar det fem månader från beslut om operation till att den genomförs, enligt Vårdföretagarna. På andra sidan Öresundsbron är en liknande situation otänkbar. Det är dags att Sverige inför en dansk vårdgaranti och använder privata aktörer för att korta köerna.

SKRIBENTEN

Kajsa Dovstad, läkare och välfärdsansvarig vid den marknadsliberala tankesmedjan Timbro

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan