Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”En kapacitetsutbyggnad av E6 genom Skåne är bra för hela Sverige.”

Trafiken på E6 fortsätter att öka, men ytan som bilarna kör på är oförändrad. Kapaciteten behöver stärkas för att minska olyckorna och förbättra framkomligheten. Det skriver företrädare för transportbranschen, som vill att E6:an genom Skåne blir trefilig och uppmanar Sveriges nya regering att se över infrastrukturplanen.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Trots att så många ser behovet finns en tredje fil i båda riktningar på E6 genom Skåne inte med i infrastrukturplanen ens på lång sikt, skriver artikelförfattarna.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Det räcker med en snabb sökning på Google för att förstå situationen på E6 genom Skåne: ”Trafik-olycka på E6 i Skåne”, ”Trafikolycka på E6 – vägen stängdes av”, ”Trafikolycka på E6 – flera bilar inblandade”, ”E6 avstängd utanför Landskrona efter trafikolycka”. Olyckorna ökar som följd av den ökade trafiken. E6:an genom Skåne utgör en trafikintensiv del av svenskt motorvägsnät och är en pulsåder för godstransporterna.

Trafiken på E6 har under de senaste 15 åren nästan fördubblats på delar av sträckan och trafikflödena uppgår idag till uppemot 50 000 fordon per dygn. Och en kapacitetsförstärkning av E6:an har starkt stöd bland skåningarna, visar en opinionsundersökning som Sydsvenska Handelskammaren låtit genomföra. 6 av 10 skåningar vill se fler filer på E6.

Annons

E6:an har flera funktioner. Dels skapar den förutsättningar för en gemensam arbetsmarknadsregion, dels är den en förutsättning för att flytta varor. Godstransporterna sker inom Skåne, men mycket av godset ska någon annanstans. Båda typerna av trafik har ökat kraftigt och ska samsas på samma yta vilket skapar nästan dagliga problem med trängsel.

Annons

Om ingenting görs riskerar en fungerande arbetsmarknadsregion att slås sönder på sikt. Företag misslyckas med rekryteringar. Sjuksköterskan i nordvästra Skåne söker inte arbete i Malmö eller vice versa. Företag som tidigare kunde locka människor från Lund till Helsingborg eller omvänt, lyckas inte lika enkelt längre.

Situationen påverkar också transportföretagens ledtider och i slutänden deras kunder, som ofta är helt eller delvis beroende av precisa leveranstider. Räddningstjänsten har larmat om ökat antal olyckor på E6:an. Olyckor, som förutom det mänskliga lidande de kan orsaka, också skapar köer och störningar i trafikflödena.

En tredjedel av allt gods går genom Skåne och en stor del av det går på E6:an. En kapacitetsutbyggnad av E6 genom Skåne är inte bara bra för Skåne utan för hela Sverige. En tredje fil skulle med största sannolikhet minska risken för oplanerade stopp och möjliggöra effektivare godstransporter med väl fungerande ledtider. Även busstrafiken skulle få det lättare att ta sig fram och kunna fungera som ett bra komplement till tågen.

Idag är E6 Sveriges största rörliga parkeringsplats med stillastående bilar med människor på väg till och från arbetet och lastbilar med gods som ska vidare. Trots att så många ser behovet, finns en tredje fil i båda riktningar på E6 genom Skåne inte med i infrastrukturplanen ens på lång sikt. De åtgärder Trafikverket vidtagit och vidtar är mestadels trimningsåtgärder av olika slag och omkörningsförbud för lastbilar på delar av sträckan. Vad det kommer att leda till är ännu mer trängsel. Det är naivt att tro att detta räcker. Åtgärderna svarar inte upp mot behovet.

Annons

Annons

Tisdagen den 18 oktober presenterades Sveriges nya regering. Vår förhoppning och vår uppmaning, tillsammans med våra medlemsföretag, är att den kommande regeringen omgående ser över infrastrukturplanen för att möjliggöra en utbyggnad av E6:an med tre filer i varje riktning. Sverige är inte färdigbyggt och E6 är ett bra exempel på detta.

Utbyggnaden kommer att förbättra trafiksäkerheten och bidra till mer hållbara transporter. Det är inte en angelägenhet endast för Öresundsregionen utan för hela Sverige och handeln med andra länder.

SKRIBENTERNA
Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Magnus Malmqvist, executive vice president, DSV Road Management.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan