Annons

Annons

Annons

Min mening

Insändare
Vindkraften i Sverige har blivit en gökunge som ständigt måste matas

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vindkraft är förmodligen världens sämsta energikälla både vad gäller leveransförmåga, konsekvenser för omgivningen och elsystemet. Det skriver Henrik Wachtmeister.

Annons

Det är alltid intressant att läsa artiklar och inlägg rörande energi, elpriser och vårt elsystem, särskilt rörande vindkraft. Men mycket kommer inte fram.

Sedan 1999 har Föreningen Svenskt Landskapsskydd insett hur vindkraften fungerar och inte fungerar. Under dessa år har vi varit med om flera domstolsförhandlingar i miljödomstolarna, svarat på flertalet remisser från regering, olika myndigheter och EU, läst många ansökningshandlingar från vindkraftsprojektörer inkl. långa miljökonsekvensbeskrivningar, medverkat i samrådsprocesser, talat med hundratals personer runt om i hela landet alltifrån närboende till riksdagspolitiker, medverkat i seminarier och hållit föredrag i ämnet vindkraft.

Annons

Ett antal fakta som sällan kommer fram måste beaktas även om det svider hos vissa:

Annons

De långa handläggningstiderna beror mest på de som ansöker om att få bygga vindkraft. Ibland tar det över 10 år och i några fall över 20 år. Närboende får några veckor på sig att lämna synpunkter och överklaga.

Tillståndsgivande myndigheter litar fullt på vad som står i ansökningshandlingarna medan berörda grannars argument mer eller mindre avvisas.

Naturvårdsverkets vägledning kring ljudfrågan är mycket tydlig, men alla struntar i den som skulle skydda närboende från sömnproblem och värdeminskning på sin fastighet.

Vi har identifierat cirka 80 ekonomiska och juridiska fördelar som vindkraftsbranschen erhållit genom åren. Frågar man branschen så är det bara några enstaka. Pengar som borde använts bättre.

Vindkraft är förmodligen världens sämsta energikälla både vad gäller leveransförmåga, konsekvenser för omgivningen och elsystemet.

Konsekvenser för landskapet, naturen, livsmiljöer, närboende, allt levande i hav och på land, äganderätt och allemansrätt betyder väldigt lite vid en tillståndsprövning av vindkraftverk. Dessa nyss uppräknade körs effektivt över av myndigheter och miljö-domstolar.

Vår ursprungsbefolkning, samerna, kommer förmodligen att utplånas om de nya verksamheterna i Norrland ska få el från vindkraft.

Vindkraften klarar inte EU-direktivet 631/2016 gällande krav på att upprätthålla stabilitet, frekvens och spänning i nätet. Det får andra energi-källor göra.

Vindkraften klarar inte heller kravet på det som kallas energy return on energy invested. Vindkraft når upp till 5–6 på skalan där 7 är kravet. Andra energikällor ligger på 50–70.

Annons

En investerad megawatt i en planerbar energikälla ger 2–2,5 gånger mer el än en investerad megawatt i ett vindkraftverk. Andra får täcka upp.

Annons

Verkningsgraden för vindkraft ligger på i bästa fall 50 procent. Andra får täcka upp.

Svenska kraftnät, som garanterar att det hela tiden finns balans i nätet mellan produktion och konsumtion av el, räknar med att under årets kallas-te dagar kan vindkraften bara leverera 10–15 procent av sin kapacitet. Andra får täcka upp.

Vindkraften kan bara utlova 2 procent av sin kapacitet i framtiden. När Baylan var energiminister sa han i riksdagen att vindkraft är bra för det blåser alltid någonstans. Ja, men 2 procent av totala kapaciteten som kostat hundratals miljarder håller inte. Andra får täcka upp.

Under senaste halvåret 2022 har vindkraften stått stilla 80 procent av tiden omräknat till fullasttimmar. Om ett kärnkraftverk inte kan startas på tre månader blir det stora rubriker i media. Detta är verklighet just i dagarna aug–sept. 2022. Vindkraften har inget leveranskrav från någon eftersom den inte kan leva upp till detta krav. Dagens energipolitik förlitar sig på opålitlig energi. Vi-hoppas-att-det-blåser-politik fungerar helt enkelt inte.

Om man ska göra vätgas från vindkraft kommer upp till 75 procent av energin att försvinna i processen mellan vindkraftverket och exempelvis drivaxeln på en lastbil.

Snabbt och billigt är parollen från vindkraftsanhängarna. Man måste bygga 3–4 stycken vindkraftverk under den tid som andra energikällor levererar med bara en byggnation. Om vi skulle göra samma med hus och vägar skulle vi bo i masonithus och köra på enfiliga grusvägar, snabbt och billigt skulle det vara. Snabbt och billigt håller inte i energisammanhang.

Annons

Energiministern ljuger för hela svenska folket när han säger att vi kan få havsvindkraft inom två år, enligt Svenska Dagbladets ledarsida. Alla seriösa tekniker säger 8–10 år.

Annons

Enligt välansedda SOM-institutet så tappar vindkraften i popularitet varje år. Fler och fler börjar inse verkligheten och helheten kring vindkraft, speciellt kommuner som använder sin vetorätt mot vindkraftverk. Men detta ska nu ändras med mutor till kommunen, inte till de drabbade närboende.

Vindkraften har blivit en helig ko och en gökunge som ständigt måste matas.

Så uppmaningen blir, se helheten och verkligheten och alla konsekvenser som vindkraften för med sig. Därför är det glädjande när man hör riksdagspolitiker från största partiet säga i tidningen Land att de inte vill ha fler vindkraftverk på land.

Man kan inte offra landsbygden för en energikälla som är så dålig ur alla synpunkter. Landsbygdens oproportionella lidande måste upphöra.

Att påstå att C i söndagens val förlorade landsbygden till SD med anledning av att C har vindkraftsförespråkare och SD värnar landsbygden är ingen överdrift.

Henrik Wachtmeister

vice ordf. och presstalesperson

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan