Annons

Annons

Annons

opinionVem får lägenhet i Malmö?

Aktuella frågor
”Bostadsbolagen måste arbeta förebyggande mot diskriminering.”

Det vi har sett i arbetet med diskriminering är att det krävs ett kontinuerligt och aktivt förebyggande arbete för att förändring ska ske. Det skriver företrädare för den ideella antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Malmö mot Diskriminering har hjälpt många organisationer i deras arbete med aktiva åtgärder, och sett dess positiva effekter på nära håll. Det är hög tid att även bostadsmarknaden omfattas av aktiva åtgärder, menar artikelförfattarna.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Ett bostadsbolag kan idag diskriminera utan att riskera kännbara konsekvenser. I en serie artiklar har Sydsvenskan belyst diskrimineringen som sker på bostadsmarknaden och hur den bidrar till segregationen. I en intervju uttrycker Familjen Skärskog fastigheter öppen rasism och fientlighet gentemot människor från Mellanöstern och Balkan. Det är ovanligt att fastighetsägare erkänner rasistiska hållningar i media. Det är desto vanligare att de på grund av fördomar hindrar människor från att etablera sig på bostadsmarknaden.

Bostadsdiskrimineringen som vi på Malmö mot Diskriminering möter är ofta mycket mer subtil än den öppna rasism som Familjen Skärskog fastigheter står för. Handlingar och beslut sker i en gråzon där det inte alltid går att konstatera att en hyresgäst diskriminerats enligt lagen. I grunden är problemet att fastighetsägarna, ofta omedvetet, i sina beslut påverkas av föreställningar om särskilda grupper.

Annons

Annons

I vår rapport Jag tror vi diskriminerar utan att vi ens tänker på det intervjuar vi för första gången fastighetsägare för att få deras syn på diskrimineringen och dess orsaker. De flesta menar att risken för att diskriminera i den egna verksamheten är låg. Samtidigt gav en fastighetsägare exemplet att en gammal rasistisk skröna om att människor från vissa länder bryter upp parkettgolv för att odla potatis fortfarande påverkar bemötandet av vissa hyresgäster.

Fastighetsägarna lyfter själva vikten av att arbeta medvetandehöjande med normer, attityder och beteenden hos de anställda. De lyfter också vikten av transparenta uthyrningskriterier och -procedurer. Malmö mot Diskriminering framhåller att rutiner för när diskrimineringsfall upptäcks är lika viktigt – oavsett om det handlar om misstankar om diskriminering gentemot boende eller trakasserier mellan boende.

Rapporten är gjord i samverkan med forskaren Emil Pull som är kopplad till Malmö universitet och kan hämtas från vår hemsida.

Den som bryter mot diskrimineringslagens förbud måste bli föremål för kraftigare och effektivare sanktioner. Idag drivs knappt några mål om bostadsdiskriminering, och när det sker är den diskrimineringsersättning som döms ut så låg att den varken är avskräckande eller innebär någon egentlig upprättelse för den som diskriminerats.

Bostadsbolagen måste också börja arbeta systematiskt och förebyggande mot diskriminering. Det Malmö mot Diskriminering har sett i arbetet med diskriminering inom andra samhällsområden är att det krävs ett kontinuerligt och aktivt förebyggande arbete för att faktisk förändring ska ske. Det krävs medvetenhet om begränsande normer och strukturer, och att rutiner upprätthålls och följs. Det krävs också dialog, förståelse och samverkan mellan aktörer.

Annons

Annons

Alla arbetsgivare och utbildningsanordnare är idag ålagda att arbeta kontinuerligt och systematiskt mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter i sina organisationer. Det arbetet kallas i diskrimineringslagen för aktiva åtgärder. Malmö mot Diskriminering har hjälpt många organisationer i deras arbete med aktiva åtgärder, och sett dess positiva effekter på nära håll. Det är hög tid att även bostadsmarknaden omfattas av aktiva åtgärder.

För att ta fram exempel på hur bostadsbolag kan arbeta med aktiva åtgärder, har Malmö mot Diskriminering startat en unik satsning i samverkan med flera stora bostadsbolag och aktörer i civilsamhället. I en forskningscirkel kommer våra olika perspektiv och erfarenheter att mötas och vi kommer tillsammans att skapa ny kunskap – och testa modeller och verktyg som kan förebygga bostadsdiskriminering. Bland annat ska deltagarna göra pilotprojekt i sina egna verksamheter. Arbetet leds av forskaren Emil Pull.

Det finns många goda krafter bland skånska bostadsbolag. Om fler är förmögna och villiga att granska sig själva – och pröva nya vägar för integration – kan Skåne bli ett föredöme i arbetet mot diskriminering på bostadsmarknaden.

SKRIBENTERNA
Jerk Elmén, processledare, Malmö mot Diskriminering.

Melinda Sjunnesson, jurist och processledare, Malmö mot Diskriminering.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan