Annons

Annons

Annons

opinionSvensk politik

Aktuella frågor
”Det pågår ett välkommet skifte i den europeiska kärnkraftsdebatten.”

Medan andra omprövar sin syn på kärnkraften håller de svenska Socialdemokraterna i Europaparlamentet emot. Det är beklagligt, skriver Tomas Tobé som är Europaparlamentariker för Moderaterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kärnkraften är avgörande för att på sikt skapa ett stabilt europeiskt energisystem, menar artikelförfattaren. Bilden visar kärnkraftverket i Oskarshamn.

Bild: Mikael Fritzon SCANPIX

Annons

Det pågår ett skifte i Europaparlamentet där vi ser nya majoriteter till stöd för kärnkraften. Tyvärr motarbetar de svenska Socialdemokraterna den här utvecklingen. Istället borde de ta tillfället i akt och sälla sig till möjligheten att skapa långsiktigt stabil energiförsörjning i Europa. Jag uppmanar Europaparlamentariker Heléne Fritzon (S) att tänka om.

Sverige och Europa är inne i en djup och svår energikris. Skenande elpriser gör att människor riskerar att drivas från hus och hem. Företag och industri pressas hårt av ökade kostnader.

Det råder underskott på el när den behövs som mest – det vill säga elbrist vid vissa tider på dygnet. Planerade strömavbrott, sänkta inomhustemperaturer och släckt gatubelysning följer. Utvecklingen måste mötas med akuta åtgärder som pressar ned priserna. Det behövs också satsningar på energieffektivisering och utbyggnad av förnybar energi.

Annons

Annons

Samtidigt hade EU varit långt bättre rustat för att klara krisen om länder som Tyskland inte stängt fungerande kärnkraftsreaktorer i förtid. Detsamma gäller Sverige, där vi nu får lida av att Socialdemokraterna stängt ned stora delar av den svenska kärnkraften de senaste 20 åren.

Framåt är kärnkraften också avgörande för att på sikt skapa ett stabilt europeiskt energisystem, där energiförsörjningen tryggas och EU inte längre är beroende av Ryssland. Därför pågår det nu ett välkommet skifte i den europeiska debatten, där allt fler stödjer kärnkraften. Nyligen ställde sig en majoritet i Europaparlamentet bakom en förlängning av driften på befintliga kärnkraftsreaktorer.

Tidigare i år, i en omröstning om EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS), slog Europaparlamentet fast att inkomster från ETS bland annat ska kunna användas till investeringar i kärnkraft. Kärnkraftsmotståndare försökte få in ett uttryckligt förbud mot detta, men det stoppades i Europaparlamentets kammare.

Före sommaren godkände Europaparlamentet också att kärnkraft inkluderades i EU:s så kallade taxonomi, ett regelverk för hållbara investeringar. Ett beslut som skapar förutsättningar för att privata investeringar styrs till forskning om och utveckling av framtidens kärnkraft.

Medan andra omprövar håller de svenska Socialdemokraterna i Europaparlamentet emot, och röstar återkommande nej till kärnkraft. Det är beklagligt.

Annons

Med en ny mandatperiod i Sverige, där Socialdemokraterna inte längre är bundna av Miljöpartiets dogmatiska kärnkraftsmotstånd, borde de i EU ta tillfället i akt att sälla sig till den nya majoritet som onekligen ser ut att finnas i Europaparlamentet.

Annons

En ny och kärnkraftsvänlig regering har dessutom tillträtt i Sverige, och kommer att leda EU som ordförandeland från första januari nästa år.

EU-ordförandeskapet borde vara ett givet tillfälle – även för Socialdemokraterna – att samlas runt svenska intressen, som kärnkraften.

Därför vill jag vända mig direkt till Socialdemokraternas Europaparlamentariker Heléne Fritzon: I Europaparlamentet finns nu ett stöd för kärnkraften som inte funnits tidigare under mandatperioden. Många av våra europeiska kollegor gör om och rätt i kärnkraftsfrågan. Gör det ni också.

SKRIBENTEN
Tomas Tobé är Europaparlamentariker för Moderaterna.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan