Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
Replik: Vi vill lösa bristen på chaufförer.

Arbetsförmedlingen svarar på debattartikeln ”Behovet av yrkesförare uppgår till tiotusen per år”, från företrädare för transportbranschen.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Branschen och Arbetsförmedlingen är eniga: det råder stor brist på buss- och lastbilschaufförer. Att förenkla bilden och skylla problemet på Arbetsförmedlingen är felaktigt. Kraven på utbildningarna utformas ihop med branschen – och nu vill vi se till att fler kan utbildas.

I en debattartikel på Aktuella frågor (18/10) menar Nobina, Transdev, Keolis och VR Sverige att Arbetsförmedlingen misslyckats med uppdraget att anvisa arbetssökande till arbetsmarknadsutbildningar till chaufförer. Vi är väl medvetna om att buss- och lastbilsförare är bristyrken och delar bilden att fler behöver utbildas. Dock ska man komma ihåg att arbetsmarknadsutbildningar endast är ett komplement till andra utbildningar. Det finns också gymnasier, Komvux och inte minst branschens egna utbildningar.

Annons

Annons

Vi har mycket riktigt svårt att fylla platserna till arbetsmarknadsutbildningarna. Det beror bland annat på att arbetsmarknaden har överträffat förväntningarna och tänkbara kandidater för arbetsmarknadsutbildning har fått jobb i stället. En annan förklaring är att det finns ett glapp mellan efterfrågan på arbetsmarknaden och de inskrivna arbetssökande.

Vårt kärnuppdrag är att hjälpa dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Tre av fyra av de arbetssökande bedöms ha en svag konkurrensförmåga och till dem räknas personer som saknar gymnasieutbildning, är födda utanför Europa, har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller arbetslösa 55+. Det innebär att många inte är redo att gå en arbetsmarknadsutbildning.

De som anvisas till en utbildning genomgår test och kartläggning där många inte bedöms lämpliga på grund av att de exempelvis är för svaga i svenska. Bedömningen görs av utbildningsleverantörer som vi har upphandlat. Det är Arbetsförmedlingen som fastställer kraven i upphandlingen av en arbetsmarknadsutbildning, men vi har lyssnat på branschorganisationens önskemål. Kunskaper i svenska är något som branschen varit väldigt noga med. Att vara chaufför är ansvarskrävande, i synnerhet för busschaufförer som transporterar människor.

Myndigheten har nyligen beslutat att inte förlänga en del av utbildningarna. Därmed finns nu en viss möjlighet att justera kraven i nya upphandlingar så att vi kan anvisa fler till utbildning – och på så sätt få ut fler i arbete. Målet är att starta upp utbildningar på fler orter i början av nästa år.

Annons

Annons

Vi vet att arbetsmarknaden efterfrågar vissa kompetenser och arbetsmarknadsutbildning är en viktig nyckel. Vi har en bit kvar till målet och jobbar aktivt för att antalet deltagare ska öka.

Arbetskraftsbristen är inget Arbetsförmedlingen löser ensamt. Samverkan mellan aktörerna är en förutsättning för att möta utmaningarna med kompetensbrist. Branschen har själv ett stort ansvar att attrahera arbetskraft och underlätta kompetensförsörjningen. Det handlar om att förbättra arbetsvillkoren, dels så att fler personer söker sig till dessa yrken, dels för att behålla befintlig personal.


SKRIBENTERNA
Lars Lööw, överdirektör Arbetsförmedlingen

Martin Kruse, tf förvaltningsdirektör och inköpsdirektör Arbetsförmedlingen

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan