Annons

Annons

Annons

Min mening

Insändare
En eller ett fåtal kan alltid förstöra för vilken majoritet man än avser

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Alla besparingar som gjorts på läromedel, minskad personaltäthet, sänkta krav och ökat elevantal i klasserna har varit av ondo, skriver Astrid Hallberg, som också kommenterar sabotaget av skolbion på Röda kvarn i Ängelholm i oktober. FOTO: Björn Larsson Rosvall / SCANPIX

Annons

Kommentar till signaturen LB Hols fråga ”Varför agerade inte lärarna när skolbion saboterades?” och gymnasiechefen Markus Eeks svar på Min mening i Ängelholm 12/10.

Skolbion på Röda kvarn i Ängelholm stoppas efter elevernas stök, kan vi läsa om i tidningen den 7 oktober. Det är säkert fler än LB Hols som undrar hur det har blivit så här. Utan att svara på den frågan avslutar gymnasiechefen Eek sitt svar med att ”ett fåtal kan inte förstöra för majoriteten.”

Efter mer än 40 år i skolans värld med erfarenhet som förälder, i politiken och vid katedern kan jag tala om för dig att det kan ”ett fåtal” göra. En enda elev kan förstöra för en hel klass. Jag vet inte vilken majoritet du avser. Om man säger att majoriteten i ett klassrum uppför sig korrekt men inte får någon studiero för att en eller två klasskamrater stökar och tar lärarens tid från undervisningen stämmer det dåligt med det du säger.

Annons

Annons

Otaliga reportage i media har redovisat hur det har spårat ur på grund av enstaka elevers agerande. Lärare som ingripit och har fått bötesstraff för sitt försök att skapa ordning.

Ingen lärare vill utsätta sig för den risken. Därför är det ganska meningslöst att sätta in flera lärare i bio-salongen.

En eller ett fåtal kan förstöra för vilken majoritet man än avser.

Att kommunalisera skolan var i min mening ett misstag. Ett så stort verksamhetsområde kräver enhetliga genomtänkta och begripliga riktlinjer som gäller för alla. Ett klart och tydligt handlingsprogram. Inte ett trassligt system som uppfinnarna själva har svårt att reda ut.

Betygsfrågan har varit ett laborerande och har inte lösts så att läraren på ett enkelt sätt skall kunna bedöma eleven rättvist. I fredagens presskonferens tyckte jag inte att Liberalernas Pehrson gav klara och hoppfulla besked.

Alla besparingar som gjorts på läromedel, minskad personaltäthet, sänkta krav och ökat elevantal i klasserna har varit av ondo. Tv-serien ”Vem mördade skolan” visar att inom skolväsendet har vi en politisk klan som gjort lika mycket skada på sitt område som de kriminella ute på gatan. Utan erfarenhet från kateder eller skolledning har politiker av olika kulörer trevat sig fram, ändrat och testat utan att vara säkra på hur deras beslut fungerar i skolans verklighet.

Till detta kommer den misslyckade integrationen. Olika kulturer, språk, religioner, vanor och värderingar orsakar missförstånd och skapar stress för både elever och lärare. Mobbning och våld förekommer på så gott som alla skolor. När det gått så långt att det sker mord i skolan på både elever och lärare kräver det kraftfulla åtgärder och inte som hittills bara prat från ansvariga politiker. Rädsla och osäkerhet präglar miljön i både skola och hem. Ingen kan känna sig säker någonstans.

Annons

Annons

Under valdebatterna hörde jag nästan inte något om föräldrarnas ansvar. Det står i lagen att det är i första hand föräldrarna som har ansvar för sina barn. Skolan därefter. ”Samhället” är något som många tycks tro har både skulden till det som sker och är det som är skyldigt att lösa problemen och stå för kostnaderna. ”Samhället” är var och en som bor i landet och har skyldighet och ansvar för att det skall fungera.

Ersättningen för vandaliseringen på Röda kvarn borde elevernas föräldrar stå för. Att det blir kännbara konsekvenser för tilltag av det här slaget gör att både de här eleverna och andra elever tänker sig för innan dom ställer till med något.

Jag tror att oron och stressen i skolan beror på beslutande politikers velande hit och dit. Om den nya regeringen skall göra en bättre insats än de många föregående återstår att se. När det krisar kan de förslagsvis med förtroende konsultera elevrådet på Trulseboda eller Grönköpings gymnasieskola.

Astrid Hallberg

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan